GSM-канал, телефонная линия, Ethernet

Showing the single result

Фільтрувати:
  • ППКО ОРИОН 8.128

    [:ru] Модульный прибор с возможностью гибкого расширения; Предназначен для реализации системы охранной сигнализации на различных по размеру и структуре объектах; обеспечивает передачу информации на ПЦН в протоколе «Мост» по GSM (CSD/GPRS), занятая телефонная линия, Ethernet; Контролирует от 8 до 128 шлейфов сигнализации. [:ua]Модульний прилад з можливістю гнучкого розширення; Призначений для реалізації системи охоронної сигналізації на різних за розміром і структурою об'єктах; забезпечує передачу інформації на ПЦС в протоколі «Мост» по GSM (CSD / GPRS), зайнята телефонна лінія, Ethernet; Контролює від 8 до 128 шлейфів сигналізації. [:en]Modular instrument with the possibility of flexible expansion; It is intended for realization of the security alarm system on various objects in size and structure; provides the transfer of information to the monitoring station in the "Bridge" protocol via GSM (CSD / GPRS), a busy telephone line, Ethernet; It monitors from 8 to 128 alarm loops. [:pl]Modułowy przyrząd z możliwością elastycznej rozbudowy; Przeznaczony jest do realizacji systemu alarmowego na różnych obiektach pod względem wielkości i struktury; zapewnia przesyłanie informacji do stacji monitorującej w protokole "Bridge" poprzez GSM (CSD / GPRS), zajętą ​​linię telefoniczną, Ethernet; Monitoruje od 8 do 128 pętli alarmowych.
    2.510 Add to cart
    Compare