Sensors of opening

Showing 13–24 of 27 results

View All
Filters:
 • Sensor of opening of magnetocontact Electron ECMK-7P

  [:ru] Предназначен для отслеживания открытия железных дверей, ворот, люков; Легко и удобно монтируется на двери окна люки; Расстояние элементов в дежурном режиме 18 мм, при тревоге 25 мм; Поддерживается любыми центральными блоками охранных сигнализаций, которые работают с NC шлейфами; Используется для охраны дома, магазина, отеля, ресторана, офисного здания, школы, банка, библиотеки, склада и т.д. [:ua]Призначений для відстеження відкриття залізних дверей, воріт, люків; Легко і зручно монтується на двері вікна люки; Відстань елементів в черговому режимі 18 мм, при тривозі 25 мм; Підтримується будь-якими центральними блоками охоронних сигналізацій, які працюють з NC шлейфами; Використовується для охорони будинку, магазину, готелю, ресторану, офісної будівлі, школи, банку, бібліотеки, складу і т.д. [:en]Designed to track the opening of iron doors, gates, hatches; Easily and conveniently mounted on the door of the window hatches; The distance of the elements in the standby mode is 18 mm, with an alarm of 25 mm; It is supported by any central alarms that work with NC loops; Used to protect the house, shop, hotel, restaurant, office building, school, bank, library, warehouse, etc. [:pl]Zaprojektowany do śledzenia otwarcia żelaznych drzwi, bram, luk; Łatwo i wygodnie zamontowany na drzwiach klap okiennych; Odległość elementów w trybie gotowości wynosi 18 mm, z alarmem 25 mm; Jest obsługiwany przez dowolne centralne alarmy, które współpracują z pętlami NC; Używane do ochrony domu, sklepu, hotelu, restauracji, budynku biurowego, szkoły, banku, biblioteki, magazynu itp.
  78 Add to cart
  Compare
 • Detector of magnetic contact Satel K-2 BR

  [:ru] Предусмотрен врезной тип монтажа в двери и окна; Датчик выполнен из полистирола коричневого цвета; Расстояние элементов при замыкании контактов - 28 мм, при размыкании - 40 мм; Поддерживается центральными блоками охранных сигнализаций, работающими с NC шлейфами. [:ua]Передбачено виразний тип монтажу в двері і вікна; Датчик виконаний з полістиролу коричневого кольору; Відстань елементів при замиканні контактів - 28 мм, при розмиканні - 40 мм; Підтримується центральними блоками охоронних сигналізацій, які працюють з NC шлейфами. [:en]Mortise type of installation in doors and windows is provided; The sensor is made of polystyrene brown; The distance of the elements when closing the contacts is 28 mm, with the opening - 40 mm; It is supported by the central blocks of burglar alarms, working with NC loops. [:pl]Typ wpuszczany w drzwi i okna; Czujnik wykonany jest z brązu polistyrenowego; Odległość elementów podczas zamykania styków wynosi 28 mm, przy otworze - 40 mm; Wspierają go centralne bloki alarmów przeciwwłamaniowych, współpracujące z pętlami NC.
  78 Add to cart
  Compare
 • Detector of magnetic contact Satel K-1 BR

  [:ru] Предусмотрен накладной тип монтажа на двери и окна; Датчик выполнен из полистирола коричневого цвета; Расстояние элементов при замыкании контактов - 18 мм, при размыкании - 28 мм; Поддерживается центральными блоками охранных сигнализаций, работающими с NC шлейфами. [:ua]Передбачено накладної тип монтажу на двері і вікна; Датчик виконаний з полістиролу коричневого кольору; Відстань елементів при замиканні контактів - 18 мм, при розмиканні - 28 мм; Підтримується центральними блоками охоронних сигналізацій, які працюють з NC шлейфами. [:en]Provision is made for an overlaid type of installation on doors and windows; The sensor is made of polystyrene brown; The distance of the elements when the contacts are closed is 18 mm, with the opening - 28 mm; It is supported by the central blocks of burglar alarms, working with NC loops. [:pl]Przewidziano instalację na drzwiach i oknach; Czujnik wykonany jest z brązu polistyrenowego; Odległość elementów, gdy styki są zamknięte, wynosi 18 mm, a otwór - 28 mm; Wspierają go centralne bloki alarmów przeciwwłamaniowych, współpracujące z pętlami NC.
  78 Add to cart
  Compare
 • Sensor of opening of magnetocontact Electron ECMK-8

  [:ru] Предназначен для отслеживания открытия железных дверей, ворот, люков; Легко и удобно монтируется на двери окна люки; Расстояние элементов в дежурном режиме 18 мм, при тревоге 25 мм; Поддерживается любыми центральными блоками охранных сигнализаций, которые работают с NC шлейфами; Используется для охраны дома, магазина, отеля, ресторана, офисного здания, школы, банка, библиотеки, склада и т.д; Оснащен самоклеящейся лентой для удобной установки. [:ua]Призначений для відстеження відкриття залізних дверей, воріт, люків; Легко і зручно монтується на двері вікна люки; Відстань елементів в черговому режимі 18 мм, при тривозі 25 мм; Підтримується будь-якими центральними блоками охоронних сигналізацій, які працюють з NC шлейфами; Використовується для охорони будинку, магазину, готелю, ресторану, офісної будівлі, школи, банку, бібліотеки, складу і т.д; Оснащений самоклеїться для зручної установки. [:en]Designed to track the opening of iron doors, gates, hatches; Easily and conveniently mounted on the door of the window hatches; The distance of the elements in the standby mode is 18 mm, with an alarm of 25 mm; It is supported by any central alarms that work with NC loops; Used to protect the house, shop, hotel, restaurant, office building, school, bank, library, warehouse, etc .; It is equipped with self-adhesive tape for easy installation. [:pl]Zaprojektowany do śledzenia otwarcia żelaznych drzwi, bram, luk; Łatwo i wygodnie zamontowany na drzwiach klap okiennych; Odległość elementów w trybie gotowości wynosi 18 mm, z alarmem 25 mm; Jest obsługiwany przez dowolne centralne alarmy, które współpracują z pętlami NC; Używane do ochrony domu, sklepu, hotelu, restauracji, budynku biurowego, szkoły, banku, biblioteki, magazynu itp .; Jest wyposażony w taśmę samoprzylepną dla łatwej instalacji.
  78 Add to cart
  Compare
 • Wireless sensor for opening the door / window Sentinel M-401

  [:ru] Предназначен для отслеживания открытия дверей и окон; Полностью беспроводной, легко монтируется; Порог срабатывания – 1 см; Передает беспроводной радиосигнал на расстояние до 100 м; Работает со всеми централями Страж; Работает от одной батареи до 12 месяцев. [:ua]Призначений для відстеження відкриття дверей і вікон; Повністю бездротової, легко монтується; Поріг спрацьовування - 1 см; Передає бездротової радіосигнал на відстань до 100 м; Працює з усіма централями Страж; Працює від однієї батареї до 12 місяців. [:en]Designed to track the opening of doors and windows; Fully wireless, easy to assemble; The trigger threshold is 1 cm; Transmits the wireless signal for a distance of up to 100 m; Works with all the Sentinel centers; Operates from one battery to 12 months. [:pl]Zaprojektowany do śledzenia otwarcia drzwi i okien; W pełni bezprzewodowy, łatwy w montażu; Próg wyzwalania wynosi 1 cm; Przesyła sygnał bezprzewodowy na odległość do 100 m; Działa ze wszystkimi ośrodkami Sentinel; Działa z jednej baterii do 12 miesięcy.
  78 Add to cart
  Compare
 • Sensor of opening magneto-contact Satel S-1 BR

  [:ru] Предусмотрен накладной тип монтажа на двери и окна; Оснащен тамперным шлейфом; Датчик выполнен из полистирола коричневого цвета; Расстояние элементов при замыкании контактов - 18 мм, при размыкании - 28 мм; Поддерживается центральными блоками охранных сигнализаций, работающими с NC шлейфами. [:ua]Передбачено накладної тип монтажу на двері і вікна; Оснащений тамперним шлейфом; Датчик виконаний з полістиролу коричневого кольору; Відстань елементів при замиканні контактів - 18 мм, при розмиканні - 28 мм; Підтримується центральними блоками охоронних сигналізацій, які працюють з NC шлейфами. [:en]Provision is made for an overlaid type of installation on doors and windows; Equipped with a tamper train; The sensor is made of polystyrene brown; The distance of the elements when the contacts are closed is 18 mm, with the opening - 28 mm; It is supported by the central blocks of burglar alarms, working with NC loops. [:pl]Przewidziano instalację na drzwiach i oknach; Wyposażony w pociąg manipulacyjny; Czujnik wykonany jest z brązu polistyrenowego; Odległość elementów, gdy styki są zamknięte, wynosi 18 mm, a otwór - 28 mm; Wspierają go centralne bloki alarmów przeciwwłamaniowych, współpracujące z pętlami NC.
  131 Add to cart
  Compare
 • Detector of magnetic contact Satel S-1

  [:ru] Предусмотрен накладной тип монтажа на двери и окна; Оснащен тамперным шлейфом; Датчик выполнен из полистирола белого цвета; Расстояние элементов при замыкании контактов - 18 мм, при размыкании - 28 мм; Поддерживается центральными блоками охранных сигнализаций, работающими с NC шлейфами. [:ua]Передбачено накладної тип монтажу на двері і вікна; Оснащений тамперним шлейфом; Датчик виконаний з полістиролу білого кольору; Відстань елементів при замиканні контактів - 18 мм, при розмиканні - 28 мм; Підтримується центральними блоками охоронних сигналізацій, які працюють з NC шлейфами. [:en]Provision is made for an overlaid type of installation on doors and windows; Equipped with a tamper train; The sensor is made of white polystyrene; The distance of the elements when the contacts are closed is 18 mm, with the opening - 28 mm; It is supported by the central blocks of burglar alarms, working with NC loops. [:pl]Przewidziano instalację na drzwiach i oknach; Wyposażony w pociąg manipulacyjny; Czujnik wykonany jest z białego polistyrenu; Odległość elementów, gdy styki są zamknięte, wynosi 18 mm, a otwór - 28 mm; Wspierają go centralne bloki alarmów przeciwwłamaniowych, współpracujące z pętlami NC.
  131 Add to cart
  Compare
 • Wireless sensor of opening Sentinel M-402 (on metal)

  [:ru] Предназначен для отслеживания открытия металлических ворот и дверей; Защищен от помех, создаваемых массивными металлическими изделиями; Порог срабатывания – 3 см; Полностью беспроводной, легко монтируется; Передает беспроводной радиосигнал на расстояние до 100 м; Работает со всеми централями Страж; Работает от одной батареи до 12 месяцев. [:ua]Призначений для відстеження відкриття металевих воріт і дверей; Захищений від перешкод, створюваних масивними металевими виробами; Поріг спрацьовування - 3 см; Повністю бездротової, легко монтується; Передає бездротової радіосигнал на відстань до 100 м; Працює з усіма централями Страж; Працює від однієї батареї до 12 місяців. [:en]Designed to track the opening of metal doors and gates; Protected against interference from massive metal products; The trigger threshold is 3 cm; Fully wireless, easy to assemble; Transmits the wireless signal for a distance of up to 100 m; Works with all the Sentinel centers; Operates from one battery to 12 months. [:pl]Zaprojektowany do śledzenia otwarcia metalowych drzwi i bram; Zabezpieczone przed zakłóceniami ze strony masywnych produktów metalowych; Próg wyzwalania wynosi 3 cm; W pełni bezprzewodowy, łatwy w montażu; Przesyła sygnał bezprzewodowy na odległość do 100 m; Działa ze wszystkimi ośrodkami Sentinel; Działa z jednej baterii do 12 miesięcy.
  183 Add to cart
  Compare
 • Detector for magnetic contact Satel B-3 A

  [:ru] Предусмотрен накладной тип монтажа на двери и окна; Подходит для наружной установки; Датчик заключен в металлический герметичный корпус с проводами с металлической оплеткой; Расстояние элементов при замыкании контактов - 38 мм, при размыкании - 42 мм; Поддерживается центральными блоками охранных сигнализаций, работающими с NC шлейфами. [:ua]Передбачено накладної тип монтажу на двері і вікна; Підходить для зовнішньої установки; Датчик укладений в металевий герметичний корпус з проводами з металевої опліткою; Відстань елементів при замиканні контактів - 38 мм, при розмиканні - 42 мм; Підтримується центральними блоками охоронних сигналізацій, які працюють з NC шлейфами. [:en]Provision is made for an overlaid type of installation on doors and windows; Suitable for outdoor installation; The sensor is enclosed in a metal sealed enclosure with wires with metal braid; The distance of the elements when the contacts are closed is 38 mm, with the opening - 42 mm; It is supported by the central blocks of burglar alarms, working with NC loops. [:pl]Przewidziano instalację na drzwiach i oknach; Nadaje się do instalacji na zewnątrz; Czujnik jest zamknięty w metalowej, szczelnej obudowie z drutami z metalowym oplotem; Odległość elementów, gdy styki są zamknięte, wynosi 38 mm, a otwór - 42 mm; Wspierają go centralne bloki alarmów przeciwwłamaniowych, współpracujące z pętlami NC.
  262 Add to cart
  Compare
 • Wireless sensor opening Tecsar Alert SENS-D

  [:ru] Предназначен для детектирования открытия двери/окна; Работает в связке с охранной сигнализацией Tecsar Alert WARD; Порог считывания - 1 см; Питается от батарейки типа 23 А (до 2 лет); Светодиодная индикация сработки; Радиус радиосигнала до 30/100 метров (закрытое помещение/открытое пространство); Корпус выполнен из высокопрочного ABS пластика, тамперная защита от вскрытия; Легко устанавливается и настраивается. [:ua]Призначений для детектування відкриття дверей / вікна; Працює в зв'язці з охоронною сигналізацією Tecsar Alert WARD; Поріг зчитування - 1 см; Живиться від батарейки типу 23 А (до 2 років); Індикація спрацювання; Радіус радіосигналу до 30/100 метрів (закрите приміщення / відкритий простір); Корпус виконаний з високоміцного ABS пластику, тамперний захист від розтину; Легко встановлюється і налаштовується. [:en]Designed to detect the opening of the door / window; Works in conjunction with the security alarm Tecsar Alert WARD; Reading threshold - 1 cm; It is powered by a 23A battery (up to 2 years); LED indication of activation; Radius of the radio signal up to 30/100 meters (closed room / open space); The case is made of high-strength ABS plastic, tamper protection from opening; Easy to install and configure. [:pl]Zaprojektowany do wykrywania otwarcia drzwi / okna; Działa w połączeniu z alarmem bezpieczeństwa Tecsar Alert WARD; Próg odczytu - 1 cm; Jest zasilany baterią 23A (do 2 lat); Wskaźnik LED aktywacji; Promień sygnału radiowego do 30/100 metrów (zamknięty pokój / otwarta przestrzeń); Obudowa wykonana jest z wytrzymałego plastiku ABS, zabezpieczona przed otwarciem; Łatwy w instalacji i konfiguracji.
  314 Add to cart
  Compare
 • Detector for magnetic contact Satel B-4 S

  [:ru] Предусмотрен накладной тип монтажа на двери и окна; Подходит для наружной установки; Датчик заключен в металлический герметичный корпус с проводами с металлической оплеткой; Расстояние элементов при замыкании контактов - 75 мм, при размыкании - 80 мм; Поддерживается центральными блоками охранных сигнализаций, работающими с NC шлейфами. [:ua]Передбачено накладної тип монтажу на двері і вікна; Підходить для зовнішньої установки; Датчик укладений в металевий герметичний корпус з проводами з металевої опліткою; Відстань елементів при замиканні контактів - 75 мм, при розмиканні - 80 мм; Підтримується центральними блоками охоронних сигналізацій, які працюють з NC шлейфами. [:en]Provision is made for an overlaid type of installation on doors and windows; Suitable for outdoor installation; The sensor is enclosed in a metal sealed enclosure with wires with metal braid; The distance of the elements when closing the contacts is 75 mm, with the opening - 80 mm; It is supported by the central blocks of burglar alarms, working with NC loops. [:pl]Przewidziano instalację na drzwiach i oknach; Nadaje się do instalacji na zewnątrz; Czujnik jest zamknięty w metalowej, szczelnej obudowie z drutami z metalowym oplotem; Odległość elementów podczas zamykania styków wynosi 75 mm, a otwór - 80 mm; Wspierają go centralne bloki alarmów przeciwwłamaniowych, współpracujące z pętlami NC.
  549 Add to cart
  Compare
 • Wireless door / window sensor Ajax DoorProtect white

  [:ru] Используется для отслеживания открытия двери/окна; Совместим с проводными централями с помощью приемника радиодатчиков Ajax ocBridge Plus, а также с ППК "Лунь" версии 11 мод.3 и мод.4 и ППК "Лунь-19" через интерфейсный приемник Ajax uartBridge; Два варианта магнита - для параллельной и перпендикулярной установки; Мощный магнит, упрощающий установку на поверхность со смещением; Порог срабатывания – 2 см; Английский геркон - не залипает, отрабатывает более 1000000 открытий; Возможность подключения дополнительных проводных датчиков открытия; 2-х сторонняя связь, регулярно передает сигналы тестирования и информацию о разряде батареи на центральный блок; Уникальная беспроводная технология: большая дальность работы, шифрование сообщений и защита от подлога; Максимальное расстояние между датчиком и централью – 2000 м; Работа в реальных условиях на нескольких этажах бизнес-центра; Регулируемый период опроса датчиков; Работает от батареи CR123A до 7 лет; Корпус защищен от вскрытия тампером; [:ua]Використовується для відстеження відкриття дверей / вікна; Сумісний з провідними централями за допомогою приймача радіодатчиків Ajax ocBridge Plus, а також з ППК "Лунь" версії 11 мод.3 і мод.4 і ППК "Лунь-19" через інтерфейсний приймач Ajax uartBridge; Два варіанти магніту - для паралельної і перпендикулярної установки; Потужний магніт, який спрощує установку на поверхню зі зміщенням; Поріг спрацьовування - 2 см; Англійська геркон - НЕ залипає, відпрацьовує більш 1000000 відкриттів; Можливість підключення додаткових дротяних датчиків відкриття; 2-х стороння зв'язок, регулярно передає сигнали тестування і інформацію про низький рівень заряду на центральний блок; Унікальна бездротова технологія: велика дальність роботи, шифрування повідомлень і захист від підробки; Максимальна відстань між датчиком і централлю - 2000 м; Робота в реальних умовах на кількох поверхах бізнес-центру; Регульований період опитування датчиків; Працює від батареї CR123A до 7 років; Корпус захищений від розтину тампер; [:en]Used to track the opening of a door / window; It is compatible with wired control panels using the Ajax ocBridge Plus radio sensor receiver, as well as the Lun version 11 of the mod.3 and 4 and the Lun-19 PPC via the Ajax uartBridge interface receiver; Two versions of the magnet - for a parallel and perpendicular installation; A powerful magnet that simplifies installation on the surface with displacement; The trigger threshold is 2 cm; English reed switch - does not stick, it works over 1,000,000 discoveries; The possibility of connecting additional wire-based open sensors; 2-way communication, regularly transmits test signals and information about the discharge of the battery to the central unit; Unique wireless technology: long range of work, message encryption and protection against forgery; The maximum distance between the sensor and the control center is 2000 m; Work in real conditions on several floors of the business center; Adjustable period of sensor interrogation; Powered by CR123A battery up to 7 years; The case is protected from opening by a tamper; [:pl]Służy do śledzenia otwarcia drzwi / okna; Jest kompatybilny z przewodowymi panelami sterowania za pomocą odbiornika Ajax ocBridge Plus z czujnikiem radiowym, a także z wersją Lun 11 mod.3 i 4 oraz Lun-19 PPC za pośrednictwem odbiornika interfejsu Ajax uartBridge; Dwie wersje magnesu - do montażu równoległego i prostopadłego; Mocny magnes, który ułatwia instalację na powierzchni z przesunięciem; Próg wyzwalania wynosi 2 cm; Przełącznik trzciny - nie trzyma się, działa ponad 1 000 000 odkryć; Możliwość podłączenia dodatkowych czujników otwartych na drutach; Dwukierunkowa komunikacja, regularnie przesyła sygnały testowe i informacje o rozładowaniu akumulatora do jednostki centralnej; Unikalna technologia bezprzewodowa: długi zakres pracy, szyfrowanie wiadomości i ochrona przed fałszerstwem; Maksymalna odległość między czujnikiem a centrum sterowania wynosi 2000 m; Pracuj w rzeczywistych warunkach na kilku piętrach centrum biznesowego; Regulowany okres zapytania o czujnik; Zasilany baterią CR123A do 7 lat; Skrzynia jest chroniona przed otwarciem przez sabotaż;
  680 Add to cart
  Compare