Flood sensors

Showing all 5 results

Filters:
 • The sensor of flooding Octopus +

  [:ru] Используется для отслеживания затопления в помещении; Тип детектора: проводной Напряжение питания: 5 - 12 В; Потребление тока: в режиме ожидания не более 5 мкА; Потребление тока: в режиме тревоги не более 5 мА; Время готовности детектора к работе: не более 1 сек; Два проводника электропитания («+», «-») для подключения датчика к шлейфу охранного ППК. [:ua]Використовується для відстеження затоплення в приміщенні; Тип детектора: провідний Напруга живлення: 5 - 12 В; Споживання струму: в режимі очікування не більше 5 мкА; Споживання струму: в режимі тривоги не більше 5 мА; Час готовності детектора до роботи: не більше 1 сек; Два провідника електроживлення ( «+», «-») для підключення датчика до шлейфу охоронного ППК. [:en]Used to track flooding in a room; Type of detector: wire Power supply: 5 - 12 V; Current consumption: in standby mode no more than 5 μA; Current consumption: in the alarm mode, no more than 5 mA; Readiness time of the detector: no more than 1 second; Two conductors of power supply ("+", "-") to connect the sensor to the loop of the guard PPK. [:pl]Służy do śledzenia powodzi w pokoju; Typ wykrywacza: drut Zasilanie: 5 - 12 V; Pobór prądu: w trybie czuwania nie więcej niż 5 μA; Pobór prądu: w trybie alarmu nie więcej niż 5 mA; Czas gotowości wykrywacza: nie więcej niż 1 sekunda; Dwa przewody zasilające ("+", "-") do podłączenia czujnika do pętli osłony PPK.
  235 Add to cart
  Compare
 • The flood sensor Octopus ++

  [:ru] Предназначен для отслеживания протечки воды в охраняемом помещении; Тип детектора: проводной; Клеммная колодка для подключения; Напряжение питания: 5 - 12 В; Потребление тока в режиме ожидания/тревоги: не более 5 мкА/от 1 до 10 мА; Время готовности детектора к работе: не более 1 сек; Выполнен в герметичном пластиковом корпусе. [:ua]Призначений для відстеження протікання води в приміщенні, що охороняється; Тип детектора: провідний; Клемна колодка для підключення; Напруга живлення: 5 - 12 В; Споживання струму в режимі очікування / тривоги: не більше 5 мкА / від 1 до 10 мА; Час готовності детектора до роботи: не більше 1 сек; Виконано в герметичному пластиковому корпусі. [:en]Designed to track water leaks in a secure room; Type of detector: wired; Terminal block for connection; Supply voltage: 5 - 12 V; Current consumption in standby / alarm mode: no more than 5 μA / 1 to 10 mA; Readiness time of the detector: no more than 1 second; It is made in a sealed plastic casing. [:pl]Zaprojektowany do śledzenia wycieków wody w bezpiecznym pomieszczeniu; Typ wykrywacza: przewodowy; Blok zacisków do podłączenia; Napięcie zasilania: 5 - 12 V; Pobór prądu w trybie gotowości / alarmu: nie więcej niż 5 μA / 1 do 10 mA; Czas gotowości wykrywacza: nie więcej niż 1 sekunda; Wykonany jest w zaplombowanej plastikowej obudowie.
  235 Add to cart
  Compare
 • Wireless flood sensor Tecsar Alert SENS-F

  [:ru] Предназначен для выявления признаков затопления в помещении; Легко монтируется; Имеет выносной проводной датчик; Сообщает о разряде батарей; Передает сигнал на радиочастоте 433 МГц; Расстояние между датчиком и централью до 100 м; Работает от 2-х батарей ААА. [:ua]Призначений для виявлення ознак затоплення в приміщенні; Легко монтується; Має виносної провідний датчик; Повідомляє про розряд батарей; Передає сигнал на радіочастоті 433 МГц; Відстань між датчиком і централлю до 100 м; Працює від 2-х батарей ААА. [:en]Designed to detect signs of flooding in the room; Easy to install; Has a remote wired sensor; Reports battery discharge; Transmits the signal at a radio frequency of 433 MHz; The distance between the sensor and the center is up to 100 m; Operates from 2 AAA batteries. [:pl]Zaprojektowany, aby wykrywać oznaki zalania w pokoju; Łatwy w instalacji; Ma zdalny czujnik przewodowy; Zgłasza rozładowanie baterii; Przesyła sygnał z częstotliwością 433 MHz; Odległość między czujnikiem a centrum wynosi do 100 m; Działa z 2 baterii AAA.
  680 Add to cart
  Compare
 • Wireless sensor detection flooding Ajax LeaksProtect white

  [:ru] Используется для обнаружения затопления в помещении; Быстрое подключение в один клик с помощью QR-кода; Держит связь с Ajax Hub на расстоянии до 2000 метров (при условии прямой видимости); Отбой тревоги при высыхании воды; Защита от вскрытия корпуса и демонтажа; Работает от одной батареи — до 7 лет; Датчик водонепроницаем, с никелированными контактами. [:ua]Використовується для виявлення затоплення в приміщенні; Швидке підключення в один клік за допомогою QR-коду; Тримає зв'язок з Ajax Hub на відстані до 2000 метрів (за умови прямої видимості); Відбій тривоги при висиханні води; Захист від розтину корпусу і демонтажу; Працює від однієї батареї - до 7 років; Датчик водонепроникний, з нікельованими контактами. [:en]Used to detect flooding in a room; Quick connection in one click with QR code; Keeps contact with Ajax Hub at a distance of up to 2000 meters (subject to line of sight); Failure of alarm during drying of water; Protection against opening the case and dismantling; Operates from one battery - up to 7 years; The sensor is waterproof, with nickel-plated contacts. [:pl]Służy do wykrywania powodzi w pokoju; Szybkie połączenie jednym kliknięciem za pomocą kodu QR; Utrzymuje kontakt z Ajax Hub w odległości do 2000 metrów (w zależności od linii widoczności); Awaria alarmu podczas suszenia wody; Zabezpieczenie przed otwarciem obudowy i demontażem; Działa z jednej baterii - do 7 lat; Czujnik jest wodoodporny, z niklowanymi stykami.
  811 Add to cart
  Compare
 • Wireless sensor detection flooding Ajax LeaksProtect black

  [:ru] Используется для обнаружения затопления в помещении; Быстрое подключение в один клик с помощью QR-кода; Держит связь с Ajax Hub на расстоянии до 2000 метров (при условии прямой видимости); Отбой тревоги при высыхании воды; Защита от вскрытия корпуса и демонтажа; Работает от одной батареи — до 7 лет; Датчик водонепроницаем, с никелированными контактами. [:ua]Використовується для виявлення затоплення в приміщенні; Швидке підключення в один клік за допомогою QR-коду; Тримає зв'язок з Ajax Hub на відстані до 2000 метрів (за умови прямої видимості); Відбій тривоги при висиханні води; Захист від розтину корпусу і демонтажу; Працює від однієї батареї - до 7 років; Датчик водонепроникний, з нікельованими контактами. [:en]Used to detect flooding in a room; Quick connection in one click with QR code; Keeps contact with Ajax Hub at a distance of up to 2000 meters (subject to line of sight); Failure of alarm during drying of water; Protection against opening the case and dismantling; Operates from one battery - up to 7 years; The sensor is waterproof, with nickel-plated contacts. [:pl]Służy do wykrywania powodzi w pokoju; Szybkie połączenie jednym kliknięciem za pomocą kodu QR; Utrzymuje kontakt z Ajax Hub w odległości do 2000 metrów (w zależności od linii widoczności); Awaria alarmu podczas suszenia wody; Zabezpieczenie przed otwarciem obudowy i demontażem; Działa z jednej baterii - do 7 lat; Czujnik jest wodoodporny, z niklowanymi stykami.
  811 Add to cart
  Compare