Internal sirens

Showing all 11 results

Filters:
 • Wired room siren Sentinel M-205

  [:ru] Предназначена для звукового оповещения о тревоге; Громкость 110 дБ; Легко монтируется; Работает со всеми централями Страж и Ajax. [:ua]Призначена для звукового оповіщення про тривогу; Гучність 110 дБ; Легко монтується; Працює з усіма централями Страж і Ajax. [:en]It is intended for sound notification of an alarm; The volume is 110 dB; Easy to install; Works with all Sentinel and Ajax centers. [:pl]Jest przeznaczony do prawidłowego powiadamiania o alarmie; Objętość wynosi 110 dB; Łatwy w instalacji; Współpracuje ze wszystkimi ośrodkami Sentinel i Ajax.
  78 Add to cart
  Compare
 • Siren LD-95

  [:ru] Предназначена для визуального и звукового оповещения о тревоге; Подойдет для внутренней и наружной установки; Громкость 110 дБ; Питание – 12 В; Легко монтируется; Работает со всеми проводными централями. [:ua]Призначена для візуального та звукового оповіщення про тривогу; Підійде для внутрішньої і зовнішньої установки; Гучність 110 дБ; Харчування - 12 В; Легко монтується; Працює з усіма провідними централями. [:en]Designed for visual and audible alarms; Suitable for indoor and outdoor installation; The volume is 110 dB; Power supply - 12 V; Easy to install; Works with all wired control centers. [:pl]Zaprojektowany do alarmów wizualnych i dźwiękowych; Nadaje się do instalacji wewnątrz i na zewnątrz; Objętość wynosi 110 dB; Zasilanie - 12 V; Łatwy w instalacji; Działa ze wszystkimi przewodowymi centrami sterowania.
  105 Add to cart
  Compare
 • Siren sonic NEO Flute-M

  [:ru] Используется для оповещения о тревоге звуковым сигналом; Питание от центрального блока, 9-14 В DC; Громкость сирены составляет 100 дБ; Легко монтируется; Органично вписывается в любой дизайн интерьеров благодаря отличному дизайну. [:ua]Використовується для оповіщення про тривогу звуковим сигналом; Харчування від центрального блоку, 9-14 В DC; Гучність сирени становить 100 дБ; Легко монтується; Органічно вписується в будь-який дизайн інтер'єрів завдяки відмінному дизайну. [:en]Used to alert the alarm with a beep; Power supply from the central unit, 9-14 V DC; The siren's volume is 100 dB; Easy to install; Organically fits into any interior design thanks to its excellent design. [:pl]Używany do sygnalizowania alarmu sygnałem dźwiękowym; Zasilanie z jednostki centralnej, 9-14 V DC; Głośność syreny wynosi 100 dB; Łatwy w instalacji; Organicznie pasuje do każdego wnętrza dzięki doskonałemu wzornictwu.
  131 Add to cart
  Compare
 • Wired light and sound siren Electron NEZ-2

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для внутренней установки; Акустическая мощность - 95 дБ (настраивается); Время готовности к работе: 1 сек.; Напряжение питания: 9 - 14 В; Потребляемый ток: не более 0,15А; [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для внутрішньої установки; Акустична потужність - 95 дБ (налаштовується); Час готовності до роботи: 1 сек .; Напруга живлення: 9 - 14 В; Струм: не більше 0,15А; [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for internal installation; Acoustic power - 95 dB (configurable); Time to readiness: 1 sec .; Supply voltage: 9 - 14 V; Consumed current: not more than 0,15A; [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji wewnętrznej; Moc akustyczna - 95 dB (konfigurowalna); Czas na gotowość: 1 sekundę; Napięcie zasilania: 9 - 14 V; Prąd pobierany: nie więcej niż 0,15A;
  131 Add to cart
  Compare
 • Wired room light and sound siren ОСЗ – 7

  [:ru] Используется для оповещения о тревоге светозвуковым сигналом; Питание от центрального блока, 12 В DC; Громкость сирены составляет 103 ± 3дБ; Легко монтируется; Органично вписывается в любой дизайн интерьеров благодаря отличному дизайну; Работает с любыми централями, которые оснащены выходом 12 B DC. [:ua]Використовується для оповіщення про тривогу світлозвуковим сигналом; Харчування від центрального блоку, 12 В DC; Гучність сирени становить 103 ± 3дБ; Легко монтується; Органічно вписується в будь-який дизайн інтер'єрів завдяки відмінному дизайну; Працює з будь-якими централями, які оснащені виходом 12 B DC. [:en]Used to alert the alarm with a light-sound signal; Power supply from the central unit, 12 V DC; The loudness of the siren is 103 ± 3dB; Easy to install; Organically fits into any interior design thanks to its excellent design; Works with any control panel, which is equipped with 12 V DC output. [:pl]Używany do ostrzegania o alarmie za pomocą sygnału dźwiękowego; Zasilanie z jednostki centralnej, 12 V DC; Głośność syreny wynosi 103 ± 3dB; Łatwy w instalacji; Organicznie pasuje do każdego wnętrza dzięki doskonałemu wzornictwu; Współpracuje z dowolnym panelem sterowania, który jest wyposażony w wyjście 12 V DC.
  209 Add to cart
  Compare
 • Siren Tecsar Alert VOX-W

  [:ru] Предназначена для звукового оповещения о тревоге; Работает в связке с охранной сигнализацией Tecsar Alert WARD; Мощность звукового сигнала 110 дБ; Питается от центрального блока; Легко монтируется; Штекер для подключения mini jack (диаметр - 3,5 мм, длина - 110 м); Выполнена в пыле- и влагозащищенном корпусе из высокопрочного ABS пластика. [:ua]Призначена для звукового оповіщення про тривогу; Працює в зв'язці з охоронною сигналізацією Tecsar Alert WARD; Музична потужність 110 дБ; Живиться від центрального блоку; Легко монтується; Штекер для підключення mini jack (діаметр - 3,5 мм, довжина - 110 м); Виконана в пило-та вологозахищеному корпусі з високоміцного ABS пластику. [:en]It is intended for sound notification of an alarm; Works in conjunction with the security alarm Tecsar Alert WARD; Sound power 110 dB; It feeds from the central unit; Easy to install; Plug for mini jack (diameter - 3,5 mm, length - 110 m); It is made in a dust and waterproof case made of high-strength ABS plastic. [:pl]Jest przeznaczony do prawidłowego powiadamiania o alarmie; Działa w połączeniu z alarmem bezpieczeństwa Tecsar Alert WARD; Moc akustyczna 110 dB; Zasila się z jednostki centralnej; Łatwy w instalacji; Wtyczka mini-jack (średnica - 3,5 mm, długość - 110 m); Wykonany jest z kurzu i wodoodpornej obudowy wykonanej z wytrzymałego tworzywa ABS.
  262 Add to cart
  Compare
 • Wired light and sound siren Satel SPW-100

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для внутренней установки; Акустическая мощность - 120 дБ; Тамперная защита от вскрытия корпуса и отрывания устройства; Питание от прибора с напряжением DC 12V и силой тока 320 м. [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для внутрішньої установки; Акустична потужність - 120 дБ; Тамперний захист від розкриття корпуса і відривання пристрої; Харчування від приладу з напругою DC 12V і силою струму 320 м. [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for internal installation; Acoustic power - 120 dB; Tamper protection against opening the case and tearing the device off; Powered by a device with a voltage of DC 12V and a current strength of 320 m. [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji wewnętrznej; Moc akustyczna - 120 dB; Zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem obudowy i oderwaniem urządzenia; Zasilany przez urządzenie o napięciu DC 12V i natężeniu prądu 320 m.
  314 Add to cart
  Compare
 • Wireless siren Tecsar Alert VOX-R

  [:ru] Предназначена для светозвукового оповещения о тревоге; Работает с беспроводной охранной сигнализацией Tecsar Alert WARD; Мощность звукового сигнала 110 дБ; Рабочая радиочастота 433 МГц; Радиус работы радиосигнала до 30/100 метров (закрытое помещение/открытое пространство); Легкая установка и настройка; Выполнена в пыле- и влагозащищенном корпусе из высокопрочного ABS пластика. [:ua]Призначена для светозвукового оповіщення про тривогу; Працює з бездротовою охоронною сигналізацією Tecsar Alert WARD; Музична потужність 110 дБ; Робоча радіочастота 433 МГц; Радіус роботи радіосигналу до 30/100 метрів (закрите приміщення / відкритий простір); Легка установка і настройка; Виконана в пило-та вологозахищеному корпусі з високоміцного ABS пластику. [:en]Designed for light and sound alarm; Works with wireless security alarm Tecsar Alert WARD; Sound power 110 dB; Working radio frequency 433 MHz; Radius of the radio signal up to 30/100 meters (closed room / open space); Easy installation and configuration; It is made in a dust and waterproof case made of high-strength ABS plastic. [:pl]Zaprojektowany do alarmu świetlnego i dźwiękowego; Działa z bezprzewodowym alarmem bezpieczeństwa Tecsar Alert WARD; Moc akustyczna 110 dB; Działająca częstotliwość radiowa 433 MHz; Promień sygnału radiowego do 30/100 metrów (zamknięty pokój / otwarta przestrzeń); Łatwa instalacja i konfiguracja; Wykonany jest z kurzu i wodoodpornej obudowy wykonanej z wytrzymałego tworzywa ABS.
  758 Add to cart
  Compare
 • Wireless indoor sound siren LifeSOS WS-1S

  [:ru] Используется для звукового оповещения о тревоге; Получает сигнал от центрального блока по радиоканалу; Громкость сирены составляет 108 дБ ± 3дБ; Встроенный аккумулятор, 30 часов работы; Работает от сети 220 B через адаптер 12 B DC; Работает на расстоянии до 100 м от централи. [:ua]Використовується для звукового оповіщення про тривогу; Отримує сигнал від центрального блоку по радіоканалу; Гучність сирени становить 108 дБ ± 3дБ; Вбудований акумулятор, 30 годин роботи; Працює від мережі 220 B через адаптер 12 B DC; Працює на відстані до 100 м від централі. [:en]Used to sound an alarm; Receives a signal from the central unit via radio; The loudness of the siren is 108 dB ± 3 dB; Built-in battery, 30 hours of operation; Operates from 220 V network via 12 V DC adapter; Operates at a distance of up to 100 m from the central. [:pl]Służy do wywoływania alarmu; Odbiera sygnał z centrali przez radio; Głośność syreny wynosi 108 dB ± 3 dB; Wbudowana bateria, 30 godzin pracy; Działa z sieci 220 V poprzez adapter 12 V DC; Działa w odległości do 100 m od centralnej.
  785 Add to cart
  Compare
 • Ajax HomeSiren Wireless Room Siren Black

  [:ru] Предназначена для звукового оповещения о тревоге; Полностью беспроводная, легко монтируется; Возможность регулирования времени звучания и громкости оповещения (81-97 дБ); Монтаж датчика с помощью крепление SmartBracket без разбора корпуса; Питание от встроенных батарей типа CR123A, 3 В (2 шт.); Питание без смены батареи — до 5 лет; Защищена от вскрытия корпуса и демонтажа при помощи тампера; Проверка работоспособности пингами частотой от 12 секунд; Разъем для подключения внешнего светодиода и индикация статуса постановки/снятия на охрану; Работа с мобильными устройствами iOS, Android; [:ua]Призначена для звукового оповіщення про тривогу; Повністю бездротова, легко монтується; Можливість регулювання часу звучання і гучності оповіщення (81-97 дБ); Монтаж датчика за допомогою кріплення SmartBracket без розбору корпусу; Харчування від вбудованих батарей типу CR123A, 3 В (2 шт.); Харчування без зміни батареї - до 5 років; Захищена від розкриття корпуса і демонтажу за допомогою тампера; Перевірка працездатності пінг частотою від 12 секунд; Роз'єм для підключення зовнішнього світлодіода і індикація статусу постановки / зняття на охорону; Робота з мобільними пристроями iOS, Android; [:en]It is intended for sound notification of an alarm; Fully wireless, easy to install; Ability to adjust the sound time and volume of the alert (81-97 dB); Mounting the sensor using the SmartBracket mount without parsing the housing; Powered by built-in batteries type CR123A, 3 V (2 pcs.); Power without battery change - up to 5 years; Protected from opening the case and dismantling with a tamper; Testing the ping performance at a frequency of 12 seconds; Connector for connecting an external LED and indicating the status of arming / disarming; Work with mobile devices iOS, Android; [:pl]Jest przeznaczony do prawidłowego powiadamiania o alarmie; W pełni bezprzewodowy, łatwy w instalacji; Możliwość regulacji czasu i głośności dźwięku alarmu (81-97 dB); Montaż czujnika za pomocą uchwytu SmartBracket bez analizowania obudowy; Zasilane przez wbudowane baterie typu CR123A, 3 V (2 szt.); Moc bez wymiany baterii - do 5 lat; Zabezpieczone przed otwarciem obudowy i demontażem za pomocą sabotażu; Sprawdzanie wydajności pingów z częstotliwością 12 sekund; Złącze do podłączenia zewnętrznej diody LED i informujące o statusie załączenia / wyłączenia czuwania; Pracuj z urządzeniami mobilnymi iOS, Android;
  1.020 Add to cart
  Compare
 • Ajax HomeSiren wireless indoor siren white

  [:ru] Предназначена для звукового оповещения о тревоге; Полностью беспроводная, легко монтируется; Возможность регулирования времени звучания и громкости оповещения (81-97 дБ); Монтаж датчика с помощью крепление SmartBracket без разбора корпуса; Питание от встроенных батарей типа CR123A, 3 В (2 шт.); Питание без смены батареи — до 5 лет; Защищена от вскрытия корпуса и демонтажа при помощи тампера; Проверка работоспособности пингами частотой от 12 секунд; Разъем для подключения внешнего светодиода и индикация статуса постановки/снятия на охрану; Работа с мобильными устройствами iOS, Android; [:ua]Призначена для звукового оповіщення про тривогу; Повністю бездротова, легко монтується; Можливість регулювання часу звучання і гучності оповіщення (81-97 дБ); Монтаж датчика за допомогою кріплення SmartBracket без розбору корпусу; Харчування від вбудованих батарей типу CR123A, 3 В (2 шт.); Харчування без зміни батареї - до 5 років; Захищена від розкриття корпуса і демонтажу за допомогою тампера; Перевірка працездатності пінг частотою від 12 секунд; Роз'єм для підключення зовнішнього світлодіода і індикація статусу постановки / зняття на охорону; Робота з мобільними пристроями iOS, Android; [:en]It is intended for sound notification of an alarm; Fully wireless, easy to install; Ability to adjust the sound time and volume of the alert (81-97 dB); Mounting the sensor using the SmartBracket mount without parsing the housing; Powered by built-in batteries type CR123A, 3 V (2 pcs.); Power without battery change - up to 5 years; Protected from opening the case and dismantling with a tamper; Testing the ping performance at a frequency of 12 seconds; Connector for connecting an external LED and indicating the status of arming / disarming; Work with mobile devices iOS, Android; [:pl]Jest przeznaczony do prawidłowego powiadamiania o alarmie; W pełni bezprzewodowy, łatwy w instalacji; Możliwość regulacji czasu i głośności dźwięku alarmu (81-97 dB); Montaż czujnika za pomocą uchwytu SmartBracket bez analizowania obudowy; Zasilane przez wbudowane baterie typu CR123A, 3 V (2 szt.); Moc bez wymiany baterii - do 5 lat; Zabezpieczone przed otwarciem obudowy i demontażem za pomocą sabotażu; Sprawdzanie wydajności pingów z częstotliwością 12 sekund; Złącze do podłączenia zewnętrznej diody LED i informujące o statusie załączenia / wyłączenia czuwania; Pracuj z urządzeniami mobilnymi iOS, Android;
  1.020 Add to cart
  Compare


Wireless sirens appeared at the dawn of the creation of wireless security alarms. Since the creation of the first wireless sirens passed a large amount of time. Today the wireless siren is a powerful protection against a huge mass of potential intruders. Modern technologies allowed creating sirens with two-way wireless communication and charging from the sun. Recently, the siren has become not only a part of the security alarm, but also an element of design. Many modern sirens are performed solely by pre-prepared design drawings in step with the course of fashion. And no matter how strange it may sound, many users approach the choice of the siren very scrupulously, taking into account even the smallest details. A wide range of devices of this type allows you to choose the right option.
When choosing a location for the Serena installation, it is important to achieve a compromise: on the one hand it should be easily viewed from all sides, and also have good acoustic properties so that the signals delivered by the siren reach their goal and attract people’s attention. On the other hand, the sound strength of the siren is enough to at least stun an unprepared person, at the moment of false alarm.
The undeniable advantage of all wireless systems without exception is the absence of connecting wires, which allows them to be taken out and installed at a considerable distance. Moreover, the presence of two-way communication between the siren and the central alarm unit allows you to constantly monitor the siren’s condition, from battery charge to sabotage attempts.