Outdoor sirens

Showing all 10 results

Filters:
 • Wired light and sound siren OSZP-5

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для уличной установки; Акустическая мощность - 85 дБ; Время готовности к работе: 1 сек.; Напряжение питания: 9 - 14 В; Потребляемый ток: не более 0,13А; [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для вуличної установки; Акустична потужність - 85 дБ; Час готовності до роботи: 1 сек .; Напруга живлення: 9 - 14 В; Струм: не більше 0,13А; [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for outdoor installation; Acoustic power - 85 dB; Time to readiness: 1 sec .; Supply voltage: 9 - 14 V; Consumed current: not more than 0,13A; [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji na zewnątrz; Moc akustyczna - 85 dB; Czas na gotowość: 1 sekundę; Napięcie zasilania: 9 - 14 V; Prąd pobierany: nie więcej niż 0,13A;
  235 Add to cart
  Compare
 • Wired light and sound siren ОСЗ – 3

  [:ru] Предназначена для оповещения о тревоге светозвуковым сигналом; Питание от центрального блока, 12 В DC; Громкость сирены составляет 100 дБ; Уличная сирена легко переносит низкие температуры, высокую влажность; Легко монтируется, органично вписывается в любой стиль дизайна; Возможно изменение индикации режимов «Тревога» и «Объект под охраной»; Антивандальный корпус выполнен из метала; Работает с любыми централями, которые оснащены выходом 12 В DC. [:ua]Призначена для оповіщення про тривогу світлозвуковим сигналом; Харчування від центрального блоку, 12 В DC; Гучність сирени становить 100 дБ; Вулична сирена легко переносить низькі температури, високу вологість; Легко монтується, органічно вписується в будь-який стиль дизайну; Можлива зміна індикації режимів «Тривога» і «Об'єкт під охороною»; Антивандальний корпус виконаний з метала; Працює з будь-якими централями, які оснащені виходом 12 В DC. [:en]It is intended for notification of an alarm by a light and sound signal; Power supply from the central unit, 12 V DC; The siren's volume is 100 dB; The street siren easily tolerates low temperatures, high humidity; Easily mounted, organically fits into any design style; It is possible to change the indication of the "Alarm" and "Object under guard" modes; The anti-vandal case is made of metal; Works with any control center, which is equipped with a 12 V DC output. [:pl]Jest przeznaczony do powiadamiania o alarmie za pomocą sygnału świetlnego i dźwiękowego; Zasilanie z jednostki centralnej, 12 V DC; Głośność syreny wynosi 100 dB; Syrena uliczna łatwo toleruje niskie temperatury, wysoką wilgotność; Łatwo zamontowany, organicznie pasuje do każdego stylu; Możliwa jest zmiana wskazania trybów "Alarm" i "Obiekt pod osłoną"; Walizka anty-wandal wykonana jest z metalu; Współpracuje z dowolnym centrum sterowania, które jest wyposażone w wyjście 12 V DC.
  235 Add to cart
  Compare
 • Wired light and sound siren Bumblebee-1

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для уличной установки; Акустическая мощность - 80 дБ; Защита от вскрытия, отрыва и задувания пеной корпуса; Оснащена светодиодом для подтверждения статуса сигнализации; Напряжение питания: 9 - 15 В; Потребляемый ток: не более 0,2А; [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для вуличної установки; Акустична потужність - 80 дБ; Захист від розтину, відриву і задування піною корпусу; Оснащена світлодіодом для підтвердження статусу сигналізації; Напруга живлення: 9 - 15 В; Струм: не більше 0,2 А; [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for outdoor installation; Acoustic power - 80 dB; Protection against opening, tearing and blowing foam body; Equipped with a LED to confirm the status of the alarm; Supply voltage: 9 - 15 V; Consumed current: no more than 0,2А; [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji na zewnątrz; Moc akustyczna - 80 dB; Ochrona przed otwieraniem, rozrywaniem i przedmuchiwaniem korpusu z pianki; Wyposażony w diodę LED potwierdzającą status alarmu; Napięcie zasilania: 9 - 15 V; Prąd pobierany: nie więcej niż 0,2 ° C;
  288 Add to cart
  Compare
 • Wireless siren Sentinel M-202UBP

  [:ru] Предназначена для звукового оповещения о тревоге; Беспроводная, легко монтируется; Принимает беспроводной радиосигнал от централи на расстоянии до 100 м; Работает со всеми централями Страж. [:ua]Призначена для звукового оповіщення про тривогу; Бездротова, легко монтується; Приймає бездротової радіосигнал від централі на відстані до 100 м; Працює з усіма централями Страж. [:en]It is intended for sound notification of an alarm; Wireless, easy to assemble; Receives wireless radio signal from the central unit at a distance of up to 100 m; Works with all the sentinel centers. [:pl]Jest przeznaczony do prawidłowego powiadamiania o alarmie; Bezprzewodowy, łatwy w montażu; Odbiera bezprzewodowy sygnał radiowy z jednostki centralnej w odległości do 100 m; Działa ze wszystkimi ośrodkami wartowniczymi.
  497 Add to cart
  Compare
 • Wired street light and sound siren Satel SP-500 R / BL / O

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для наружной установки; Акустическая мощность - 120 дБ; Тамперная защита от вскрытия корпуса и отрывания устройства; Питание от прибора с напряжением DC 12V и силой тока 400 м; Дополнительно выпускается в исполнении синего (SP–500 BL) и оранжевого цвета (SP–500 O). [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для зовнішньої установки; Акустична потужність - 120 дБ; Тамперний захист від розкриття корпуса і відривання пристрої; Харчування від приладу з напругою DC 12V і силою струму 400 м; Додатково випускається у виконанні синього (SP-500 BL) та помаранчевого кольору (SP-500 O). [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for outdoor installation; Acoustic power - 120 dB; Tamper protection against opening the case and tearing the device off; Powered by a device with a voltage of DC 12V and a current strength of 400 m; Additionally it is available in blue (SP-500 BL) and orange (SP-500 O). [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji na zewnątrz; Moc akustyczna - 120 dB; Zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem obudowy i oderwaniem urządzenia; Zasilany przez urządzenie o napięciu DC 12V i natężeniu prądu 400 m; Dodatkowo dostępny jest w kolorze niebieskim (SP-500 BL) i pomarańczowym (SP-500 O).
  863 Add to cart
  Compare
 • LifeSOS WS-20S wireless audio and sound siren

  [:ru] Используется для светозвукового оповещения о тревоге; Может работать на улице; Получает сигнал от центрального блока по радиоканалу, без проводов; Громкость сирены составляет 108 дБ ± 3дБ; Встроенный аккумулятор, 30 часов работы; Работает от сети 220 В через адаптер. [:ua]Використовується для светозвукового оповіщення про тривогу; Може працювати на вулиці; Отримує сигнал від центрального блоку по радіоканалу, без проводів; Гучність сирени становить 108 дБ ± 3дБ; Вбудований акумулятор, 30 годин роботи; Працює від мережі 220 В через адаптер. [:en]Used for light and sound alarm; Can work on the street; Receives a signal from the central unit through the radio channel, without wires; The loudness of the siren is 108 dB ± 3 dB; Built-in battery, 30 hours of operation; Operates from 220 V network via adapter. [:pl]Używane do alarmu świetlnego i dźwiękowego; Może pracować na ulicy; Odbiera sygnał z centrali przez kanał radiowy, bez przewodów; Głośność syreny wynosi 108 dB ± 3 dB; Wbudowana bateria, 30 godzin pracy; Działa z sieci 220 V przez adapter.
  1.046 Add to cart
  Compare
 • LifeSOS WS-30A wireless audio and sound siren

  [:ru] Используется для светозвукового оповещения о тревоге на открытых территориях; Получает сигнал от центрального блока по радиоканалу; Громкость сирены составляет 108 дБ ± 3дБ; Защищена от вскрытия и снятия тампером; Легко монтируется, работает с централью LifeSOS; Регулярно передает сигналы тестирования на центральный блок; Передает сигнал о разряде батареи на центральный блок; Передает сигнал по защищенному беспроводному протоколу, 4 млрд. комбинаций; Максимальное расстояние между сиреной и централью – 100 м; Оснащена аккумулятором, работает до 3 недель без питания; Питается от сети 220 В через адаптер. [:ua]Використовується для светозвукового оповіщення про тривогу на відкритих територіях; Отримує сигнал від центрального блоку по радіоканалу; Гучність сирени становить 108 дБ ± 3дБ; Захищена від розтину і зняття Тампере; Легко монтується, працює з централлю LifeSOS; Регулярно передає сигнали тестування на центральний блок; Передає сигнал про розряд батареї на центральний блок; Передає сигнал по захищеному бездротовому протоколу, 4 млрд. Комбінацій; Максимальна відстань між сиреною і централлю - 100 м; Оснащена акумулятором, працює до 3 тижнів без харчування; Живиться від мережі 220 В через адаптер. [:en]Used for light and sound alarms on open territories; Receives a signal from the central unit via radio; The loudness of the siren is 108 dB ± 3 dB; It is protected from opening and removal by a tamper; Easily mounted, works with the LifeSOS; Regularly transmits the test signals to the central unit; Transmits a signal about the discharge of the battery to the central unit; Transmits the signal over a secure wireless protocol, 4 billion combinations; The maximum distance between the siren and the center is 100 m; Equipped with a battery, it works up to 3 weeks without power; It is powered by a 220 V network via an adapter. [:pl]Używane do alarmów świetlnych i dźwiękowych na otwartych terytoriach; Odbiera sygnał z centrali przez radio; Głośność syreny wynosi 108 dB ± 3 dB; Jest chroniony przed otwarciem i usunięciem przez sabotaż; Łatwo zamontowany, współpracuje z LifeSOS; Regularnie przesyła sygnały testowe do jednostki centralnej; Przesyła sygnał o rozładowaniu akumulatora do jednostki centralnej; Przesyła sygnał przez bezpieczny protokół bezprzewodowy, 4 miliardy kombinacji; Maksymalna odległość między syreną a centrum wynosi 100 m; Wyposażony w baterię działa do 3 tygodni bez zasilania; Jest zasilany przez sieć 220 V za pośrednictwem adaptera.
  1.046 Add to cart
  Compare
 • Wired light and sound siren Sentinel P-204UP

  [:ru] Предназначена для визуального и звукового оповещения о тревоге; Защищена от вскрытия тампером; Работает со всеми проводными централями и ППКО. [:ua]Призначена для візуального та звукового оповіщення про тривогу; Захищена від розтину тампер; Працює з усіма провідними централями і ППКО. [:en]Designed for visual and audible alarms; It is protected from opening by a tamper; It works with all wired control centers and PPKO. [:pl]Zaprojektowany do alarmów wizualnych i dźwiękowych; Jest on chroniony przed otwarciem przez sabotaż; Działa z wszystkimi przewodowymi centrami sterowania i PPKO.
  1.334 Add to cart
  Compare
 • Wireless street siren Ajax StreetSiren black

  [:ru] Предназначена для визуального и звукового оповещения о тревоге; Полностью беспроводная, легко монтируется; Возможность регулирования времени звучания и громкости оповещения (85-113 дБ); Монтаж датчика с помощью крепление SmartBracket без разбора корпуса; Питание от источника постоянного тока 12В или встроенных батарей ; Питание без смены батареи — до 5 лет; Защищена от вскрытия корпуса и демонтажа при помощи тампера; Проверка работоспособности пингами частотой от 12 секунд; Работа с мобильными устройствами iOS, Android; . [:ua]Призначена для візуального та звукового оповіщення про тривогу; Повністю бездротова, легко монтується; Можливість регулювання часу звучання і гучності оповіщення (85-113 дБ); Монтаж датчика за допомогою кріплення SmartBracket без розбору корпусу; Живлення від джерела постійного струму 12В або вбудованих батарей; Харчування без зміни батареї - до 5 років; Захищена від розкриття корпуса і демонтажу за допомогою тампера; Перевірка працездатності пінг частотою від 12 секунд; Робота з мобільними пристроями iOS, Android; . [:en]Designed for visual and audible alarms; Fully wireless, easy to install; Ability to adjust the sound time and alert volume (85-113 dB); Mounting the sensor using the SmartBracket mount without parsing the housing; Powered by a 12V DC source or built-in batteries; Power without battery change - up to 5 years; Protected from opening the case and dismantling with a tamper; Testing the ping performance at a frequency of 12 seconds; Work with mobile devices iOS, Android; . [:pl]Zaprojektowany do alarmów wizualnych i dźwiękowych; W pełni bezprzewodowy, łatwy w instalacji; Możliwość regulacji czasu dźwięku i głośności alarmu (85-113 dB); Montaż czujnika za pomocą uchwytu SmartBracket bez analizowania obudowy; Zasilany przez źródło prądu stałego 12 V lub wbudowane baterie; Moc bez wymiany baterii - do 5 lat; Zabezpieczone przed otwarciem obudowy i demontażem za pomocą sabotażu; Sprawdzanie wydajności pingów z częstotliwością 12 sekund; Pracuj z urządzeniami mobilnymi iOS, Android; .
  2.040 Add to cart
  Compare
 • Wireless street siren Ajax StreetSiren white

  [:ru] Предназначена для визуального и звукового оповещения о тревоге; Полностью беспроводная, легко монтируется; Возможность регулирования времени звучания и громкости оповещения (85-113 дБ); Монтаж датчика с помощью крепление SmartBracket без разбора корпуса; Питание от источника постоянного тока 12В или встроенных батарей ; Питание без смены батареи — до 5 лет; Защищена от вскрытия корпуса и демонтажа при помощи тампера; Проверка работоспособности пингами частотой от 12 секунд; Работа с мобильными устройствами iOS, Android; [:ua]Призначена для візуального та звукового оповіщення про тривогу; Повністю бездротова, легко монтується; Можливість регулювання часу звучання і гучності оповіщення (85-113 дБ); Монтаж датчика за допомогою кріплення SmartBracket без розбору корпусу; Живлення від джерела постійного струму 12В або вбудованих батарей; Харчування без зміни батареї - до 5 років; Захищена від розкриття корпуса і демонтажу за допомогою тампера; Перевірка працездатності пінг частотою від 12 секунд; Робота з мобільними пристроями iOS, Android; [:en]Designed for visual and audible alarms; Fully wireless, easy to install; Ability to adjust the sound time and alert volume (85-113 dB); Mounting the sensor using the SmartBracket mount without parsing the housing; Powered by a 12V DC source or built-in batteries; Power without battery change - up to 5 years; Protected from opening the case and dismantling with a tamper; Testing the ping performance at a frequency of 12 seconds; Work with mobile devices iOS, Android; [:pl]Zaprojektowany do alarmów wizualnych i dźwiękowych; W pełni bezprzewodowy, łatwy w instalacji; Możliwość regulacji czasu dźwięku i głośności alarmu (85-113 dB); Montaż czujnika za pomocą uchwytu SmartBracket bez analizowania obudowy; Zasilany przez źródło prądu stałego 12 V lub wbudowane baterie; Moc bez wymiany baterii - do 5 lat; Zabezpieczone przed otwarciem obudowy i demontażem za pomocą sabotażu; Sprawdzanie wydajności pingów z częstotliwością 12 sekund; Pracuj z urządzeniami mobilnymi iOS, Android;
  2.040 Add to cart
  Compare


Alerting with light and sound sirens is a simple and reliable means of scaring away an attacker. The sale of sirens is more specific to firefighters, the volume of siren installations in building a fire alarm system is much higher than when creating a security system, but this does not prevent security companies from moving on and creating more and more perfect models of sirens. Firefighters are limited by the rules and can not take advantage of the charms, for example, of wireless sirens with a modern design.
Installation of warning devices is simple enough and not labor-consuming, in this case most of the time is spent not on installation, but on the choice of the siren, as the existing range of equipment offered by the market is quite large. This suggests that even if you did not take care of purchasing several devices, at the time of installation of the security alarm system, it will be possible to increase their number independently by preliminary agreeing their actions with the security service.
The alarm siren can be either sound or light-sound. Recently, the consumer gives preference to the latter and not because of the calculation for increased efficiency in light notification, but rather because of the possibility of using the siren’s light portion, as an indicator of the confirmation of the transition of the alarm system to the security mode.
It is important to remember that sirens are an integral component of any security system. First of all, the sound of the siren affects the psyche of the attacker, while simultaneously informing about the penetration.
A wide variety of means of warning, designed for outdoor installation, allows you to choose the option with the desired characteristics. External sirens, made in a waterproof enclosure, provide the possibility of installation in a variety of places, that is, where they will be most effective.