Showing all 10 results

Фільтрувати:
 • Датчик движения КС-101 с линзой PI (Pet Immune)

  [:ru] Используется для обнаружения движений человека; Оснащен линзой PI (Pet Immune) для игнорирования животных; Дальность детектирования движения - 18 м; Регулировка дальности обнаружения наклоном платы; Оснащен сдвоенным пироэлектрическим сенсором; Функция самодиагностики - контроль основных цепей извещателя; Автоматическая компенсация температурных перепадов; [:ua]Використовується для виявлення рухів людини; Оснащений лінзою PI (Pet Immune) для ігнорування тварин; Дальність детектування руху - 18 м; Регулювання дальності виявлення нахилом плати; Оснащений здвоєним піроелектричні сенсором; Функція самодіагностики - контроль основних ланцюгів сповіщувача; Автоматична компенсація температурних перепадів; [:en]Used to detect human movements; Equipped with a PI (Pet Immune) lens to ignore animals; The range of motion detection is 18 m; Adjustment of the detection range of the board; Equipped with a dual pyroelectric sensor; Self-diagnosis function - control of the main circuits of the detector; Automatic compensation of temperature fluctuations; [:pl]Używane do wykrywania ludzkich ruchów; Wyposażony w soczewkę PI (Pet Immune), która ignoruje zwierzęta; Zakres wykrywania ruchu wynosi 18 m; Dostosowanie zasięgu wykrywania płyty; Wyposażony w podwójny czujnik piroelektryczny; Funkcja autodiagnostyki - kontrola głównych obwodów detektora; Automatyczna kompensacja fluktuacji temperatury;
  235 Add to cart
  Compare
 • Датчик движения КС-101

  [:ru] Используется для обнаружения движений человека; Дальность детектирования движения - 18 м; Регулировка дальности обнаружения наклоном платы; Оснащен сдвоенным пироэлектрическим сенсором; Функция самодиагностики - контроль основных цепей извещателя; Автоматическая компенсация температурных перепадов; [:ua]Використовується для виявлення рухів людини; Дальність детектування руху - 18 м; Регулювання дальності виявлення нахилом плати; Оснащений здвоєним піроелектричні сенсором; Функція самодіагностики - контроль основних ланцюгів сповіщувача; Автоматична компенсація температурних перепадів; [:en]Used to detect human movements; The range of motion detection is 18 m; Adjustment of the detection range of the board; Equipped with a dual pyroelectric sensor; Self-diagnosis function - control of the main circuits of the detector; Automatic compensation of temperature fluctuations; [:pl]Używane do wykrywania ludzkich ruchów; Zakres wykrywania ruchu wynosi 18 m; Dostosowanie zasięgu wykrywania płyty; Wyposażony w podwójny czujnik piroelektryczny; Funkcja autodiagnostyki - kontrola głównych obwodów detektora; Automatyczna kompensacja fluktuacji temperatury;
  235 Add to cart
  Compare
 • Датчик движения DSC EC-301DP Encore

  [:ru] Используется для обнаружения движений человека в охраняемом помещении; Потолочный тип крепления; Оснащен квадратичным PIR-элементом; Дальность детекции движения: до 20 м; Иммунитет от животных, весом до 27 кг; Надёжность обнаружения при повышенной температуре; Защита тампером от вскрытия. [:ua]Використовується для виявлення рухів людини в приміщенні, що охороняється; Стельовий тип кріплення; Оснащений квадратичним PIR-елементом; Дальність детекції руху: до 20 м; Імунітет від тварин, вагою до 27 кг; Надійність виявлення при підвищеній температурі; Захист тампером від розтину. [:en]Used to detect movements of a person in a secure room; Ceiling mounting type; Equipped with a quadratic PIR-element; Detection range: up to 20 m; Immunity from animals weighing up to 27 kg; Reliability of detection at elevated temperature; Tamper protection from opening. [:pl]Służy do wykrywania ruchów osoby w bezpiecznym pomieszczeniu; Rodzaj montażu sufitowego; Wyposażony w kwadratowy element PIR; Zakres wykrywania: do 20 m; Odporność od zwierząt ważących do 27 kg; Niezawodność wykrywania w podwyższonej temperaturze; Zabezpieczenie przed otwarciem.
  523 Add to cart
  Compare
 • Датчик движения DSC EC-301D Encore

  [:ru] Используется для обнаружения движений человека в охраняемом помещении; Потолочный тип крепления; Оснащен квадратичным PIR-элементом; Дальность детекции движения: до 20 м; Иммунитет от животных, весом до 15 кг; Надёжность обнаружения при повышенной температуре; Защита тампером от вскрытия. [:ua]Використовується для виявлення рухів людини в приміщенні, що охороняється; Стельовий тип кріплення; Оснащений квадратичним PIR-елементом; Дальність детекції руху: до 20 м; Імунітет від тварин, вагою до 15 кг; Надійність виявлення при підвищеній температурі; Захист тампером від розтину. [:en]Used to detect movements of a person in a secure room; Ceiling mounting type; Equipped with a quadratic PIR-element; Detection range: up to 20 m; Immunity from animals weighing up to 15 kg; Reliability of detection at elevated temperature; Tamper protection from opening. [:pl]Służy do wykrywania ruchów osoby w bezpiecznym pomieszczeniu; Rodzaj montażu sufitowego; Wyposażony w kwadratowy element PIR; Zakres wykrywania: do 20 m; Odporność od zwierząt o wadze do 15 kg; Niezawodność wykrywania w podwyższonej temperaturze; Zabezpieczenie przed otwarciem.
  523 Add to cart
  Compare
 • Датчик движения DSC LC-360 потолочный

  [:ru] Используется для обнаружения движений человека в охраняемом помещении; Потолочный тип крепления; Оснащен счетверенным пироэлектрическим сенсором; Дальность детекции движения: до 20 м; Иммунитет от животных, весом до 15 кг; Функция памяти; Жесткая сферическая линза; Защита тампером от вскрытия. [:ua]Використовується для виявлення рухів людини в приміщенні, що охороняється; Стельовий тип кріплення; Оснащений счетверенний піроелектричні сенсором; Дальність детекції руху: до 20 м; Імунітет від тварин, вагою до 15 кг; Функція пам'яті; Жорстка сферична лінза; Захист тампером від розтину. [:en]Used to detect movements of a person in a secure room; Ceiling mounting type; Equipped with a quadruple pyroelectric sensor; Detection range: up to 20 m; Immunity from animals weighing up to 15 kg; Memory function; Rigid spherical lens; Tamper protection from opening. [:pl]Służy do wykrywania ruchów osoby w bezpiecznym pomieszczeniu; Rodzaj montażu sufitowego; Wyposażony w poczwórny czujnik piroelektryczny; Zakres wykrywania: do 20 m; Odporność od zwierząt o wadze do 15 kg; Funkcja pamięci; Sztywna soczewka sferyczna; Zabezpieczenie przed otwarciem.
  706 Add to cart
  Compare
 • Датчик движения DSC BV-501 потолочный

  [:ru] Используется для обнаружения движений человека в охраняемом помещении; Потолочный тип крепления; Оснащен квадратичным PIR-элементом; Дальность детекции движения: до 20 м; Иммунитет от животных, весом до 15 кг; Надёжность обнаружения при повышенной температуре; Защита от статического электричества и от электромагнитных помех; Защита тампером от вскрытия. [:ua]Використовується для виявлення рухів людини в приміщенні, що охороняється; Стельовий тип кріплення; Оснащений квадратичним PIR-елементом; Дальність детекції руху: до 20 м; Імунітет від тварин, вагою до 15 кг; Надійність виявлення при підвищеній температурі; Захист від статичної електрики і від електромагнітних завад; Захист тампером від розтину. [:en]Used to detect movements of a person in a secure room; Ceiling mounting type; Equipped with a quadratic PIR-element; Detection range: up to 20 m; Immunity from animals weighing up to 15 kg; Reliability of detection at elevated temperature; Protection against static electricity and electromagnetic interference; Tamper protection from opening. [:pl]Służy do wykrywania ruchów osoby w bezpiecznym pomieszczeniu; Rodzaj montażu sufitowego; Wyposażony w kwadratowy element PIR; Zakres wykrywania: do 20 m; Odporność od zwierząt o wadze do 15 kg; Niezawodność wykrywania w podwyższonej temperaturze; Ochrona przed elektrycznością statyczną i zakłóceniami elektromagnetycznymi; Zabezpieczenie przed otwarciem.
  837 Add to cart
  Compare
 • Беспроводной датчик движения Ajax MotionProtect черный

  [:ru] Используется для обнаружения движения человека; Совместим с проводными централями с помощью приемника радиодатчиков Ajax ocBridge Plus, а также с ППК "Лунь" версии 11 мод.3 и мод.4 и ППК "Лунь-19" через интерфейсный приемник Ajax uartBridge; Дальность детектирования движения - до 12 метров; Специальный алгоритм детектирования снижает вероятность ложных срабатываний; Регулируемая чувствительность инфракрасного сенсора; Игнорирует домашних животных весом до 20 кг и ростом до 50 см; Уникальная беспроводная технология: большая дальность работы, шифрование сообщений и защита от подлога; 2-х сторонняя связь и регулярная передача сигналов тестирования на центральный блок; Слежение за разрядом батареи и передача информации на центральный блок; Максимальное расстояние между датчиком и централью – 2000 м; Работа в реальных условиях на нескольких этажах бизнес-центра; Регулируемый период опроса датчиков; Защита тампером от вскрытия; Работает от батареи CR123A до 7 лет; [:ua]Використовується для виявлення руху людини; Сумісний з провідними централями за допомогою приймача радіодатчиків Ajax ocBridge Plus, а також з ППК "Лунь" версії 11 мод.3 і мод.4 і ППК "Лунь-19" через інтерфейсний приймач Ajax uartBridge; Дальність детектування руху - до 12 метрів; Спеціальний алгоритм детектування знижує ймовірність помилкових спрацьовувань; Регульована чутливість інфрачервоного сенсора; Ігнорує домашніх тварин вагою до 20 кг і зростом до 50 см; Унікальна бездротова технологія: велика дальність роботи, шифрування повідомлень і захист від підробки; 2-х стороння зв'язок і регулярна передача сигналів тестування на центральний блок; Стеження за розрядом батареї і передача інформації на центральний блок; Максимальна відстань між датчиком і централлю - 2000 м; Робота в реальних умовах на кількох поверхах бізнес-центру; Регульований період опитування датчиків; Захист тампером від розтину; Працює від батареї CR123A до 7 років; [:en]Used to detect the movement of a person; It is compatible with wired control panels using the Ajax ocBridge Plus radio sensor receiver, as well as the Lun version 11 of the mod.3 and 4 and the Lun-19 PPC via the Ajax uartBridge interface receiver; Detection range of motion - up to 12 meters; A special detection algorithm reduces the probability of false positives; Adjustable sensitivity of the infrared sensor; Ignoring domestic animals weighing up to 20 kg and growing to 50 cm; Unique wireless technology: long range of work, message encryption and protection against forgery; 2-way communication and regular transmission of test signals to the central unit; Monitoring the discharge of the battery and transferring information to the central unit; The maximum distance between the sensor and the control center is 2000 m; Work in real conditions on several floors of the business center; Adjustable period of sensor interrogation; Tamper protection from opening; Powered by CR123A battery up to 7 years; [:pl]Używane do wykrywania ruchu osoby; Jest kompatybilny z przewodowymi panelami sterowania za pomocą odbiornika Ajax ocBridge Plus z czujnikiem radiowym, a także z wersją Lun 11 mod.3 i 4 oraz Lun-19 PPC za pośrednictwem odbiornika interfejsu Ajax uartBridge; Zakres wykrywania ruchu - do 12 metrów; Specjalny algorytm wykrywania zmniejsza prawdopodobieństwo fałszywych alarmów; Regulowana czułość czujnika podczerwieni; Ignorowanie zwierząt domowych o wadze do 20 kg i rosnących do 50 cm; Unikalna technologia bezprzewodowa: długi zakres pracy, szyfrowanie wiadomości i ochrona przed fałszerstwem; Dwukierunkowa komunikacja i regularna transmisja sygnałów testowych do jednostki centralnej; Monitorowanie rozładowania akumulatora i przesyłanie informacji do jednostki centralnej; Maksymalna odległość między czujnikiem a centrum sterowania wynosi 2000 m; Pracuj w rzeczywistych warunkach na kilku piętrach centrum biznesowego; Regulowany okres zapytania o czujnik; Zabezpieczenie przed otwarciem; Zasilany baterią CR123A do 7 lat;
  915 Add to cart
  Compare
 • Беспроводной датчик движения Ajax MotionProtect белый

  [:ru] Используется для обнаружения движения человека; Совместим с проводными централями с помощью приемника радиодатчиков Ajax ocBridge Plus, а также с ППК "Лунь" версии 11 мод.3 и мод.4 и ППК "Лунь-19" через интерфейсный приемник Ajax uartBridge; Дальность детектирования движения - до 12 метров; Специальный алгоритм детектирования снижает вероятность ложных срабатываний; Регулируемая чувствительность инфракрасного сенсора; Игнорирует домашних животных весом до 20 кг и ростом до 50 см; Уникальная беспроводная технология: большая дальность работы, шифрование сообщений и защита от подлога; 2-х сторонняя связь и регулярная передача сигналов тестирования на центральный блок; Слежение за разрядом батареи и передача информации на центральный блок; Максимальное расстояние между датчиком и централью – 2000 м; Работа в реальных условиях на нескольких этажах бизнес-центра; Регулируемый период опроса датичков; Защита тампером от вскрытия; Работает от батареи CR123A до 7 лет. [:ua]Використовується для виявлення руху людини; Сумісний з провідними централями за допомогою приймача радіодатчиків Ajax ocBridge Plus, а також з ППК "Лунь" версії 11 мод.3 і мод.4 і ППК "Лунь-19" через інтерфейсний приймач Ajax uartBridge; Дальність детектування руху - до 12 метрів; Спеціальний алгоритм детектування знижує ймовірність помилкових спрацьовувань; Регульована чутливість інфрачервоного сенсора; Ігнорує домашніх тварин вагою до 20 кг і зростом до 50 см; Унікальна бездротова технологія: велика дальність роботи, шифрування повідомлень і захист від підробки; 2-х стороння зв'язок і регулярна передача сигналів тестування на центральний блок; Стеження за розрядом батареї і передача інформації на центральний блок; Максимальна відстань між датчиком і централлю - 2000 м; Робота в реальних умовах на кількох поверхах бізнес-центру; Регульований період опитування датічков; Захист тампером від розтину; Працює від батареї CR123A до 7 років. [:en]Used to detect the movement of a person; It is compatible with wired control panels using the Ajax ocBridge Plus radio sensor receiver, as well as the Lun version 11 of the mod.3 and 4 and the Lun-19 PPC via the Ajax uartBridge interface receiver; Detection range of motion - up to 12 meters; A special detection algorithm reduces the probability of false positives; Adjustable sensitivity of the infrared sensor; Ignoring domestic animals weighing up to 20 kg and growing to 50 cm; Unique wireless technology: long range of work, message encryption and protection against forgery; 2-way communication and regular transmission of test signals to the central unit; Monitoring the discharge of the battery and transferring information to the central unit; The maximum distance between the sensor and the control center is 2000 m; Work in real conditions on several floors of the business center; Adjustable period of polling datings; Tamper protection from opening; Powered by CR123A battery up to 7 years. [:pl]Używane do wykrywania ruchu osoby; Jest kompatybilny z przewodowymi panelami sterowania za pomocą odbiornika Ajax ocBridge Plus z czujnikiem radiowym, a także z wersją Lun 11 mod.3 i 4 oraz Lun-19 PPC za pośrednictwem odbiornika interfejsu Ajax uartBridge; Zakres wykrywania ruchu - do 12 metrów; Specjalny algorytm wykrywania zmniejsza prawdopodobieństwo fałszywych alarmów; Regulowana czułość czujnika podczerwieni; Ignorowanie zwierząt domowych o wadze do 20 kg i rosnących do 50 cm; Unikalna technologia bezprzewodowa: długi zakres pracy, szyfrowanie wiadomości i ochrona przed fałszerstwem; Dwukierunkowa komunikacja i regularna transmisja sygnałów testowych do jednostki centralnej; Monitorowanie rozładowania akumulatora i przesyłanie informacji do jednostki centralnej; Maksymalna odległość między czujnikiem a centrum sterowania wynosi 2000 m; Pracuj w rzeczywistych warunkach na kilku piętrach centrum biznesowego; Regulowany okres datowania z pollingu; Zabezpieczenie przed otwarciem; Zasilany baterią CR123A do 7 lat.
  915 Add to cart
  Compare
 • Беспроводной датчик движения Ajax MotionProtect Plus черный

  [:ru] Используется в помещениях во время кондиционирования, проветривания, отопления камином; Предназначен для выявления движения человека в охраняемом помещении; Совместим с проводными централями с помощью приемника радиодатчиков Ajax ocBridge Plus, а также с ППК "Лунь" версии 11 мод.3 или мод.4 и ППК "Лунь-19" через интерфейсный приемник Ajax uartBridge; Безопасный монтаж с помощью крепления SmartBracket без разбора корпуса; Простое подключение через QR-код; Работает на расстоянии до 2000 метров от Ajax Hub на открытом пространстве или на нескольких этажах бизнес-центра; Дальность детектирования движения - до 12 м; Алгоритм детектирования SmartMotion игнорирует животных весом до 20 кг, тем самым исключая возникновения ложных срабатываний; Радиочастотное сканирование фильтрует составные помехи; Постоянная двухсторонняя связь с AjaxHub; Длительность работы от одного источника питания — до 5 лет; Аутентификация датчика для защиты от подлога и тамперная защита корпуса; Работоспособность проверяется пингами частотой от 12 секунд; Определение и предотвращение глушения. [:ua]Використовується в приміщеннях під час кондиціонування, вентиляції, опалення каміном; Призначений для виявлення руху людини в приміщенні, що охороняється; Сумісний з провідними централями за допомогою приймача радіодатчиків Ajax ocBridge Plus, а також з ППК "Лунь" версії 11 мод.3 або мод.4 і ППК "Лунь-19" через інтерфейсний приймач Ajax uartBridge; Безпечний монтаж за допомогою кріплення SmartBracket без розбору корпусу; Просте підключення через QR-код; Працює на відстані до 2000 метрів від Ajax Hub на відкритому просторі або на декількох поверхах бізнес-центру; Дальність детектування руху - до 12 м; Алгоритм детектування SmartMotion ігнорує тварин вагою до 20 кг, тим самим виключаючи виникнення помилкових спрацьовувань; Бездротовий сканування фільтрує складові перешкоди; Постійна двосторонній зв'язок з AjaxHub; Тривалість роботи від одного джерела живлення - до 5 років; Аутентифікація датчика для захисту від підробки і тамперний захист корпусу; Працездатність перевіряється пінг частотою від 12 секунд; Визначення та запобігання глушіння. [:en]Used in rooms during conditioning, ventilation, heating fireplace; Designed to detect the movement of a person in a secure room; Compatible with wired control panels using the Ajax ocBridge Plus radio sensor receiver, as well as the Lun version 11 mod.3 or mod.4 and the Lun-19 PPC via the Ajax uartBridge interface receiver; Secure mounting with SmartBracket without disassembling the case; Easy connection via QR code; Works at a distance of up to 2000 meters from Ajax Hub in the open space or on several floors of the business center; Detection range of motion - up to 12 m; Detection algorithm SmartMotion ignores animals weighing up to 20 kg, thereby excluding the occurrence of false positives; Radio frequency scanning filters composite noise; Constant two-way communication with AjaxHub; Duration of work from a single power source - up to 5 years; Authentication of the sensor for protection against fraud and tamper protection of the case; Performance is checked by ping frequency from 12 seconds; Definition and prevention of jamming. [:pl]Stosowany w pomieszczeniach podczas klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania kominka; Zaprojektowany do wykrywania ruchu osoby w bezpiecznym pomieszczeniu; Kompatybilny z przewodowymi panelami sterowania za pomocą odbiornika radiowego Ajax ocBridge Plus, a także Lun wersja 11 mod.3 lub mod.4 i Lun-19 PPC za pośrednictwem odbiornika interfejsu Ajax uartBridge; Bezpieczny montaż za pomocą SmartBracket bez demontażu obudowy; Łatwe połączenie za pomocą kodu QR; Działa w odległości do 2000 metrów od Ajax Hub w otwartej przestrzeni lub na kilku piętrach centrum biznesowego; Zakres wykrywania ruchu - do 12 m; Algorytm wykrywania SmartMotion ignoruje zwierzęta ważące do 20 kg, co wyklucza występowanie fałszywych wyników dodatnich; Skanowanie częstotliwości radiowych filtruje hałas złożony; Stała dwukierunkowa komunikacja z AjaxHub; Czas pracy z jednego źródła zasilania - do 5 lat; Uwierzytelnienie czujnika w celu ochrony przed oszustwem i zabezpieczeniem przed manipulacją przez skrzynkę; Wydajność jest sprawdzana przez częstotliwość pingów z 12 sekund; Definicja i zapobieganie blokowaniu.
  1.412 Add to cart
  Compare
 • Беспроводной датчик движения Ajax MotionProtect Plus белый

  [:ru] Используется в помещениях во время кондиционирования, проветривания, отопления камином; Предназначен для выявления движения человека в охраняемом помещении; Совместим с проводными централями с помощью приемника радиодатчиков Ajax ocBridge Plus, а также с ППК "Лунь" версии 11 мод.3 и мод.4 и ППК "Лунь-19" через интерфейсный приемник Ajax uartBridge; Безопасный монтаж с помощью крепления SmartBracket без разбора корпуса; Простое подключение через QR-код; Работает на расстоянии до 2000 метров от Ajax Hub на открытом пространстве или на нескольких этажах бизнес-центра; Дальность детектирования движения - до 12 м; Алгоритм детектирования SmartMotion игнорирует животных весом до 20 кг, тем самым исключая возникновения ложных срабатываний; Радиочастотное сканирование фильтрует составные помехи; Постоянная двухсторонняя связь с AjaxHub; Длительность работы от одного источника питания — до 5 лет; Аутентификация датчика для защиты от подлога и тамперная защита корпуса; Работоспособность проверяется пингами частотой от 12 секунд; Определение и предотвращение глушения. [:ua]Використовується в приміщеннях під час кондиціонування, вентиляції, опалення каміном; Призначений для виявлення руху людини в приміщенні, що охороняється; Сумісний з провідними централями за допомогою приймача радіодатчиків Ajax ocBridge Plus, а також з ППК "Лунь" версії 11 мод.3 і мод.4 і ППК "Лунь-19" через інтерфейсний приймач Ajax uartBridge; Безпечний монтаж за допомогою кріплення SmartBracket без розбору корпусу; Просте підключення через QR-код; Працює на відстані до 2000 метрів від Ajax Hub на відкритому просторі або на декількох поверхах бізнес-центру; Дальність детектування руху - до 12 м; Алгоритм детектування SmartMotion ігнорує тварин вагою до 20 кг, тим самим виключаючи виникнення помилкових спрацьовувань; Бездротовий сканування фільтрує складові перешкоди; Постійна двосторонній зв'язок з AjaxHub; Тривалість роботи від одного джерела живлення - до 5 років; Аутентифікація датчика для захисту від підробки і тамперний захист корпусу; Працездатність перевіряється пінг частотою від 12 секунд; Визначення та запобігання глушіння. [:en]Used in rooms during conditioning, ventilation, heating fireplace; Designed to detect the movement of a person in a secure room; It is compatible with wired control panels using the Ajax ocBridge Plus radio sensor receiver, as well as the Lun version 11 of the mod.3 and 4 and the Lun-19 PPC via the Ajax uartBridge interface receiver; Secure mounting with SmartBracket without disassembling the case; Easy connection via QR code; Works at a distance of up to 2000 meters from Ajax Hub in the open space or on several floors of the business center; Detection range of motion - up to 12 m; Detection algorithm SmartMotion ignores animals weighing up to 20 kg, thereby excluding the occurrence of false positives; Radio frequency scanning filters composite noise; Constant two-way communication with AjaxHub; Duration of work from a single power source - up to 5 years; Authentication of the sensor for protection against fraud and tamper protection of the case; Performance is checked by ping frequency from 12 seconds; Definition and prevention of jamming. [:pl]Stosowany w pomieszczeniach podczas klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania kominka; Zaprojektowany do wykrywania ruchu osoby w bezpiecznym pomieszczeniu; Jest kompatybilny z przewodowymi panelami sterowania za pomocą odbiornika Ajax ocBridge Plus z czujnikiem radiowym, a także z wersją Lun 11 mod.3 i 4 oraz Lun-19 PPC za pośrednictwem odbiornika interfejsu Ajax uartBridge; Bezpieczny montaż za pomocą SmartBracket bez demontażu obudowy; Łatwe połączenie za pomocą kodu QR; Działa w odległości do 2000 metrów od Ajax Hub w otwartej przestrzeni lub na kilku piętrach centrum biznesowego; Zakres wykrywania ruchu - do 12 m; Algorytm wykrywania SmartMotion ignoruje zwierzęta ważące do 20 kg, co wyklucza występowanie fałszywych wyników dodatnich; Skanowanie częstotliwości radiowych filtruje hałas złożony; Stała dwukierunkowa komunikacja z AjaxHub; Czas pracy z jednego źródła zasilania - do 5 lat; Uwierzytelnienie czujnika w celu ochrony przed oszustwem i zabezpieczeniem przed manipulacją przez skrzynkę; Wydajność jest sprawdzana przez częstotliwość pingów z 12 sekund; Definicja i zapobieganie blokowaniu.
  1.412 Add to cart
  Compare