Showing 1–12 of 13 results

Показать все
Фільтрувати:
 • Датчик движения КС-101 с линзой PI (Pet Immune)

  [:ru] Используется для обнаружения движений человека; Оснащен линзой PI (Pet Immune) для игнорирования животных; Дальность детектирования движения - 18 м; Регулировка дальности обнаружения наклоном платы; Оснащен сдвоенным пироэлектрическим сенсором; Функция самодиагностики - контроль основных цепей извещателя; Автоматическая компенсация температурных перепадов; [:ua]Використовується для виявлення рухів людини; Оснащений лінзою PI (Pet Immune) для ігнорування тварин; Дальність детектування руху - 18 м; Регулювання дальності виявлення нахилом плати; Оснащений здвоєним піроелектричні сенсором; Функція самодіагностики - контроль основних ланцюгів сповіщувача; Автоматична компенсація температурних перепадів; [:en]Used to detect human movements; Equipped with a PI (Pet Immune) lens to ignore animals; The range of motion detection is 18 m; Adjustment of the detection range of the board; Equipped with a dual pyroelectric sensor; Self-diagnosis function - control of the main circuits of the detector; Automatic compensation of temperature fluctuations; [:pl]Używane do wykrywania ludzkich ruchów; Wyposażony w soczewkę PI (Pet Immune), która ignoruje zwierzęta; Zakres wykrywania ruchu wynosi 18 m; Dostosowanie zasięgu wykrywania płyty; Wyposażony w podwójny czujnik piroelektryczny; Funkcja autodiagnostyki - kontrola głównych obwodów detektora; Automatyczna kompensacja fluktuacji temperatury;
  235 Add to cart
  Compare
 • Датчик движения КС-101

  [:ru] Используется для обнаружения движений человека; Дальность детектирования движения - 18 м; Регулировка дальности обнаружения наклоном платы; Оснащен сдвоенным пироэлектрическим сенсором; Функция самодиагностики - контроль основных цепей извещателя; Автоматическая компенсация температурных перепадов; [:ua]Використовується для виявлення рухів людини; Дальність детектування руху - 18 м; Регулювання дальності виявлення нахилом плати; Оснащений здвоєним піроелектричні сенсором; Функція самодіагностики - контроль основних ланцюгів сповіщувача; Автоматична компенсація температурних перепадів; [:en]Used to detect human movements; The range of motion detection is 18 m; Adjustment of the detection range of the board; Equipped with a dual pyroelectric sensor; Self-diagnosis function - control of the main circuits of the detector; Automatic compensation of temperature fluctuations; [:pl]Używane do wykrywania ludzkich ruchów; Zakres wykrywania ruchu wynosi 18 m; Dostosowanie zasięgu wykrywania płyty; Wyposażony w podwójny czujnik piroelektryczny; Funkcja autodiagnostyki - kontrola głównych obwodów detektora; Automatyczna kompensacja fluktuacji temperatury;
  235 Add to cart
  Compare
 • Беспроводной датчик разбития стекла Страж М-601

  [:ru] Предназначен для отслеживания разбития стекла; Дальность детектирования – 9 м; Регулируется чувствительность; Полностью беспроводной, легко монтируется; Передает беспроводной радиосигнал на расстояние до 100 м; Работает со всеми централями Страж; Питание – 12 В, через блок питания. [:ua]Призначений для відстеження розбиття скла; Дальність детектування - 9 м; Регулюється чутливість; Повністю бездротової, легко монтується; Передає бездротової радіосигнал на відстань до 100 м; Працює з усіма централями Страж; Харчування - 12 В, через блок живлення. [:en]Designed to track the breaking of glass; Detection range - 9 m; Adjusts the sensitivity; Fully wireless, easy to assemble; Transmits the wireless signal for a distance of up to 100 m; Works with all the Sentinel centers; Power - 12 V, through the power supply. [:pl]Zaprojektowany do śledzenia rozbijania szkła; Zakres wykrywania - 9 m; Dostosowuje czułość; W pełni bezprzewodowy, łatwy w montażu; Przesyła sygnał bezprzewodowy na odległość do 100 m; Działa ze wszystkimi ośrodkami Sentinel; Moc - 12 V, przez zasilacz.
  288 Add to cart
  Compare
 • Датчик разбития стекла DSC LC-105DGB

  [:ru] Предназначен для детектирования разбития окон, витрин и других стеклянных поверхностей; Дальность детектирования – разбитие 10 м, резка 3 м; Работает со всеми централями, поддерживающими NC шлейфы; Питание 9 - 16 В/40мА; Корпус защищен от вскрытия тампером; [:ua]Призначений для детектування розбиття вікон, вітрин та інших скляних поверхонь; Дальність детектування - розбиття 10 м, різка 3 м; Працює з усіма централями, що підтримують NC шлейфи; Харчування 9 - 16 В / 40мА; Корпус захищений від розтину тампер; [:en]Designed for detecting the breaking of windows, shop windows and other glass surfaces; Detection range - breaking 10 m, cutting 3 m; Works with all the centers supporting NC loops; Power supply 9 - 16 V / 40mA; The case is protected from opening by a tamper; [:pl]Zaprojektowany do wykrywania łamania okien, witryn sklepowych i innych powierzchni szklanych; Zakres wykrywania - zerwanie 10 m, cięcie 3 m; Działa ze wszystkimi centrami obsługującymi pętle NC; Zasilanie 9 - 16 V / 40mA; Skrzynia jest chroniona przed otwarciem przez sabotaż;
  418 Add to cart
  Compare
 • Датчик разбития стекла Crow GBD-2

  [:ru] Предназначен для детектирования разбития окон, витрин и других стеклянных поверхностей; Дальность детектирования – 10 м; Чувствительность регулируется; Работает со всеми централями, поддерживающими NC шлейфы; Питание – 12 В, через блок питания; Защищен от вскрытия тампером. [:ua]Призначений для детектування розбиття вікон, вітрин та інших скляних поверхонь; Дальність детектування - 10 м; Чутливість регулюється; Працює з усіма централями, що підтримують NC шлейфи; Харчування - 12 В, через блок живлення; Захищений від розтину тампер. [:en]Designed for detecting the breaking of windows, shop windows and other glass surfaces; Detection range - 10 m; The sensitivity is adjustable; Works with all the centers supporting NC loops; Power - 12 V, through the power supply; It is protected from opening by a tamper. [:pl]Zaprojektowany do wykrywania łamania okien, witryn sklepowych i innych powierzchni szklanych; Zasięg wykrywania - 10 m; Czułość jest regulowana; Działa ze wszystkimi centrami obsługującymi pętle NC; Moc - 12 V, przez zasilacz; Jest zabezpieczony przed otwarciem przez sabotaż.
  418 Add to cart
  Compare
 • Датчик разбития стекла DSC DG-50

  [:ru] Предназначен для детектирования разбития окон, витрин и других стеклянных поверхностей; Дальность детектирования – разбитие 10 м; Работает со всеми централями, поддерживающими NC шлейфы; Корпус защищен от вскрытия тампером; [:ua]Призначений для детектування розбиття вікон, вітрин та інших скляних поверхонь; Дальність детектування - розбиття 10 м; Працює з усіма централями, що підтримують NC шлейфи; Корпус захищений від розтину тампер; [:en]Designed for detecting the breaking of windows, shop windows and other glass surfaces; Detection range - breaking 10 m; Works with all the centers supporting NC loops; The case is protected from opening by a tamper; [:pl]Zaprojektowany do wykrywania łamania okien, witryn sklepowych i innych powierzchni szklanych; Zakres wykrywania - zerwanie 10 m; Działa ze wszystkimi centrami obsługującymi pętle NC; Skrzynia jest chroniona przed otwarciem przez sabotaż;
  549 Add to cart
  Compare
 • Датчик движения и разбития стекла DSC LC-102-PIGBSS

  [:ru] Используется для обнаружения движений человека и детекции разбития стекла; Дальность детектирования движения - 15 м, разбития стекла - 10 м; Игнорирует животных весом до 25 кг, чувствительность регулируется; Оснащен счетверенным пироэлектрическим сенсором; Светодиод загорается во время сработки; 2 независимых выхода реле; [:ua]Використовується для виявлення рухів людини і детекції розбиття скла; Дальність детектування руху - 15 м, розбиття скла - 10 м; Ігнорує тварин вагою до 25 кг, чутливість регулюється; Оснащений счетверенний піроелектричні сенсором; Світлодіод загоряється під час спрацювання; 2 незалежних виходу реле; [:en]Used to detect human movements and detect glass breaking; The range of motion detection is 15 m, glass breaking - 10 m; Ignoring animals weighing up to 25 kg, sensitivity is regulated; Equipped with a quadruple pyroelectric sensor; The LED lights up during the tripping; 2 independent relay outputs; [:pl]Używany do wykrywania ludzkich ruchów i wykrywania łamania szkła; Zakres wykrywania ruchu wynosi 15 m, rozbijanie szkła - 10 m; Ignorując zwierzęta o wadze do 25 kg, czułość jest regulowana; Wyposażony w poczwórny czujnik piroelektryczny; Dioda LED świeci podczas tripowania; 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe;
  680 Add to cart
  Compare
 • Датчик движения DSC LC-360 потолочный

  [:ru] Используется для обнаружения движений человека в охраняемом помещении; Потолочный тип крепления; Оснащен счетверенным пироэлектрическим сенсором; Дальность детекции движения: до 20 м; Иммунитет от животных, весом до 15 кг; Функция памяти; Жесткая сферическая линза; Защита тампером от вскрытия. [:ua]Використовується для виявлення рухів людини в приміщенні, що охороняється; Стельовий тип кріплення; Оснащений счетверенний піроелектричні сенсором; Дальність детекції руху: до 20 м; Імунітет від тварин, вагою до 15 кг; Функція пам'яті; Жорстка сферична лінза; Захист тампером від розтину. [:en]Used to detect movements of a person in a secure room; Ceiling mounting type; Equipped with a quadruple pyroelectric sensor; Detection range: up to 20 m; Immunity from animals weighing up to 15 kg; Memory function; Rigid spherical lens; Tamper protection from opening. [:pl]Służy do wykrywania ruchów osoby w bezpiecznym pomieszczeniu; Rodzaj montażu sufitowego; Wyposażony w poczwórny czujnik piroelektryczny; Zakres wykrywania: do 20 m; Odporność od zwierząt o wadze do 15 kg; Funkcja pamięci; Sztywna soczewka sferyczna; Zabezpieczenie przed otwarciem.
  706 Add to cart
  Compare
 • Комбинированный датчик движения DSC LC-104PIMW

  [:ru] Датчик с иммунитетом к животным и функцией определения маскирования; Используется для обнаружения движений человека; Универсальный тип крепления; Оснащен квадратичным PIR-элементом; Дальность детекции движения: до 15 м; Иммунитет от животных, весом до 25 кг; Отдельная настройка чувствительности ИК и СВЧ каналов; Двусторонняя температурная компенсация; Защита тампером от вскрытия. [:ua]Датчик з імунітетом до тварин і функцією визначення маскування; Використовується для виявлення рухів людини; Універсальний тип кріплення; Оснащений квадратичним PIR-елементом; Дальність детекції руху: до 15 м; Імунітет від тварин, вагою до 25 кг; Окрема настройка чутливості ІК і НВЧ каналів; Двостороння температурна компенсація; Захист тампером від розтину. [:en]Sensor with immunity to animals and masking detection function; Used to detect human movements; Universal mounting type; Equipped with a quadratic PIR-element; Detection range: up to 15 m; Immunity from animals weighing up to 25 kg; Separate adjustment of sensitivity of IR and microwave channels; Two-way temperature compensation; Tamper protection from opening. [:pl]Czujnik z odpornością na zwierzęta i maskowaniem funkcji wykrywania; Używane do wykrywania ludzkich ruchów; Uniwersalny typ montażu; Wyposażony w kwadratowy element PIR; Zakres wykrywania: do 15 m; Odporność od zwierząt o wadze do 25 kg; Oddzielna regulacja czułości kanałów IR i mikrofalowych; Dwustronna kompensacja temperatury; Zabezpieczenie przed otwarciem.
  863 Add to cart
  Compare
 • Датчик разбития стекла DSC AC-101

  [:ru] Предназначен для детектирования разбития окон, витрин и других стеклянных поверхностей; Дальность детектирования разбития 7,6 м; Работает со всеми централями, поддерживающими NC шлейфы; Корпус защищен от вскрытия тампером; [:ua]Призначений для детектування розбиття вікон, вітрин та інших скляних поверхонь; Дальність детектування розбиття 7,6 м; Працює з усіма централями, що підтримують NC шлейфи; Корпус захищений від розтину тампер; [:en]Designed for detecting the breaking of windows, shop windows and other glass surfaces; Detection range 7.6 m; Works with all the centers supporting NC loops; The case is protected from opening by a tamper; [:pl]Zaprojektowany do wykrywania łamania okien, witryn sklepowych i innych powierzchni szklanych; Zakres wykrywania 7,6 m; Działa ze wszystkimi centrami obsługującymi pętle NC; Skrzynia jest chroniona przed otwarciem przez sabotaż;
  941 Add to cart
  Compare
 • Комбинированный датчик движения DSC LC-103PIMSK

  [:ru] Датчик с иммунитетом к животным и функцией определения маскирования; Используется для обнаружения движений человека; Универсальный тип крепления; Оснащен квадратичным PIR-элементом; Дальность детекции движения: до 15 м; Иммунитет от животных, весом до 25 кг; Отдельная настройка чувствительности ИК и СВЧ каналов; Двусторонняя температурная компенсация; Защита тампером от вскрытия. [:ua]Датчик з імунітетом до тварин і функцією визначення маскування; Використовується для виявлення рухів людини; Універсальний тип кріплення; Оснащений квадратичним PIR-елементом; Дальність детекції руху: до 15 м; Імунітет від тварин, вагою до 25 кг; Окрема настройка чутливості ІК і НВЧ каналів; Двостороння температурна компенсація; Захист тампером від розтину. [:en]Sensor with immunity to animals and masking detection function; Used to detect human movements; Universal mounting type; Equipped with a quadratic PIR-element; Detection range: up to 15 m; Immunity from animals weighing up to 25 kg; Separate adjustment of sensitivity of IR and microwave channels; Two-way temperature compensation; Tamper protection from opening. [:pl]Czujnik z odpornością na zwierzęta i maskowaniem funkcji wykrywania; Używane do wykrywania ludzkich ruchów; Uniwersalny typ montażu; Wyposażony w kwadratowy element PIR; Zakres wykrywania: do 15 m; Odporność od zwierząt o wadze do 25 kg; Oddzielna regulacja czułości kanałów IR i mikrofalowych; Dwustronna kompensacja temperatury; Zabezpieczenie przed otwarciem.
  1.020 Add to cart
  Compare
 • Уличный датчик движения Crow D&D

  [:ru] Используется для обнаружения движений человека; Водонепроницаемый, может использоваться на открытых территориях; Определяет движение на расстоянии 18 м; Горизонтальный угол обзора 140°; Корпус выполнен из прочного, качественного пластика; Оснащен двумя инфракрасными пироэлектрическими сенсорами; Анализ сигнала с двух сенсоров для исключения ложных срабатываний; Поддерживается любыми централями, которые работают с NO/NC шлейфами; Автоматическая компенсация температурных перепадов. [:ua]Використовується для виявлення рухів людини; Водонепроникний, може використовуватися на відкритих територіях; Визначає рух на відстані 18 м; Горизонтальний кут огляду 140 °; Корпус виконаний з міцного, якісного пластику; Оснащений двома інфрачервоними піроелектричними сенсорами; Аналіз сигналу з двох сенсорів для виключення помилкових спрацьовувань; Підтримується будь-якими централями, які працюють з NO / NC шлейфами; Автоматична компенсація температурних перепадів. [:en]Used to detect human movements; Waterproof, can be used in open territories; Defines movement at a distance of 18 m; Horizontal viewing angle 140 °; The body is made of durable, high-quality plastic; Equipped with two infrared pyroelectric sensors; Analyzing the signal from two sensors to eliminate false positives; It is supported by any control centers that work with NO / NC loops; Automatic compensation of temperature fluctuations. [:pl]Używane do wykrywania ludzkich ruchów; Wodoodporny, może być używany na otwartych terenach; Określa ruch w odległości 18 m; Poziomy kąt widzenia 140 °; Korpus wykonany jest z wytrzymałego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego; Wyposażony w dwa czujniki piroelektryczne w podczerwieni; Analizowanie sygnału z dwóch czujników w celu wyeliminowania fałszywych alarmów; Jest obsługiwany przez dowolne centra kontroli, które pracują z pętlami NO / NC; Automatyczna kompensacja fluktuacji temperatury.
  1.255 Add to cart
  Compare