All Products

Showing the single result

Фільтрувати:
  • Беспроводная видеокамера Danrou C-77D1

    [:ru] Беспроводная цифровая видеокамера для комплекта Danrou KCM-7790DR; Встроенные динамик и микрофон для осуществления аудиосвязи камера-регистратор, функциональность домофона; Цветная уличная камера оснащена ИК подсветкой для съемки ночью; Возможность потоковой трансляции видео в интернет через регистратор; Наилучшее качество картинки обеспечивается, благодаря новейшей беспроводной цифровой технологии передачи видео; Новейшая беспроводная технология позволяет работать на частоте 2,4 ГГц, не создавая помехи Wi-Fi, и Bluetooth сетям; Благодаря защищенному сигналу достигается большое расстояние работы между монитором и камерой – 150 метров. [:ua]Бездротова цифрова відеокамера для комплекту Danrou KCM-7790DR; Вбудовані динамік і мікрофон для здійснення аудіозв'язку камера-реєстратор, функціональність домофона; Кольорова вулична камера оснащена ІК підсвічуванням для зйомки вночі; Можливість потокової трансляції відео в інтернет через реєстратор; Найкраща якість картинки забезпечується, завдяки новітній бездротової цифрової технології передачі відео; Новітня бездротова технологія дозволяє працювати на частоті 2,4 ГГц, не створюючи перешкоди Wi-Fi, і Bluetooth мереж; Завдяки захищеному сигналу досягається велика відстань роботи між монітором і камерою - 150 метрів. [:en]Wireless digital video camera for Danrou KCM-7790DR; Built-in speaker and microphone for audio-communication camera-recorder, intercom functionality; The color outdoor camera is equipped with IR illumination for shooting at night; The possibility of streaming video to the Internet through the recorder; The best picture quality is provided, thanks to the latest wireless digital video transmission technology; The latest wireless technology allows you to work at 2.4 GHz, without interfering with Wi-Fi, and Bluetooth networks; Thanks to the protected signal, a long working distance between the monitor and the camera is achieved - 150 meters. [:pl]Bezprzewodowa cyfrowa kamera wideo dla Danrou KCM-7790DR; Wbudowany głośnik i mikrofon do kamery audio-komunikacji, funkcja interkomu; Kolorowa kamera zewnętrzna wyposażona jest w oświetlenie podczerwienią do fotografowania w nocy; Możliwość przesyłania strumieniowego wideo do Internetu za pośrednictwem nagrywarki; Zapewnia najlepszą jakość obrazu dzięki najnowszej technologii bezprzewodowej transmisji obrazu cyfrowego; Najnowsza technologia bezprzewodowa umożliwia pracę z częstotliwością 2,4 GHz, bez zakłócania sieci Wi-Fi i Bluetooth; Dzięki zabezpieczonemu sygnałowi uzyskuje się dużą odległość roboczą między monitorem a kamerą - 150 metrów.
    785 Add to cart
    Compare