Showing all 2 results

Фільтрувати:
 • Беспроводная клавиатура Ajax WS-102

  [:ru] Используется для удаленного управления центральным блоком; Доступ к управлению защищен паролем; Реализована функция "снятие по принуждению"; Полностью беспроводная, легко монтируется; Передает сигнал по беспроводному протоколу CONQUISTADOR; Регулярно передает сигналы тестирования на центральный блок; Передает сигнал о разряде батареи на центральный блок; Максимальное расстояние между клавиатурой и централью – 300 м; Защищена от снятия при помощи тампера; Работает от 2-х батарей ААА до 5-и лет. [:ua]Використовується для віддаленого управління центральним блоком; Доступ до управління захищений паролем; Реалізована функція "зняття з примусу"; Повністю бездротова, легко монтується; Передає сигнал по бездротовому протоколу CONQUISTADOR; Регулярно передає сигнали тестування на центральний блок; Передає сигнал про розряд батареї на центральний блок; Максимальна відстань між клавіатурою і централлю - 300 м; Захищена від зняття за допомогою тампера; Працює від 2-х батарей ААА до 5-и років. [:en]Used for remote control of the central unit; Access to management is password protected; Implemented the function of "withdrawal under duress"; Fully wireless, easy to install; Transmits the signal via the wireless protocol CONQUISTADOR; Regularly transmits the test signals to the central unit; Transmits a signal about the discharge of the battery to the central unit; The maximum distance between the keyboard and the center is 300 m; It is protected from removal by means of a tamper; Operates from 2 AAA batteries up to 5 years. [:pl]Używany do zdalnego sterowania jednostką centralną; Dostęp do zarządzania jest chroniony hasłem; Wdrożono funkcję "wycofania pod przymusem"; W pełni bezprzewodowy, łatwy w instalacji; Przesyła sygnał przez protokół bezprzewodowy CONQUISTADOR; Regularnie przesyła sygnały testowe do jednostki centralnej; Przesyła sygnał o rozładowaniu akumulatora do jednostki centralnej; Maksymalna odległość między klawiaturą a centrum wynosi 300 m; Jest chroniony przed usunięciem za pomocą sabotażu; Działa z 2 baterii AAA do 5 lat.
  445 Add to cart
  Compare
 • Клавиатура ОРИОН K-LCD

  [:ru] Используется для управления охранной системой ПКП «Орион NOVA»; Оснащена информативным LCD-экраном и сенсорными клавишами; 2 собственных зоны; 1 программируемый выход; Встроенный интерфейс Touch Memory; Подключение к ППК по системной шине RS-485 с длиной линии до 1000 м; Простой накладной монтаж. [:ua]Використовується для управління охоронною системою ВКП «Оріон NOVA»; Оснащена інформативним LCD-екраном і сенсорними кнопками; 2 власних зони; 1 програмований вихід; Вбудований інтерфейс Touch Memory; Підключення до ППК по системної шині RS-485 з довжиною лінії до 1000 м; Простий накладної монтаж. [:en]Used to control the alarm system of the control panel "Orion NOVA"; Equipped with an informative LCD-screen and touch-sensitive keys; 2 own zones; 1 programmable output; Built-in Touch Memory interface; Connection to PPC via RS-485 system bus with line length up to 1000 m; Simple overhead installation. [:pl]Służy do sterowania systemem alarmowym panelu sterowania "Orion NOVA"; Wyposażony w informacyjny ekran LCD i klawisze dotykowe; 2 własne strefy; 1 programowalne wyjście; Wbudowany interfejs pamięci Touch; Połączenie z PPC przez magistralę systemową RS-485 o długości linii do 1000 m; Prosta instalacja na górze.
  1.752 Add to cart
  Compare