свето-звуковое

Showing 1–12 of 14 results

Показать все
Фільтрувати:
 • Сирена LD-95

  [:ru] Предназначена для визуального и звукового оповещения о тревоге; Подойдет для внутренней и наружной установки; Громкость 110 дБ; Питание – 12 В; Легко монтируется; Работает со всеми проводными централями. [:ua]Призначена для візуального та звукового оповіщення про тривогу; Підійде для внутрішньої і зовнішньої установки; Гучність 110 дБ; Харчування - 12 В; Легко монтується; Працює з усіма провідними централями. [:en]Designed for visual and audible alarms; Suitable for indoor and outdoor installation; The volume is 110 dB; Power supply - 12 V; Easy to install; Works with all wired control centers. [:pl]Zaprojektowany do alarmów wizualnych i dźwiękowych; Nadaje się do instalacji wewnątrz i na zewnątrz; Objętość wynosi 110 dB; Zasilanie - 12 V; Łatwy w instalacji; Działa ze wszystkimi przewodowymi centrami sterowania.
  105 Add to cart
  Compare
 • Проводная светозвуковая сирена Электрон ОСЗ-2

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для внутренней установки; Акустическая мощность - 95 дБ (настраивается); Время готовности к работе: 1 сек.; Напряжение питания: 9 - 14 В; Потребляемый ток: не более 0,15А; [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для внутрішньої установки; Акустична потужність - 95 дБ (налаштовується); Час готовності до роботи: 1 сек .; Напруга живлення: 9 - 14 В; Струм: не більше 0,15А; [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for internal installation; Acoustic power - 95 dB (configurable); Time to readiness: 1 sec .; Supply voltage: 9 - 14 V; Consumed current: not more than 0,15A; [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji wewnętrznej; Moc akustyczna - 95 dB (konfigurowalna); Czas na gotowość: 1 sekundę; Napięcie zasilania: 9 - 14 V; Prąd pobierany: nie więcej niż 0,15A;
  131 Add to cart
  Compare
 • Проводная комнатная светозвуковая сирена ОСЗ – 7

  [:ru] Используется для оповещения о тревоге светозвуковым сигналом; Питание от центрального блока, 12 В DC; Громкость сирены составляет 103 ± 3дБ; Легко монтируется; Органично вписывается в любой дизайн интерьеров благодаря отличному дизайну; Работает с любыми централями, которые оснащены выходом 12 B DC. [:ua]Використовується для оповіщення про тривогу світлозвуковим сигналом; Харчування від центрального блоку, 12 В DC; Гучність сирени становить 103 ± 3дБ; Легко монтується; Органічно вписується в будь-який дизайн інтер'єрів завдяки відмінному дизайну; Працює з будь-якими централями, які оснащені виходом 12 B DC. [:en]Used to alert the alarm with a light-sound signal; Power supply from the central unit, 12 V DC; The loudness of the siren is 103 ± 3dB; Easy to install; Organically fits into any interior design thanks to its excellent design; Works with any control panel, which is equipped with 12 V DC output. [:pl]Używany do ostrzegania o alarmie za pomocą sygnału dźwiękowego; Zasilanie z jednostki centralnej, 12 V DC; Głośność syreny wynosi 103 ± 3dB; Łatwy w instalacji; Organicznie pasuje do każdego wnętrza dzięki doskonałemu wzornictwu; Współpracuje z dowolnym panelem sterowania, który jest wyposażony w wyjście 12 V DC.
  209 Add to cart
  Compare
 • Проводная светозвуковая сирена ОСЗП-5

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для уличной установки; Акустическая мощность - 85 дБ; Время готовности к работе: 1 сек.; Напряжение питания: 9 - 14 В; Потребляемый ток: не более 0,13А; [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для вуличної установки; Акустична потужність - 85 дБ; Час готовності до роботи: 1 сек .; Напруга живлення: 9 - 14 В; Струм: не більше 0,13А; [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for outdoor installation; Acoustic power - 85 dB; Time to readiness: 1 sec .; Supply voltage: 9 - 14 V; Consumed current: not more than 0,13A; [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji na zewnątrz; Moc akustyczna - 85 dB; Czas na gotowość: 1 sekundę; Napięcie zasilania: 9 - 14 V; Prąd pobierany: nie więcej niż 0,13A;
  235 Add to cart
  Compare
 • Проводная светозвуковая сирена ОСЗ – 3

  [:ru] Предназначена для оповещения о тревоге светозвуковым сигналом; Питание от центрального блока, 12 В DC; Громкость сирены составляет 100 дБ; Уличная сирена легко переносит низкие температуры, высокую влажность; Легко монтируется, органично вписывается в любой стиль дизайна; Возможно изменение индикации режимов «Тревога» и «Объект под охраной»; Антивандальный корпус выполнен из метала; Работает с любыми централями, которые оснащены выходом 12 В DC. [:ua]Призначена для оповіщення про тривогу світлозвуковим сигналом; Харчування від центрального блоку, 12 В DC; Гучність сирени становить 100 дБ; Вулична сирена легко переносить низькі температури, високу вологість; Легко монтується, органічно вписується в будь-який стиль дизайну; Можлива зміна індикації режимів «Тривога» і «Об'єкт під охороною»; Антивандальний корпус виконаний з метала; Працює з будь-якими централями, які оснащені виходом 12 В DC. [:en]It is intended for notification of an alarm by a light and sound signal; Power supply from the central unit, 12 V DC; The siren's volume is 100 dB; The street siren easily tolerates low temperatures, high humidity; Easily mounted, organically fits into any design style; It is possible to change the indication of the "Alarm" and "Object under guard" modes; The anti-vandal case is made of metal; Works with any control center, which is equipped with a 12 V DC output. [:pl]Jest przeznaczony do powiadamiania o alarmie za pomocą sygnału świetlnego i dźwiękowego; Zasilanie z jednostki centralnej, 12 V DC; Głośność syreny wynosi 100 dB; Syrena uliczna łatwo toleruje niskie temperatury, wysoką wilgotność; Łatwo zamontowany, organicznie pasuje do każdego stylu; Możliwa jest zmiana wskazania trybów "Alarm" i "Obiekt pod osłoną"; Walizka anty-wandal wykonana jest z metalu; Współpracuje z dowolnym centrum sterowania, które jest wyposażone w wyjście 12 V DC.
  235 Add to cart
  Compare
 • Проводная светозвуковая сирена Шмель-1

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для уличной установки; Акустическая мощность - 80 дБ; Защита от вскрытия, отрыва и задувания пеной корпуса; Оснащена светодиодом для подтверждения статуса сигнализации; Напряжение питания: 9 - 15 В; Потребляемый ток: не более 0,2А; [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для вуличної установки; Акустична потужність - 80 дБ; Захист від розтину, відриву і задування піною корпусу; Оснащена світлодіодом для підтвердження статусу сигналізації; Напруга живлення: 9 - 15 В; Струм: не більше 0,2 А; [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for outdoor installation; Acoustic power - 80 dB; Protection against opening, tearing and blowing foam body; Equipped with a LED to confirm the status of the alarm; Supply voltage: 9 - 15 V; Consumed current: no more than 0,2А; [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji na zewnątrz; Moc akustyczna - 80 dB; Ochrona przed otwieraniem, rozrywaniem i przedmuchiwaniem korpusu z pianki; Wyposażony w diodę LED potwierdzającą status alarmu; Napięcie zasilania: 9 - 15 V; Prąd pobierany: nie więcej niż 0,2 ° C;
  288 Add to cart
  Compare
 • Проводная светозвуковая сирена Satel SPW-100

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для внутренней установки; Акустическая мощность - 120 дБ; Тамперная защита от вскрытия корпуса и отрывания устройства; Питание от прибора с напряжением DC 12V и силой тока 320 м. [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для внутрішньої установки; Акустична потужність - 120 дБ; Тамперний захист від розкриття корпуса і відривання пристрої; Харчування від приладу з напругою DC 12V і силою струму 320 м. [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for internal installation; Acoustic power - 120 dB; Tamper protection against opening the case and tearing the device off; Powered by a device with a voltage of DC 12V and a current strength of 320 m. [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji wewnętrznej; Moc akustyczna - 120 dB; Zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem obudowy i oderwaniem urządzenia; Zasilany przez urządzenie o napięciu DC 12V i natężeniu prądu 320 m.
  314 Add to cart
  Compare
 • Беспроводная сирена Tecsar Alert VOX-R

  [:ru] Предназначена для светозвукового оповещения о тревоге; Работает с беспроводной охранной сигнализацией Tecsar Alert WARD; Мощность звукового сигнала 110 дБ; Рабочая радиочастота 433 МГц; Радиус работы радиосигнала до 30/100 метров (закрытое помещение/открытое пространство); Легкая установка и настройка; Выполнена в пыле- и влагозащищенном корпусе из высокопрочного ABS пластика. [:ua]Призначена для светозвукового оповіщення про тривогу; Працює з бездротовою охоронною сигналізацією Tecsar Alert WARD; Музична потужність 110 дБ; Робоча радіочастота 433 МГц; Радіус роботи радіосигналу до 30/100 метрів (закрите приміщення / відкритий простір); Легка установка і настройка; Виконана в пило-та вологозахищеному корпусі з високоміцного ABS пластику. [:en]Designed for light and sound alarm; Works with wireless security alarm Tecsar Alert WARD; Sound power 110 dB; Working radio frequency 433 MHz; Radius of the radio signal up to 30/100 meters (closed room / open space); Easy installation and configuration; It is made in a dust and waterproof case made of high-strength ABS plastic. [:pl]Zaprojektowany do alarmu świetlnego i dźwiękowego; Działa z bezprzewodowym alarmem bezpieczeństwa Tecsar Alert WARD; Moc akustyczna 110 dB; Działająca częstotliwość radiowa 433 MHz; Promień sygnału radiowego do 30/100 metrów (zamknięty pokój / otwarta przestrzeń); Łatwa instalacja i konfiguracja; Wykonany jest z kurzu i wodoodpornej obudowy wykonanej z wytrzymałego tworzywa ABS.
  758 Add to cart
  Compare
 • Проводная уличная светозвуковая сирена Satel SP-500 R/BL/O

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для наружной установки; Акустическая мощность - 120 дБ; Тамперная защита от вскрытия корпуса и отрывания устройства; Питание от прибора с напряжением DC 12V и силой тока 400 м; Дополнительно выпускается в исполнении синего (SP–500 BL) и оранжевого цвета (SP–500 O). [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для зовнішньої установки; Акустична потужність - 120 дБ; Тамперний захист від розкриття корпуса і відривання пристрої; Харчування від приладу з напругою DC 12V і силою струму 400 м; Додатково випускається у виконанні синього (SP-500 BL) та помаранчевого кольору (SP-500 O). [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for outdoor installation; Acoustic power - 120 dB; Tamper protection against opening the case and tearing the device off; Powered by a device with a voltage of DC 12V and a current strength of 400 m; Additionally it is available in blue (SP-500 BL) and orange (SP-500 O). [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji na zewnątrz; Moc akustyczna - 120 dB; Zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem obudowy i oderwaniem urządzenia; Zasilany przez urządzenie o napięciu DC 12V i natężeniu prądu 400 m; Dodatkowo dostępny jest w kolorze niebieskim (SP-500 BL) i pomarańczowym (SP-500 O).
  863 Add to cart
  Compare
 • Беспроводная светозвуковая сирена LifeSOS WS-20S

  [:ru] Используется для светозвукового оповещения о тревоге; Может работать на улице; Получает сигнал от центрального блока по радиоканалу, без проводов; Громкость сирены составляет 108 дБ ± 3дБ; Встроенный аккумулятор, 30 часов работы; Работает от сети 220 В через адаптер. [:ua]Використовується для светозвукового оповіщення про тривогу; Може працювати на вулиці; Отримує сигнал від центрального блоку по радіоканалу, без проводів; Гучність сирени становить 108 дБ ± 3дБ; Вбудований акумулятор, 30 годин роботи; Працює від мережі 220 В через адаптер. [:en]Used for light and sound alarm; Can work on the street; Receives a signal from the central unit through the radio channel, without wires; The loudness of the siren is 108 dB ± 3 dB; Built-in battery, 30 hours of operation; Operates from 220 V network via adapter. [:pl]Używane do alarmu świetlnego i dźwiękowego; Może pracować na ulicy; Odbiera sygnał z centrali przez kanał radiowy, bez przewodów; Głośność syreny wynosi 108 dB ± 3 dB; Wbudowana bateria, 30 godzin pracy; Działa z sieci 220 V przez adapter.
  1.046 Add to cart
  Compare
 • Беспроводная светозвуковая сирена LifeSOS WS-30А

  [:ru] Используется для светозвукового оповещения о тревоге на открытых территориях; Получает сигнал от центрального блока по радиоканалу; Громкость сирены составляет 108 дБ ± 3дБ; Защищена от вскрытия и снятия тампером; Легко монтируется, работает с централью LifeSOS; Регулярно передает сигналы тестирования на центральный блок; Передает сигнал о разряде батареи на центральный блок; Передает сигнал по защищенному беспроводному протоколу, 4 млрд. комбинаций; Максимальное расстояние между сиреной и централью – 100 м; Оснащена аккумулятором, работает до 3 недель без питания; Питается от сети 220 В через адаптер. [:ua]Використовується для светозвукового оповіщення про тривогу на відкритих територіях; Отримує сигнал від центрального блоку по радіоканалу; Гучність сирени становить 108 дБ ± 3дБ; Захищена від розтину і зняття Тампере; Легко монтується, працює з централлю LifeSOS; Регулярно передає сигнали тестування на центральний блок; Передає сигнал про розряд батареї на центральний блок; Передає сигнал по захищеному бездротовому протоколу, 4 млрд. Комбінацій; Максимальна відстань між сиреною і централлю - 100 м; Оснащена акумулятором, працює до 3 тижнів без харчування; Живиться від мережі 220 В через адаптер. [:en]Used for light and sound alarms on open territories; Receives a signal from the central unit via radio; The loudness of the siren is 108 dB ± 3 dB; It is protected from opening and removal by a tamper; Easily mounted, works with the LifeSOS; Regularly transmits the test signals to the central unit; Transmits a signal about the discharge of the battery to the central unit; Transmits the signal over a secure wireless protocol, 4 billion combinations; The maximum distance between the siren and the center is 100 m; Equipped with a battery, it works up to 3 weeks without power; It is powered by a 220 V network via an adapter. [:pl]Używane do alarmów świetlnych i dźwiękowych na otwartych terytoriach; Odbiera sygnał z centrali przez radio; Głośność syreny wynosi 108 dB ± 3 dB; Jest chroniony przed otwarciem i usunięciem przez sabotaż; Łatwo zamontowany, współpracuje z LifeSOS; Regularnie przesyła sygnały testowe do jednostki centralnej; Przesyła sygnał o rozładowaniu akumulatora do jednostki centralnej; Przesyła sygnał przez bezpieczny protokół bezprzewodowy, 4 miliardy kombinacji; Maksymalna odległość między syreną a centrum wynosi 100 m; Wyposażony w baterię działa do 3 tygodni bez zasilania; Jest zasilany przez sieć 220 V za pośrednictwem adaptera.
  1.046 Add to cart
  Compare
 • Проводная светозвуковая сирена Страж П-204УП

  [:ru] Предназначена для визуального и звукового оповещения о тревоге; Защищена от вскрытия тампером; Работает со всеми проводными централями и ППКО. [:ua]Призначена для візуального та звукового оповіщення про тривогу; Захищена від розтину тампер; Працює з усіма провідними централями і ППКО. [:en]Designed for visual and audible alarms; It is protected from opening by a tamper; It works with all wired control centers and PPKO. [:pl]Zaprojektowany do alarmów wizualnych i dźwiękowych; Jest on chroniony przed otwarciem przez sabotaż; Działa z wszystkimi przewodowymi centrami sterowania i PPKO.
  1.334 Add to cart
  Compare