4

Showing all 2 results

Фільтрувати:
 • Плата приемно-контрольного прибора Satel VERSA-5 P

  [:ru] Возможность расширения внешними модулями GSM/GPRS и TCP/IP; 5 зон (расширяется до 30); 4 программируемых выхода (расширяется до 12); 2 выхода питания (3 клеммы) 2 группы: Система автодозвона; Управление с помощью клавиатур и брелоков; программирование через порт RS–232 (разъем RJ); Память событий (емкость памяти: 2047 событий); Встроенный модуль автодозвона; До 31 пароля; 4 таймера; редактирование имен; Автоматическая диагностика основных элементов системы; Встроенный импульсный блок питания. [:ua]Можливість розширення зовнішніми модулями GSM / GPRS і TCP / IP; 5 зон (розширюється до 30); 4 програмованих виходу (розширюється до 12); 2 виходи харчування (3 клеми) 2 групи: Система автодозвону; Управління за допомогою клавіатур і брелоків; програмування через порт RS-232 (роз'єм RJ); Пам'ять подій (ємність пам'яті: 2047 подій); Вбудований модуль автодозвону; До 31 пароля; 4 таймера; редагування імен; Автоматична діагностика основних елементів системи; Вбудований імпульсний блок живлення. [:en]The possibility of expansion by external modules GSM / GPRS and TCP / IP; 5 zones (extends to 30); 4 programmable outputs (expandable to 12); 2 power outputs (3 terminals) 2 groups: Automatic redialling system; Control via keyboards and key fobs; programming via RS-232 port (RJ connector); Event memory (memory capacity: 2047 events); Built-in autodialer; Up to 31 passwords; 4 timers; editing names; Automatic diagnostics of the main elements of the system; Built-in switching power supply. [:pl]Możliwość rozbudowy o moduły zewnętrzne GSM / GPRS i TCP / IP; 5 stref (rozciąga się do 30); 4 programowalne wyjścia (możliwość rozszerzenia do 12); 2 wyjścia mocy (3 zaciski) 2 grupy: Automatyczne wybieranie numeru; Sterowanie za pomocą klawiatury i breloków; programowanie przez port RS-232 (złącze RJ); Pamięć zdarzeń (pojemność pamięci: 2047 zdarzeń); Wbudowany autodialer; Do 31 haseł; 4 timery; edycja nazw; Automatyczna diagnostyka głównych elementów systemu; Wbudowany zasilacz impulsowy.
  1.360 Add to cart
  Compare
 • ППКО ОРИОН 8.128

  [:ru] Модульный прибор с возможностью гибкого расширения; Предназначен для реализации системы охранной сигнализации на различных по размеру и структуре объектах; обеспечивает передачу информации на ПЦН в протоколе «Мост» по GSM (CSD/GPRS), занятая телефонная линия, Ethernet; Контролирует от 8 до 128 шлейфов сигнализации. [:ua]Модульний прилад з можливістю гнучкого розширення; Призначений для реалізації системи охоронної сигналізації на різних за розміром і структурою об'єктах; забезпечує передачу інформації на ПЦС в протоколі «Мост» по GSM (CSD / GPRS), зайнята телефонна лінія, Ethernet; Контролює від 8 до 128 шлейфів сигналізації. [:en]Modular instrument with the possibility of flexible expansion; It is intended for realization of the security alarm system on various objects in size and structure; provides the transfer of information to the monitoring station in the "Bridge" protocol via GSM (CSD / GPRS), a busy telephone line, Ethernet; It monitors from 8 to 128 alarm loops. [:pl]Modułowy przyrząd z możliwością elastycznej rozbudowy; Przeznaczony jest do realizacji systemu alarmowego na różnych obiektach pod względem wielkości i struktury; zapewnia przesyłanie informacji do stacji monitorującej w protokole "Bridge" poprzez GSM (CSD / GPRS), zajętą ​​linię telefoniczną, Ethernet; Monitoruje od 8 do 128 pętli alarmowych.
  2.510 Add to cart
  Compare