1

Showing the single result

Фільтрувати:
  • ППКО ОРИОН 1ТК(і)

    [:ru] 2-зонный ППК; Передача тревожных сообщений по GSM-каналу; Выходы на ПЦН: GSM 900 /1800 (CSD/GPRS) в протоколе "Мост"; Программирование при помощи специального ПО "O-Loader" или с помощью SMS-сообщений.; Постановка/снятие с помощью ключей Touch memory (до 4 ключей), с мобильного телефона (до 4 номеров) или с ПЦН. Выход типа "открытый коллектор" для подключения сирены или управления исполнительным устройством, например, электрозамком; Совместим с аккумуляторной батареей на 1,2А. [:ua]2-зонний ППК; Передача тривожних повідомлень по GSM-каналу; Виходи на ПЦС: GSM 900/1800 (CSD / GPRS) в протоколі "Мост"; Програмування за допомогою спеціального ПО "O-Loader" або за допомогою SMS-повідомлень .; Постановка / зняття з допомогою ключів Touch memory (до 4 ключів), з мобільного телефону (до 4 номерів) або з ПЦС. Вихід типу "відкритий колектор" для підключення сирени або управління виконавчим пристроєм, наприклад, електрозамком; Сумісний з акумуляторною батареєю на 1,2А. [:en]2-zone PPK; Transmission of alarm messages via GSM-channel; Outputs to the monitoring station: GSM 900/1800 (CSD / GPRS) in the "Bridge" protocol; Programming with the help of special software "O-Loader" or using SMS-messages .; Setting / removing with the help of keys Touch memory (up to 4 keys), from a mobile phone (up to 4 numbers) or with a monitoring station. "Open collector" type output for connecting a siren or controlling an executive device, for example, an electric lock; Compatible with a battery of 1.2A. [:pl]2-strefowy PPK; Transmisja komunikatów alarmowych za pośrednictwem kanału GSM; Wyjścia do stacji monitorującej: GSM 900/1800 (CSD / GPRS) w protokole "Bridge"; Programowanie za pomocą specjalnego oprogramowania "O-Loader" lub korzystanie z wiadomości SMS. Ustawianie / usuwanie za pomocą klawiszy Dotknij pamięć (do 4 klawiszy), z telefonu komórkowego (do 4 cyfr) lub ze stacją monitorującą. Wyjście typu "otwarty kolektor" do podłączenia syreny lub sterowania urządzeniem wykonawczym, na przykład zamkiem elektrycznym; Kompatybilny z baterią 1,2A.
    2.458 Add to cart
    Compare