1x1080p+8x720p/4x1080p/20x960H

Showing all 4 results

Фільтрувати:
 • Видеорегистратор AHD Tecsar B8CH4A-FHD

  [:ru] Гибридный видеорегистратор, предназначен для записи видео с аналоговых, AHD и цифровых IP-камер; Синхронная запись аналогового сигнала по 8 каналам с качеством 1080р; Запись с 4-х AHD и 4-х IP камер одновременно в FullHD разрешении 1080р; Запись с 4-х IP камер разрешении 3М или 5М; Наличие функций видеоаналитики: контроль периметра, контроль изменения положения предметов, контроль ненормированного видеосигнала; 8 видеовходов BNC; Возможность подключения до 16 IP-камер; 4 аудиовхода RCA; 1 видеовыход HDMI; Воспроизведение записи по 4 или 8 каналам в зависимости от разрешения; Поддержка до 1 HDD SATA суммарным объемом до 10 ТБ; Графический, интуитивно понятный интерфейс для управления регистратором, украинский и русский языки интерфейса; Удобная работа с регистратором через облачный сервис; Работа с мобильными устройствами iOS, Android; [:ua]Гібридний відеореєстратор, призначений для запису відео з аналогових, AHD і цифрових IP-камер; Синхронний запис аналогового сигналу по 8 каналам з якістю 1080р; Запис з 4-х AHD і 4-х IP камер одночасно в FullHD дозволі 1080р; Запис з 4-х IP камер дозволі 3М або 5М; Наявність функцій відеоаналітики: контроль периметра, контроль зміни положення предметів, контроль ненормованого відеосигналу; 8 відеовходів BNC; Можливість підключення до 16 IP-камер; 4 аудіовходу RCA; 1 відеовихід HDMI; Відтворення запису по 4 або 8 каналів в залежності від дозволу; Підтримка до 1 HDD SATA сумарним обсягом до 10 ТБ; Графічний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для управління реєстратором, українську та російську мови інтерфейсу; Зручна робота з реєстратором через хмарний сервіс; Робота з мобільними пристроями iOS, Android; [:en]Hybrid DVR, designed for recording video from analog, AHD and digital IP cameras; Synchronous recording of an analog signal over 8 channels with a quality of 1080p; Recording with 4 AHD and 4 IP cameras simultaneously in FullHD resolution 1080p; Recording from 4 IP cameras resolution of 3M or 5M; Availability of video analytics functions: perimeter control, control of the change in the position of objects, control of an unregulated video signal; 8 BNC video inputs; Ability to connect up to 16 IP-cameras; 4 RCA audio inputs; 1 HDMI video output; Playback of recording on 4 or 8 channels, depending on the resolution; Support for up to 1 HDD SATA with a total capacity of up to 10 TB; Graphical, intuitive interface for registrar management, Ukrainian and Russian interface languages; Convenient work with the registrar through the cloud service; Work with mobile devices iOS, Android; [:pl]Hybrydowy rejestrator DVR, przeznaczony do nagrywania wideo z kamer analogowych, AHD i cyfrowych IP; Synchroniczne nagrywanie sygnału analogowego na 8 kanałach o jakości 1080p; Nagrywanie z 4 kamerami AHD i 4 IP jednocześnie w rozdzielczości FullHD 1080p; Nagrywanie z 4 kamer IP o rozdzielczości 3M lub 5M; Dostępność funkcji analizy wideo: kontrola obwodu, kontrola zmiany położenia obiektów, kontrola nieuregulowanego sygnału wideo; 8 wejść wideo BNC; Możliwość podłączenia do 16 kamer IP; 4 wejścia audio RCA; 1 wyjście wideo HDMI; Odtwarzanie nagrania na 4 lub 8 kanałach, w zależności od rozdzielczości; Obsługa do 1 dysku HDD SATA o łącznej pojemności do 10 TB; Graficzny, intuicyjny interfejs zarządzania rejestratorem, ukraińskimi i rosyjskimi językami interfejsu; Wygodna praca z rejestratorem za pośrednictwem usługi w chmurze; Pracuj z urządzeniami mobilnymi iOS, Android;
  2.772 Add to cart
  Compare
 • Видеорегистратор AHD Tecsar B8CH4A-FHD

  [:ru] Гибридный видеорегистратор, предназначен для записи видео с аналоговых, AHD и цифровых IP-камер; Синхронная запись аналогового сигнала по 8 каналам с качеством 1080р; Запись с 4-х AHD и 4-х IP камер одновременно в FullHD разрешении 1080р; Запись с 4-х IP камер разрешении 3М или 5М; Наличие функций видеоаналитики: контроль периметра, контроль изменения положения предметов, контроль ненормированного видеосигнала; 8 видеовходов BNC; Возможность подключения до 16 IP-камер; 4 аудиовхода RCA; 1 видеовыход HDMI; Воспроизведение записи по 4 или 8 каналам в зависимости от разрешения; Поддержка до 1 HDD SATA суммарным объемом до 10 ТБ; Графический, интуитивно понятный интерфейс для управления регистратором, украинский и русский языки интерфейса; Удобная работа с регистратором через облачный сервис; Работа с мобильными устройствами iOS, Android; [:ua]Гібридний відеореєстратор, призначений для запису відео з аналогових, AHD і цифрових IP-камер; Синхронний запис аналогового сигналу по 8 каналам з якістю 1080р; Запис з 4-х AHD і 4-х IP камер одночасно в FullHD дозволі 1080р; Запис з 4-х IP камер дозволі 3М або 5М; Наявність функцій відеоаналітики: контроль периметра, контроль зміни положення предметів, контроль ненормованого відеосигналу; 8 відеовходів BNC; Можливість підключення до 16 IP-камер; 4 аудіовходу RCA; 1 відеовихід HDMI; Відтворення запису по 4 або 8 каналів в залежності від дозволу; Підтримка до 1 HDD SATA сумарним обсягом до 10 ТБ; Графічний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для управління реєстратором, українську та російську мови інтерфейсу; Зручна робота з реєстратором через хмарний сервіс; Робота з мобільними пристроями iOS, Android; [:en]Hybrid DVR, designed for recording video from analog, AHD and digital IP cameras; Synchronous recording of an analog signal over 8 channels with a quality of 1080p; Recording with 4 AHD and 4 IP cameras simultaneously in FullHD resolution 1080p; Recording from 4 IP cameras resolution of 3M or 5M; Availability of video analytics functions: perimeter control, control of the change in the position of objects, control of an unregulated video signal; 8 BNC video inputs; Ability to connect up to 16 IP-cameras; 4 RCA audio inputs; 1 HDMI video output; Playback of recording on 4 or 8 channels, depending on the resolution; Support for up to 1 HDD SATA with a total capacity of up to 10 TB; Graphical, intuitive interface for registrar management, Ukrainian and Russian interface languages; Convenient work with the registrar through the cloud service; Work with mobile devices iOS, Android; [:pl]Hybrydowy rejestrator DVR, przeznaczony do nagrywania wideo z kamer analogowych, AHD i cyfrowych IP; Synchroniczne nagrywanie sygnału analogowego na 8 kanałach o jakości 1080p; Nagrywanie z 4 kamerami AHD i 4 IP jednocześnie w rozdzielczości FullHD 1080p; Nagrywanie z 4 kamer IP o rozdzielczości 3M lub 5M; Dostępność funkcji analizy wideo: kontrola obwodu, kontrola zmiany położenia obiektów, kontrola nieuregulowanego sygnału wideo; 8 wejść wideo BNC; Możliwość podłączenia do 16 kamer IP; 4 wejścia audio RCA; 1 wyjście wideo HDMI; Odtwarzanie nagrania na 4 lub 8 kanałach, w zależności od rozdzielczości; Obsługa do 1 dysku HDD SATA o łącznej pojemności do 10 TB; Graficzny, intuicyjny interfejs zarządzania rejestratorem, ukraińskimi i rosyjskimi językami interfejsu; Wygodna praca z rejestratorem za pośrednictwem usługi w chmurze; Pracuj z urządzeniami mobilnymi iOS, Android;
  2.772 Add to cart
  Compare
 • Видеорегистратор AHD Tecsar HDVR L32CH16A-HD

  [:ru] Гибридный видеорегистратор, предназначен для записи видео с аналоговых, AHD и цифровых IP-камер; Наличие функций видеоаналитики: контроль периметра, контроль изменения положения предметов, контроль ненормированного видеосигнала; Удобная работа с регистратором через облачный сервис; 32 видеовхода BNC; Возможность подключения до 20 IP-камер; 16 аудиовходов RCA; 1 видеовыход HDMI; 8 входов для подключения датчиков охранной сигнализации; 1 выход для подключения исполнительных устройств; Синхронная запись аналогового сигнала по 32 каналам в качестве 720р; Синхронное воспроизведение записи 8 каналам; Поддержка до 2 HDD SATA суммарным объемом до 20 ТБ; Графический, интуитивно понятный интерфейс для управления регистратором, украинский и русский языки интерфейса; Работа с мобильными устройствами iOS, Android; [:ua]Гібридний відеореєстратор, призначений для запису відео з аналогових, AHD і цифрових IP-камер; Наявність функцій відеоаналітики: контроль периметра, контроль зміни положення предметів, контроль ненормованого відеосигналу; Зручна робота з реєстратором через хмарний сервіс; 32 видеовхода BNC; Можливість підключення до 20 IP-камер; 16 аудиовходов RCA; 1 відеовихід HDMI; 8 входів для підключення датчиків охоронної сигналізації; 1 вихід для підключення виконавчих пристроїв; Синхронний запис аналогового сигналу по 32 каналам як 720р; Синхронне відтворення запису 8 каналах; Підтримка до 2 HDD SATA сумарним обсягом до 20 ТБ; Графічний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для управління реєстратором, українську та російську мови інтерфейсу; Робота з мобільними пристроями iOS, Android; [:en]Hybrid DVR, designed for recording video from analog, AHD and digital IP cameras; Availability of video analytics functions: perimeter control, control of the change in the position of objects, control of an unregulated video signal; Convenient work with the registrar through the cloud service; 32 BNC video inputs; Possibility to connect up to 20 IP-cameras; 16 RCA audio inputs; 1 HDMI video output; 8 inputs for connection of security alarm sensors; 1 output for connecting actuators; Synchronous recording of analog signal on 32 channels as 720p; Synchronous playback of 8 channels; Supports up to 2 HDD SATA with a total capacity of up to 20 TB; Graphical, intuitive interface for registrar management, Ukrainian and Russian interface languages; Work with mobile devices iOS, Android; [:pl]Hybrydowy rejestrator DVR, przeznaczony do nagrywania wideo z kamer analogowych, AHD i cyfrowych IP; Dostępność funkcji analizy wideo: kontrola obwodu, kontrola zmiany położenia obiektów, kontrola nieuregulowanego sygnału wideo; Wygodna praca z rejestratorem za pośrednictwem usługi w chmurze; 32 wejścia wideo BNC; Możliwość podłączenia do 20 kamer IP; 16 wejść audio RCA; 1 wyjście wideo HDMI; 8 wejść do podłączenia czujników alarmowych; 1 wyjście do podłączenia siłowników; Synchroniczny zapis sygnału analogowego na 32 kanałach jako 720p; Synchroniczne odtwarzanie 8 kanałów; Obsługuje do 2 dysków twardych SATA o łącznej pojemności do 20 TB; Graficzny, intuicyjny interfejs zarządzania rejestratorem, ukraińskimi i rosyjskimi językami interfejsu; Pracuj z urządzeniami mobilnymi iOS, Android;
  10.983 Add to cart
  Compare
 • Видеорегистратор AHD Tecsar HDVR L32CH16A-HD

  [:ru] Гибридный видеорегистратор, предназначен для записи видео с аналоговых, AHD и цифровых IP-камер; Наличие функций видеоаналитики: контроль периметра, контроль изменения положения предметов, контроль ненормированного видеосигнала; Удобная работа с регистратором через облачный сервис; 32 видеовхода BNC; Возможность подключения до 20 IP-камер; 16 аудиовходов RCA; 1 видеовыход HDMI; 8 входов для подключения датчиков охранной сигнализации; 1 выход для подключения исполнительных устройств; Синхронная запись аналогового сигнала по 32 каналам в качестве 720р; Синхронное воспроизведение записи 8 каналам; Поддержка до 2 HDD SATA суммарным объемом до 20 ТБ; Графический, интуитивно понятный интерфейс для управления регистратором, украинский и русский языки интерфейса; Работа с мобильными устройствами iOS, Android; [:ua]Гібридний відеореєстратор, призначений для запису відео з аналогових, AHD і цифрових IP-камер; Наявність функцій відеоаналітики: контроль периметра, контроль зміни положення предметів, контроль ненормованого відеосигналу; Зручна робота з реєстратором через хмарний сервіс; 32 видеовхода BNC; Можливість підключення до 20 IP-камер; 16 аудиовходов RCA; 1 відеовихід HDMI; 8 входів для підключення датчиків охоронної сигналізації; 1 вихід для підключення виконавчих пристроїв; Синхронний запис аналогового сигналу по 32 каналам як 720р; Синхронне відтворення запису 8 каналах; Підтримка до 2 HDD SATA сумарним обсягом до 20 ТБ; Графічний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для управління реєстратором, українську та російську мови інтерфейсу; Робота з мобільними пристроями iOS, Android; [:en]Hybrid DVR, designed for recording video from analog, AHD and digital IP cameras; Availability of video analytics functions: perimeter control, control of the change in the position of objects, control of an unregulated video signal; Convenient work with the registrar through the cloud service; 32 BNC video inputs; Possibility to connect up to 20 IP-cameras; 16 RCA audio inputs; 1 HDMI video output; 8 inputs for connection of security alarm sensors; 1 output for connecting actuators; Synchronous recording of analog signal on 32 channels as 720p; Synchronous playback of 8 channels; Supports up to 2 HDD SATA with a total capacity of up to 20 TB; Graphical, intuitive interface for registrar management, Ukrainian and Russian interface languages; Work with mobile devices iOS, Android; [:pl]Hybrydowy rejestrator DVR, przeznaczony do nagrywania wideo z kamer analogowych, AHD i cyfrowych IP; Dostępność funkcji analizy wideo: kontrola obwodu, kontrola zmiany położenia obiektów, kontrola nieuregulowanego sygnału wideo; Wygodna praca z rejestratorem za pośrednictwem usługi w chmurze; 32 wejścia wideo BNC; Możliwość podłączenia do 20 kamer IP; 16 wejść audio RCA; 1 wyjście wideo HDMI; 8 wejść do podłączenia czujników alarmowych; 1 wyjście do podłączenia siłowników; Synchroniczny zapis sygnału analogowego na 32 kanałach jako 720p; Synchroniczne odtwarzanie 8 kanałów; Obsługuje do 2 dysków twardych SATA o łącznej pojemności do 20 TB; Graficzny, intuicyjny interfejs zarządzania rejestratorem, ukraińskimi i rosyjskimi językami interfejsu; Pracuj z urządzeniami mobilnymi iOS, Android;
  10.983 Add to cart
  Compare