Czujniki temperatury i wilgotności

Showing the single result

Filters:
  • Bezprzewodowy czujnik temperatury i wilgotności Tecsar Alert SENS-TH

    [:ru]Определяет уровень температуры и влажности окружающей среды; Высокая точность измерения температуры и влажности; Подключение внешнего выносного датчика температуры; Экран для визуальной индикации измеренных температуры и влажности; Передает сигнал по беспроводному соединению на частоте 433 МГц; Работает с любой централью сигнализации Tecsar Alert; Расстояние между датчиком и централью сигнализации - до 100 м; Питание от 3-х стандартных батарей AAA.[:ua]Визначає рівень температури і вологості навколишнього середовища; Висока точність вимірювання температури і вологості; Підключення зовнішнього виносного датчика температури; Екран для візуальної індикації виміряних температури і вологості; Передає сигнал по бездротовому з'єднанню на частоті 433 МГц; Працює з будь-централлю сигналізації Tecsar Alert; Відстань між датчиком і централлю сигналізації - до 100 м; Харчування від 3-х стандартних батарей AAA. [:en]Determines the level of temperature and humidity of the environment; High accuracy of temperature and humidity measurement; Connection of external remote temperature sensor; Screen for visual indication of measured temperature and humidity; Transmits the signal over a wireless connection at a frequency of 433 MHz; Works with any alarm center Tecsar Alert; The distance between the sensor and the alarm center is up to 100 m; Powered by 3 standard AAA batteries. [:pl]Określa poziom temperatury i wilgotności środowiska; Wysoka dokładność pomiaru temperatury i wilgotności; Podłączenie zewnętrznego zdalnego czujnika temperatury; Ekran do wizualnego wskazania zmierzonej temperatury i wilgotności; Przesyła sygnał przez połączenie bezprzewodowe z częstotliwością 433 MHz; Działa z dowolnym centrum alarmowym Tecsar Alert; Odległość między czujnikiem a centrum alarmowym wynosi do 100 m; Zasilany przez 3 standardowe baterie AAA.[:]
    1.151 Add to cart
    Compare


Analizator wilgotności i temperatury łączy w sobie możliwości termometru elektronicznego i elektronicznego miernika wilgotności. Czujnik jest odporny na wysoką wilgotność i może być stosowany bez problemów w łaźniach i saunach. Najczęściej takie czujniki są instalowane w pomieszczeniach przesyconych maszynami. Wilgotność i niska temperatura mogą być bardzo szkodliwe dla większości typów urządzeń. Czujnik wilgotności stale sprawdza poziom wilgotności i temperaturę w pomieszczeniu. Dane dotyczące zmian są natychmiast przesyłane do centralnej jednostki alarmowej na otwartej przestrzeni. Sam czujnik nie może zdecydować, czy przekroczony został ustawiony próg komfortu, czy też nie. Wartości progowe są konfigurowane w jednostce bazowej systemu alarmowego. Po uruchomieniu systemu dane uzyskane ze wszystkich czujników są w sposób ciągły porównywane z ustalonymi progami, a na przecięciu jednego z nich generowany jest alarm lub system alarmowy uruchamia urządzenie sterujące automatyki domowej. To urządzenie działa jako połączenie między czujnikiem, panelem sterowania i systemem automatyki domowej. Przykładowo, można uruchomić kocioł, gdy centrala wykryje poziom wilgoci przekraczający wartości progowe.