Bibeloty

Showing 1–12 of 13 results

View All
Filters:
 • Klucz do sterowania systemem Guard M-101

  [:ru] Предназначен для постановки и снятия сигнализации с охраны; Оснащен кнопкой тревоги; Выполнен в эргономичном прочном корпусе с металлическими вставками; Работает до 12-ти месяцев от батареи; Работает со всеми централями Страж; Работает на расстоянии до 10 м от централи. [:ua]Призначений для постановки і зняття сигналізації з охорони; Оснащений кнопкою тривоги; Виконано в ергономічному міцному корпусі з металевими вставками; Працює до 12-ти місяців від батареї; Працює з усіма централями Страж; Працює на відстані до 10 м від централі. [:en]Designed for arming and disarming alarms; Equipped with an alarm button; Made in an ergonomically strong case with metal inserts; It works up to 12 months from the battery; Works with all the Sentinel centers; Operates at a distance of up to 10 m from the central. [:pl]Zaprojektowany do uzbrajania i rozbrajania alarmów; Wyposażony w przycisk alarmu; Wykonany jest w ergonomicznej walizce z metalowymi wkładkami; Działa do 12 miesięcy od akumulatora; Działa ze wszystkimi ośrodkami Sentinel; Działa w odległości do 10 m od centralnej.
  52 Add to cart
  Compare
 • Talizman do zarządzania alarmami Tecsar Alert SENS-R

  [:ru] Управляет беспроводной охранной сигнализацией Tecsar Alert WARD; Оснащен четырьмя кнопками управления: “полная постановка на охрану”, “частичная постановка на охрану”, “снятие с охраны”, “тревога”; Питается от батарейки CR 2032 (до 2 лет); Радиус радиосигнала до 30/100 метров (закрытое помещение/открытое пространство); Защита от случайного нажатия; Не требует преднастройки. [:ua]Управляє бездротової охоронною сигналізацією Tecsar Alert WARD; Оснащений чотирма кнопками управління: "повна постановка на охорону", "часткова постановка на охорону", "зняття з охорони", "тривога"; Живиться від батарейки CR 2032 (до 2 років); Радіус радіосигналу до 30/100 метрів (закрите приміщення / відкритий простір); Захист від випадкового натискання; Не вимагає попереднього налаштування. [:en]Manages wireless security alarm Tecsar Alert WARD; Equipped with four control buttons: "full arming", "partial arming", "disarming", "alarm"; Powered by CR 2032 battery (up to 2 years); Radius of the radio signal up to 30/100 meters (closed room / open space); Protection against accidental pressing; Does not require presetting. [:pl]Zarządza alarmem bezpieczeństwa bezprzewodowego Tecsar Alert WARD; Wyposażony w cztery przyciski sterujące: "pełne zazbrojenie", "częściowe zazbrojenie", "rozbrojenie", "alarm"; Zasilany baterią CR 2032 (do 2 lat); Promień sygnału radiowego do 30/100 metrów (zamknięty pokój / otwarta przestrzeń); Zabezpieczenie przed przypadkowym naciśnięciem; Nie wymaga wstępnego ustawiania.
  262 Add to cart
  Compare
 • Brelok do kluczy Elmes DWB-100HT

  [:ru] 2-х кнопочный носимый брелок-передатчик для организации беспроводного управления проводной охранной сигнализацией; Работает с приемником беспроводных датчиков Elmes U2-HS; Максимальное расстояние между брелоком и приемником составляет 150 м (при условии прямой видимости); Рабочая частота для передачи сигнала: 433,92 МГц; Передаваемая информация защищена от перехвата при помощи высокозащищённого алгоритма кодирования с динамическим кодом KEELOQ®; Эргономичный дизайн, заключен в корпус из качественного черного ABS пластика. [:ua]2-х кнопковий ношений брелок-передавач для організації бездротового управління провідний охоронною сигналізацією; Працює з приймачем бездротових датчиків Elmes U2-HS; Максимальна відстань між брелоком і приймачем становить 150 м (за умови прямої видимості); Робоча частота для передачі сигналу: 433,92 МГц; Передана інформація захищена від перехоплення за допомогою високозащіщённого алгоритму кодування з динамічним кодом KEELOQ®; Ергономічний дизайн, укладений в корпус з якісного чорного ABS пластику. [:en]2-button wearable keychain transmitter for wireless control of wired security alarm; Works with the receiver of wireless sensors Elmes U2-HS; The maximum distance between the keyfob and the receiver is 150 m (subject to direct visibility); Operating frequency for signal transmission: 433.92 MHz; The transmitted information is protected from interception by a highly secure coding algorithm with dynamic code KEELOQ®; Ergonomic design, enclosed in a housing made of quality black ABS plastic. [:pl]2-przyciskowy brelok do noszenia z nadajnikiem, do bezprzewodowego sterowania przewodowym alarmem bezpieczeństwa; Współpracuje z odbiornikiem bezprzewodowych czujników Elmes U2-HS; Maksymalna odległość między pilotem a odbiornikiem wynosi 150 m (w zależności od bezpośredniej widoczności); Częstotliwość robocza dla transmisji sygnału: 433,92 MHz; Przesyłane informacje są chronione przed przechwyceniem przez wysoce bezpieczny algorytm kodowania z dynamicznym kodem KEELOQ®; Ergonomiczna konstrukcja, obudowana obudową z wysokiej jakości czarnego tworzywa ABS.
  366 Add to cart
  Compare
 • Brelok do kluczy Satell P-2

  [:ru] 2-х кнопочный носимый брелок-передатчик для организации беспроводного управления проводной охранной сигнализацией; Максимальное расстояние между брелоком и приемником составляет 200 м (при условии прямой видимости); Рабочая частота для передачи сигнала: 433,92 МГц; Передаваемая информация защищена от перехвата при помощи высокозащищённого алгоритма кодирования с динамическим кодом KEELOQ®; Питание: 12 В, батарея типа GP23 A. Эргономичный дизайн, корпус из качественного черного ABS пластика. [:ua]2-х кнопковий ношений брелок-передавач для організації бездротового управління провідний охоронною сигналізацією; Максимальна відстань між брелоком і приймачем становить 200 м (за умови прямої видимості); Робоча частота для передачі сигналу: 433,92 МГц; Передана інформація захищена від перехоплення за допомогою високозащіщённого алгоритму кодування з динамічним кодом KEELOQ®; Харчування: 12 В, батарея типу GP23 A. Ергономічний дизайн, корпус з якісного чорного ABS пластику. [:en]2-button wearable keychain transmitter for wireless control of wired security alarm; The maximum distance between the keyfob and the receiver is 200 m (subject to direct visibility); Operating frequency for signal transmission: 433.92 MHz; The transmitted information is protected from interception by a highly secure coding algorithm with dynamic code KEELOQ®; Power: 12 V, GP23 A battery. Ergonomic design, housing made of high-quality black ABS plastic. [:pl]2-przyciskowy brelok do noszenia z nadajnikiem, do bezprzewodowego sterowania przewodowym alarmem bezpieczeństwa; Maksymalna odległość między pilotem a odbiornikiem wynosi 200 m (w zależności od bezpośredniej widoczności); Częstotliwość robocza dla transmisji sygnału: 433,92 MHz; Przesyłane informacje są chronione przed przechwyceniem przez wysoce bezpieczny algorytm kodowania z dynamicznym kodem KEELOQ®; Zasilanie: akumulator 12 V, GP23 A. Ergonomiczna konstrukcja, obudowa z wysokiej jakości czarnego tworzywa ABS.
  392 Add to cart
  Compare
 • Keychain Elmes UMB-100-HT

  [:ru] Используется для постановки/снятия охраны сигнализации; Работает на частоте 433 МГц с приемником сигнала UMB-100HS; Беспроводной сигнал зашифрован технологией «KEELOQ»; Работает от одной батареи до 2-х лет; Оснащен зеленым светодиодом для подтверждения нажатия. [:ua]Використовується для постановки / зняття охорони сигналізації; Працює на частоті 433 МГц з приймачем сигналу UMB-100HS; Бездротовий сигнал зашифрований технологією «KEELOQ»; Працює від однієї батареї до 2-х років; Оснащений зеленим світлодіодом для підтвердження натискання. [:en]Used for setting / unsetting alarm protection; Operates at a frequency of 433 MHz with a UMB-100HS signal receiver; The wireless signal is encrypted with the "KEELOQ" technology; Operates from one battery to two years; Equipped with a green LED to confirm the press. [:pl]Służy do ustawiania / wyłączania ochrony alarmu; Działa z częstotliwością 433 MHz z odbiornikiem sygnału UMB-100HS; Sygnał bezprzewodowy jest szyfrowany za pomocą technologii "KEELOQ"; Działa z jednej baterii na dwa lata; Wyposażony w zieloną diodę LED, aby potwierdzić prasę.
  418 Add to cart
  Compare
 • Wyłącznik kluczyka bezpieczeństwa Ajax SpaceControl biały

  [:ru] Используется для постановки/снятия охранной системы Ajax с охраны, частичной охраны, управления устройствами умного дома; Совместим с проводными централями ППК "Лунь" версии 11 мод.3 и мод.4 с помощью приемников радиодатчиков Ajax ocBridge, Ajax ocBridge Plus и Ajax uartBridge; Оснащен тревожной кнопкой; Выполнен в прочном пластиковом корпусе; 2-х сторонняя связь с центральным блоком сигнализации; Уникальная беспроводная технология: большая дальность работы, шифрование сообщений и защита от подлога; Максимальное расстояние между брелоком и централью – 800 м; Работает от одной батареи CR2032 до 5 лет; [:ua]Використовується для постановки / зняття охоронної системи Ajax з охорони, часткової охорони, управління пристроями розумного будинку; Сумісний з провідними централями ППК "Лунь" версії 11 мод.3 і мод.4 за допомогою приймачів радіодатчиків Ajax ocBridge, Ajax ocBridge Plus і Ajax uartBridge; Оснащений тривожною кнопкою; Виконано в міцному пластиковому корпусі; 2-х стороння зв'язок з центральним блоком сигналізації; Унікальна бездротова технологія: велика дальність роботи, шифрування повідомлень і захист від підробки; Максимальна відстань між брелоком і централлю - 800 м; Працює від однієї батареї CR2032 до 5 років; [:en]Used for setting / removing the Ajax security system from protection, partial protection, management of smart home devices; It is compatible with the wired control centers of the Lun APC version 11 of mode 3 and mode 4 using the receivers of the Ajax ocBridge, Ajax ocBridge Plus and Ajax uartBridge radio sensors; Equipped with alarm button; It is made in a durable plastic case; 2-way communication with the central alarm unit; Unique wireless technology: long range of work, message encryption and protection against forgery; The maximum distance between the key fob and the center is 800 m; Works on one CR2032 battery for up to 5 years; [:pl]Służy do ustawiania / usuwania systemu bezpieczeństwa Ajax z ochrony, częściowej ochrony, zarządzania inteligentnymi urządzeniami domowymi; Jest kompatybilny z przewodowymi centrami sterowania Lun APC w wersji 11 w trybie 3 i w trybie 4 przy użyciu odbiorników Ajax ocBridge, Ajax ocBridge Plus i Ajax uartBridge; Wyposażony w przycisk alarmu; Wykonany jest w wytrzymałej plastikowej walizce; Dwukierunkowa komunikacja z centralną jednostką alarmową; Unikalna technologia bezprzewodowa: długi zakres pracy, szyfrowanie wiadomości i ochrona przed fałszerstwem; Maksymalna odległość między brelokiem a centrum wynosi 800 m; Działa na jednej baterii CR2032 do 5 lat;
  445 Add to cart
  Compare
 • Brelok do kontroli systemu bezpieczeństwa Ajax SpaceControl czarny

  [:ru] Используется для постановки/снятия охранной системы Ajax с охраны, частичной охраны, управления устройствами умного дома; Совместим с проводными централями ППК "Лунь" версии 11 мод.3 и мод.4 с помощью приемников радиодатчиков Ajax ocBridge, Ajax ocBridge Plus и Ajax uartBridge; Оснащен тревожной кнопкой; Выполнен в прочном пластиковом корпусе; 2-х сторонняя связь с центральным блоком сигнализации; Уникальная беспроводная технология: большая дальность работы, шифрование сообщений и защита от подлога; Максимальное расстояние между брелоком и централью – 800 м; Работает от одной батареи CR2032 до 5 лет; [:ua]Використовується для постановки / зняття охоронної системи Ajax з охорони, часткової охорони, управління пристроями розумного будинку; Сумісний з провідними централями ППК "Лунь" версії 11 мод.3 і мод.4 за допомогою приймачів радіодатчиків Ajax ocBridge, Ajax ocBridge Plus і Ajax uartBridge; Оснащений тривожною кнопкою; Виконано в міцному пластиковому корпусі; 2-х стороння зв'язок з центральним блоком сигналізації; Унікальна бездротова технологія: велика дальність роботи, шифрування повідомлень і захист від підробки; Максимальна відстань між брелоком і централлю - 800 м; Працює від однієї батареї CR2032 до 5 років; [:en]Used for setting / removing the Ajax security system from protection, partial protection, management of smart home devices; It is compatible with the wired control centers of the Lun APC version 11 of mode 3 and mode 4 using the receivers of the Ajax ocBridge, Ajax ocBridge Plus and Ajax uartBridge radio sensors; Equipped with alarm button; It is made in a durable plastic case; 2-way communication with the central alarm unit; Unique wireless technology: long range of work, message encryption and protection against forgery; The maximum distance between the key fob and the center is 800 m; Works on one CR2032 battery for up to 5 years; [:pl]Służy do ustawiania / usuwania systemu bezpieczeństwa Ajax z ochrony, częściowej ochrony, zarządzania inteligentnymi urządzeniami domowymi; Jest kompatybilny z przewodowymi centrami sterowania Lun APC w wersji 11 w trybie 3 i w trybie 4 przy użyciu odbiorników Ajax ocBridge, Ajax ocBridge Plus i Ajax uartBridge; Wyposażony w przycisk alarmu; Wykonany jest w wytrzymałej plastikowej walizce; Dwukierunkowa komunikacja z centralną jednostką alarmową; Unikalna technologia bezprzewodowa: długi zakres pracy, szyfrowanie wiadomości i ochrona przed fałszerstwem; Maksymalna odległość między brelokiem a centrum wynosi 800 m; Działa na jednej baterii CR2032 do 5 lat;
  445 Add to cart
  Compare
 • Brelok do zarządzania systemem Ajax WS-101

  [:ru] Используется для постановки/снятия охранной системы Ajax с охраны, частичной охраны, оснащен тревожной кнопкой и функциональной кнопкой; Передает информацию по протоколу CONQUISTADOR: 868 МГц, плавающий код, помехоустойчивое кодирование; Выполнен в прочном пластиковом корпусе; Максимальное расстояние между датчиком и централью – 300 метров; Работает от одной батареи до 5-и лет. [:ua]Використовується для постановки / зняття охоронної системи Ajax з охорони, часткової охорони, оснащений тривожною кнопкою і функціональної кнопкою; Передає інформацію по протоколу CONQUISTADOR: 868 МГц, плаваючий код, завадостійке кодування; Виконано в міцному пластиковому корпусі; Максимальна відстань між датчиком і централлю - 300 метрів; Працює від однієї батареї до 5-и років. [:en]Used for setting / removing the Ajax security system from the guard, partial guard, equipped with an alarm button and a function button; Transmits information via the CONQUISTADOR protocol: 868 MHz, floating code, noise-immune coding; It is made in a durable plastic case; The maximum distance between the sensor and the control panel is 300 meters; Operates from one battery to 5 years. [:pl]Służy do ustawiania / usuwania systemu bezpieczeństwa Ajax ze straży, osłony częściowej, wyposażonej w przycisk alarmu i przycisk funkcyjny; Przesyła informacje przez protokół CONQUISTADOR: 868 MHz, zmienny kod, kodowanie szumowe; Wykonany jest w wytrzymałej plastikowej walizce; Maksymalna odległość między czujnikiem a panelem kontrolnym wynosi 300 metrów; Działa z jednej baterii do 5 lat.
  445 Add to cart
  Compare
 • Zestaw radiowy Trinix TRX-102RK

  [:ru] Предназначен для организации беспроводного управления проводной охранной сигнализацией; Используется для постановки/снятия объекта с охраны, запуска функции задержки времени, контроля доступа, а также как тревожная кнопка; Включает в себя: приемник TRX-102RK и пару брелоков-передатчиков с двумя кнопками; Дальность передачи сигнала между брелком и приемником: до 100 м в условиях прямой видимости; Приемник одновременно работает с 40 брелками-передатчиками на частоте 433,92 МГц; Беспроводной сигнал зашифрован технологией KeeLoq Microchip Technology; Питание: брелок-передатчика - литиевая батарейка 12 В, 27 А; приемника - 10-15 В DC, 40 мА. [:ua]Призначений для організації бездротового управління провідний охоронною сигналізацією; Використовується для постановки / зняття об'єкта з охорони, запуску функції затримки часу, контролю доступу, а також як тривожна кнопка; Включає в себе: приймач TRX-102RK і пару брелоків-передавачів з двома кнопками; Дальність передачі сигналу між брелоком і приймачем: до 100 м в умовах прямої видимості; Приймач одночасно працює з 40 брелками-передавачами на частоті 433,92 МГц; Бездротовий сигнал зашифрований технологією KeeLoq Microchip Technology; Харчування: брелок-передавача - літієва батарейка 12 В, 27 А; приймача - 10-15 В DC, 40 мА. [:en]Designed to organize wireless control of wired security alarms; Used to arm / disarm the object, start the time delay function, control access, and also as an alarm button; Includes: receiver TRX-102RK and a pair of transmitter-transmitters with two buttons; Transmission distance between the keyfob and the receiver: up to 100 m in line of sight conditions; The receiver simultaneously works with 40 transmitters-transmitters at a frequency of 433.92 MHz; The wireless signal is encrypted with KeeLoq Microchip Technology; Power supply: remote transmitter - lithium battery 12 V, 27 A; receiver - 10-15 V DC, 40 mA. [:pl]Zaprojektowany do organizowania bezprzewodowego sterowania przewodowymi alarmami bezpieczeństwa; Służy do uzbrajania / rozbrajania obiektu, uruchamiania funkcji opóźnienia czasowego, kontroli dostępu, a także jako przycisku alarmu; Zawiera: odbiornik TRX-102RK i parę nadajników-nadajników z dwoma przyciskami; Odległość transmisji między pilotem a odbiornikiem: do 100 mw warunkach widoczności; Odbiornik pracuje jednocześnie z 40 nadajnikami-nadajnikami o częstotliwości 433,92 MHz; Sygnał bezprzewodowy jest szyfrowany za pomocą technologii KeeLoq Microchip; Zasilanie: nadajnik zdalny - bateria litowa 12 V, 27 A; odbiornik - 10-15 V DC, 40 mA.
  680 Add to cart
  Compare
 • Bezprzewodowy kontroler Satel RX-1K

  [:ru] Предназначен для организации беспроводного управления проводной охранной сигнализацией; Используется для постановки/снятия объекта с охраны, запуска задержки времени, контроля доступа, а также как тревожная кнопка; Включает в себя: приемник Satel RX-1K и два брелока-передатчика Satel P-2 с двумя кнопками; Расстояние работы между брелком и приемником составляет до 200 м при прямой видимости; Приемник одновременно работает с 40 брелками-передатчиками на частоте 433,05 МГц; Беспроводной сигнал зашифрован технологией «KEELOQ®»; Питание: брелок-передатчика - 12 В DC, 23 А; приемника - DC 9 до 16 В, 50 мА. [:ua]Призначений для організації бездротового управління провідний охоронною сигналізацією; Використовується для постановки / зняття об'єкта з охорони, запуску затримки часу, контролю доступу, а також як тривожна кнопка; Включає в себе: приймач Satel RX-1K і два брелока-передавача Satel P-2 з двома кнопками; Відстань роботи між брелоком і приймачем становить до 200 м при прямої видимості; Приймач одночасно працює з 40 брелками-передавачами на частоті 433,05 МГц; Бездротовий сигнал зашифрований технологією «KEELOQ®»; Харчування: брелок-передавача - 12 В DC, 23 А; приймача - DC 9 до 16 В, 50 мА. [:en]Designed to organize wireless control of wired security alarms; Used for arming / disarming an object, starting a time delay, controlling access, and also as an alarm button; Includes: Satel RX-1K receiver and two transmitter-transmitter Satel P-2 with two buttons; The distance between the keyfob and the receiver is up to 200 m in line of sight; The receiver simultaneously works with 40 transmitters-transmitters at a frequency of 433.05 MHz; The wireless signal is encrypted with KEELOQ® technology; Power: transmitter-transmitter - 12 V DC, 23 A; receiver - DC 9 to 16 V, 50 mA. [:pl]Zaprojektowany do organizowania bezprzewodowego sterowania przewodowymi alarmami bezpieczeństwa; Służy do uzbrajania / rozbrajania obiektu, uruchamiania opóźnienia czasowego, kontrolowania dostępu, a także jako przycisku alarmu; Zawiera: odbiornik Satel RX-1K i dwa nadajniki-nadajniki Satel P-2 z dwoma przyciskami; Odległość między pilotem a odbiornikiem wynosi do 200 m na linii wzroku; Odbiornik pracuje jednocześnie z 40 nadajnikami-nadajnikami o częstotliwości 433,05 MHz; Sygnał bezprzewodowy jest szyfrowany za pomocą technologii KEELOQ®; Moc: nadajnik-nadajnik - 12 V DC, 23 A; odbiornik - DC 9 do 16 V, 50 mA.
  732 Add to cart
  Compare
 • Zestaw radiowy Elmes U1-HS Zestaw radiowy Elmes U1-HS Brelok Elmes UMB-100-HT “

  [:ru] Предназначен для организации беспроводного управления проводной охранной сигнализацией; Используется для постановки/снятия объекта с охраны, запуска задержки времени, контроля доступа, а также как тревожная кнопка; Включает в себя: высокочувствительный супергетеродинный приемник U1-HR и два брелока-передатчика с одной кнопкой UMB-100-HT; Расстояние работы между брелком и приемником составляет до 150 м при прямой видимости; Супергетеродинный приемник одновременно работает с 112 брелками-передатчиками на частоте 433 МГц; Беспроводной сигнал зашифрован технологией «KEELOQ®»; Тампер защиты от взлома. [:ua]Призначений для організації бездротового управління провідний охоронною сигналізацією; Використовується для постановки / зняття об'єкта з охорони, запуску затримки часу, контролю доступу, а також як тривожна кнопка; Включає в себе: високочутливий приймач супергетеродина U1-HR і два брелока-передавача з однією кнопкою UMB-100-HT; Відстань роботи між брелоком і приймачем становить до 150 м при прямої видимості; Супергетеродинний приймач одночасно працює з 112 брелоками-передавачами на частоті 433 МГц; Бездротовий сигнал зашифрований технологією «KEELOQ®»; Тампер захисту від злому. [:en]Designed to organize wireless control of wired security alarms; Used for arming / disarming an object, starting a time delay, controlling access, and also as an alarm button; Includes: high-sensitivity superheterodyne receiver U1-HR and two transmitter-transmitter with one button UMB-100-HT; The distance between the remote control and the receiver is up to 150 m in line of sight; The superheterodyne receiver simultaneously works with 112 transmitters-transmitters at a frequency of 433 MHz; The wireless signal is encrypted with KEELOQ® technology; Tamper protection against hacking. [:pl]Zaprojektowany do organizowania bezprzewodowego sterowania przewodowymi alarmami bezpieczeństwa; Służy do uzbrajania / rozbrajania obiektu, uruchamiania opóźnienia czasowego, kontrolowania dostępu, a także jako przycisku alarmu; Obejmuje: superheterodynowy odbiornik wysokiej czułości U1-HR i dwa nadajniki-nadajniki z jednym przyciskiem UMB-100-HT; Odległość między pilotem i odbiornikiem wynosi do 150 m na linii wzroku; Odbiornik superheterodynowy pracuje jednocześnie z 112 nadajnikami-nadajnikami o częstotliwości 433 MHz; Sygnał bezprzewodowy jest szyfrowany za pomocą technologii KEELOQ®; Zabezpieczenie przed naruszeniem przed hakowaniem.
  732 Add to cart
  Compare
 • Zestaw radiowy Elmes U2-HS

  [:ru] Предназначен для организации беспроводного управления проводной охранной сигнализацией; Используется для постановки/снятия объекта с охраны, запуска задержки времени, контроля доступа, а также как тревожная кнопка; Включает в себя: высокочувствительный супергетеродинный приемник U2-HR и два брелока-передатчика с двумя кнопками DWB-100HT; Расстояние работы между брелком и приемником составляет до 150 м при прямой видимости; Супергетеродинный приемник одновременно работает с 112 брелками-передатчиками на частоте 433 МГц; Беспроводной сигнал зашифрован технологией «KEELOQ®»; Тампер защиты от взлома. [:ua]Призначений для організації бездротового управління провідний охоронною сигналізацією; Використовується для постановки / зняття об'єкта з охорони, запуску затримки часу, контролю доступу, а також як тривожна кнопка; Включає в себе: високочутливий приймач супергетеродина U2-HR і два брелока-передавача з двома кнопками DWB-100HT; Відстань роботи між брелоком і приймачем становить до 150 м при прямої видимості; Супергетеродинний приймач одночасно працює з 112 брелоками-передавачами на частоті 433 МГц; Бездротовий сигнал зашифрований технологією «KEELOQ®»; Тампер захисту від злому. [:en]Designed to organize wireless control of wired security alarms; Used for arming / disarming an object, starting a time delay, controlling access, and also as an alarm button; Includes: high-sensitivity superheterodyne receiver U2-HR and two transmitter-transmitter with two buttons DWB-100HT; The distance between the remote control and the receiver is up to 150 m in line of sight; The superheterodyne receiver simultaneously works with 112 transmitters-transmitters at a frequency of 433 MHz; The wireless signal is encrypted with KEELOQ® technology; Tamper protection against hacking. [:pl]Zaprojektowany do organizowania bezprzewodowego sterowania przewodowymi alarmami bezpieczeństwa; Służy do uzbrajania / rozbrajania obiektu, uruchamiania opóźnienia czasowego, kontrolowania dostępu, a także jako przycisku alarmu; Zawiera: wysokiej czułości superheterodynowy odbiornik U2-HR i dwa nadajniki-nadajniki z dwoma przyciskami DWB-100HT; Odległość między pilotem i odbiornikiem wynosi do 150 m na linii wzroku; Odbiornik superheterodynowy pracuje jednocześnie z 112 nadajnikami-nadajnikami o częstotliwości 433 MHz; Sygnał bezprzewodowy jest szyfrowany za pomocą technologii KEELOQ®; Zabezpieczenie przed naruszeniem przed hakowaniem.
  889 Add to cart
  Compare


Bibeloty do sygnalizacji są alternatywnym rozwiązaniem dla osób, które nie lubią przewodów i są zmęczone kontrolowaniem systemu bezpieczeństwa za pomocą klawiatur. Breloki są szeroko stosowane w systemach bezpieczeństwa ze względu na ich mobilność. Wcześniej ich użycie było ograniczone do użycia jako przycisk alarmowy. Jest to bardzo wygodne, ponieważ naciśnięcie przycisku alarmu w kieszeni jest łatwiejsze niż korzystanie z klawiatury. Kupując to urządzenie, należy zwrócić uwagę na przypadek systemu alarmowego pęku kluczy, ciało zależy nie tylko od wyglądu pęku kluczy, ale także od jego wytrzymałości. Niektóre breloczki są wyposażone tylko w jeden przycisk, te breloczki mogą być używane tylko jako przyciski alarmowe lub tylko do uzbrajania i rozbrajania systemu. Breloczki z kilkoma przyciskami są bardziej funkcjonalne, dzięki ich pomocy możesz łatwo ustawić alarm na straży, rozbroić system i aktywować natychmiastowy alarm w razie potrzeby.
Jeśli twój kluczowy łańcuch jest znudzony, kupowanie breloczka do sygnalizacji nie będzie łatwe, ponieważ breloczki są obsługiwane tylko przez systemy, do których się odnoszą. Dlatego wybierając alarm bezpieczeństwa, zwróć uwagę na pęku kluczy z góry. W końcu, jeśli dzisiaj jego wygląd i funkcjonalność nie mają dla ciebie znaczenia, jutro może będziesz musiał skorzystać ze wszystkich uroku oszukańczych bibelotów.