Уличные сирены

Showing all 10 results

Фільтрувати:
 • Проводная светозвуковая сирена ОСЗП-5

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для уличной установки; Акустическая мощность - 85 дБ; Время готовности к работе: 1 сек.; Напряжение питания: 9 - 14 В; Потребляемый ток: не более 0,13А; [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для вуличної установки; Акустична потужність - 85 дБ; Час готовності до роботи: 1 сек .; Напруга живлення: 9 - 14 В; Струм: не більше 0,13А; [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for outdoor installation; Acoustic power - 85 dB; Time to readiness: 1 sec .; Supply voltage: 9 - 14 V; Consumed current: not more than 0,13A; [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji na zewnątrz; Moc akustyczna - 85 dB; Czas na gotowość: 1 sekundę; Napięcie zasilania: 9 - 14 V; Prąd pobierany: nie więcej niż 0,13A;
  235 Add to cart
  Compare
 • Проводная светозвуковая сирена ОСЗ – 3

  [:ru] Предназначена для оповещения о тревоге светозвуковым сигналом; Питание от центрального блока, 12 В DC; Громкость сирены составляет 100 дБ; Уличная сирена легко переносит низкие температуры, высокую влажность; Легко монтируется, органично вписывается в любой стиль дизайна; Возможно изменение индикации режимов «Тревога» и «Объект под охраной»; Антивандальный корпус выполнен из метала; Работает с любыми централями, которые оснащены выходом 12 В DC. [:ua]Призначена для оповіщення про тривогу світлозвуковим сигналом; Харчування від центрального блоку, 12 В DC; Гучність сирени становить 100 дБ; Вулична сирена легко переносить низькі температури, високу вологість; Легко монтується, органічно вписується в будь-який стиль дизайну; Можлива зміна індикації режимів «Тривога» і «Об'єкт під охороною»; Антивандальний корпус виконаний з метала; Працює з будь-якими централями, які оснащені виходом 12 В DC. [:en]It is intended for notification of an alarm by a light and sound signal; Power supply from the central unit, 12 V DC; The siren's volume is 100 dB; The street siren easily tolerates low temperatures, high humidity; Easily mounted, organically fits into any design style; It is possible to change the indication of the "Alarm" and "Object under guard" modes; The anti-vandal case is made of metal; Works with any control center, which is equipped with a 12 V DC output. [:pl]Jest przeznaczony do powiadamiania o alarmie za pomocą sygnału świetlnego i dźwiękowego; Zasilanie z jednostki centralnej, 12 V DC; Głośność syreny wynosi 100 dB; Syrena uliczna łatwo toleruje niskie temperatury, wysoką wilgotność; Łatwo zamontowany, organicznie pasuje do każdego stylu; Możliwa jest zmiana wskazania trybów "Alarm" i "Obiekt pod osłoną"; Walizka anty-wandal wykonana jest z metalu; Współpracuje z dowolnym centrum sterowania, które jest wyposażone w wyjście 12 V DC.
  235 Add to cart
  Compare
 • Проводная светозвуковая сирена Шмель-1

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для уличной установки; Акустическая мощность - 80 дБ; Защита от вскрытия, отрыва и задувания пеной корпуса; Оснащена светодиодом для подтверждения статуса сигнализации; Напряжение питания: 9 - 15 В; Потребляемый ток: не более 0,2А; [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для вуличної установки; Акустична потужність - 80 дБ; Захист від розтину, відриву і задування піною корпусу; Оснащена світлодіодом для підтвердження статусу сигналізації; Напруга живлення: 9 - 15 В; Струм: не більше 0,2 А; [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for outdoor installation; Acoustic power - 80 dB; Protection against opening, tearing and blowing foam body; Equipped with a LED to confirm the status of the alarm; Supply voltage: 9 - 15 V; Consumed current: no more than 0,2А; [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji na zewnątrz; Moc akustyczna - 80 dB; Ochrona przed otwieraniem, rozrywaniem i przedmuchiwaniem korpusu z pianki; Wyposażony w diodę LED potwierdzającą status alarmu; Napięcie zasilania: 9 - 15 V; Prąd pobierany: nie więcej niż 0,2 ° C;
  288 Add to cart
  Compare
 • Беспроводная звуковая сирена Страж М-202УБП

  [:ru] Предназначена для звукового оповещения о тревоге; Беспроводная, легко монтируется; Принимает беспроводной радиосигнал от централи на расстоянии до 100 м; Работает со всеми централями Страж. [:ua]Призначена для звукового оповіщення про тривогу; Бездротова, легко монтується; Приймає бездротової радіосигнал від централі на відстані до 100 м; Працює з усіма централями Страж. [:en]It is intended for sound notification of an alarm; Wireless, easy to assemble; Receives wireless radio signal from the central unit at a distance of up to 100 m; Works with all the sentinel centers. [:pl]Jest przeznaczony do prawidłowego powiadamiania o alarmie; Bezprzewodowy, łatwy w montażu; Odbiera bezprzewodowy sygnał radiowy z jednostki centralnej w odległości do 100 m; Działa ze wszystkimi ośrodkami wartowniczymi.
  497 Add to cart
  Compare
 • Проводная уличная светозвуковая сирена Satel SP-500 R/BL/O

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для наружной установки; Акустическая мощность - 120 дБ; Тамперная защита от вскрытия корпуса и отрывания устройства; Питание от прибора с напряжением DC 12V и силой тока 400 м; Дополнительно выпускается в исполнении синего (SP–500 BL) и оранжевого цвета (SP–500 O). [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для зовнішньої установки; Акустична потужність - 120 дБ; Тамперний захист від розкриття корпуса і відривання пристрої; Харчування від приладу з напругою DC 12V і силою струму 400 м; Додатково випускається у виконанні синього (SP-500 BL) та помаранчевого кольору (SP-500 O). [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for outdoor installation; Acoustic power - 120 dB; Tamper protection against opening the case and tearing the device off; Powered by a device with a voltage of DC 12V and a current strength of 400 m; Additionally it is available in blue (SP-500 BL) and orange (SP-500 O). [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji na zewnątrz; Moc akustyczna - 120 dB; Zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem obudowy i oderwaniem urządzenia; Zasilany przez urządzenie o napięciu DC 12V i natężeniu prądu 400 m; Dodatkowo dostępny jest w kolorze niebieskim (SP-500 BL) i pomarańczowym (SP-500 O).
  863 Add to cart
  Compare
 • Беспроводная светозвуковая сирена LifeSOS WS-20S

  [:ru] Используется для светозвукового оповещения о тревоге; Может работать на улице; Получает сигнал от центрального блока по радиоканалу, без проводов; Громкость сирены составляет 108 дБ ± 3дБ; Встроенный аккумулятор, 30 часов работы; Работает от сети 220 В через адаптер. [:ua]Використовується для светозвукового оповіщення про тривогу; Може працювати на вулиці; Отримує сигнал від центрального блоку по радіоканалу, без проводів; Гучність сирени становить 108 дБ ± 3дБ; Вбудований акумулятор, 30 годин роботи; Працює від мережі 220 В через адаптер. [:en]Used for light and sound alarm; Can work on the street; Receives a signal from the central unit through the radio channel, without wires; The loudness of the siren is 108 dB ± 3 dB; Built-in battery, 30 hours of operation; Operates from 220 V network via adapter. [:pl]Używane do alarmu świetlnego i dźwiękowego; Może pracować na ulicy; Odbiera sygnał z centrali przez kanał radiowy, bez przewodów; Głośność syreny wynosi 108 dB ± 3 dB; Wbudowana bateria, 30 godzin pracy; Działa z sieci 220 V przez adapter.
  1.046 Add to cart
  Compare
 • Беспроводная светозвуковая сирена LifeSOS WS-30А

  [:ru] Используется для светозвукового оповещения о тревоге на открытых территориях; Получает сигнал от центрального блока по радиоканалу; Громкость сирены составляет 108 дБ ± 3дБ; Защищена от вскрытия и снятия тампером; Легко монтируется, работает с централью LifeSOS; Регулярно передает сигналы тестирования на центральный блок; Передает сигнал о разряде батареи на центральный блок; Передает сигнал по защищенному беспроводному протоколу, 4 млрд. комбинаций; Максимальное расстояние между сиреной и централью – 100 м; Оснащена аккумулятором, работает до 3 недель без питания; Питается от сети 220 В через адаптер. [:ua]Використовується для светозвукового оповіщення про тривогу на відкритих територіях; Отримує сигнал від центрального блоку по радіоканалу; Гучність сирени становить 108 дБ ± 3дБ; Захищена від розтину і зняття Тампере; Легко монтується, працює з централлю LifeSOS; Регулярно передає сигнали тестування на центральний блок; Передає сигнал про розряд батареї на центральний блок; Передає сигнал по захищеному бездротовому протоколу, 4 млрд. Комбінацій; Максимальна відстань між сиреною і централлю - 100 м; Оснащена акумулятором, працює до 3 тижнів без харчування; Живиться від мережі 220 В через адаптер. [:en]Used for light and sound alarms on open territories; Receives a signal from the central unit via radio; The loudness of the siren is 108 dB ± 3 dB; It is protected from opening and removal by a tamper; Easily mounted, works with the LifeSOS; Regularly transmits the test signals to the central unit; Transmits a signal about the discharge of the battery to the central unit; Transmits the signal over a secure wireless protocol, 4 billion combinations; The maximum distance between the siren and the center is 100 m; Equipped with a battery, it works up to 3 weeks without power; It is powered by a 220 V network via an adapter. [:pl]Używane do alarmów świetlnych i dźwiękowych na otwartych terytoriach; Odbiera sygnał z centrali przez radio; Głośność syreny wynosi 108 dB ± 3 dB; Jest chroniony przed otwarciem i usunięciem przez sabotaż; Łatwo zamontowany, współpracuje z LifeSOS; Regularnie przesyła sygnały testowe do jednostki centralnej; Przesyła sygnał o rozładowaniu akumulatora do jednostki centralnej; Przesyła sygnał przez bezpieczny protokół bezprzewodowy, 4 miliardy kombinacji; Maksymalna odległość między syreną a centrum wynosi 100 m; Wyposażony w baterię działa do 3 tygodni bez zasilania; Jest zasilany przez sieć 220 V za pośrednictwem adaptera.
  1.046 Add to cart
  Compare
 • Проводная светозвуковая сирена Страж П-204УП

  [:ru] Предназначена для визуального и звукового оповещения о тревоге; Защищена от вскрытия тампером; Работает со всеми проводными централями и ППКО. [:ua]Призначена для візуального та звукового оповіщення про тривогу; Захищена від розтину тампер; Працює з усіма провідними централями і ППКО. [:en]Designed for visual and audible alarms; It is protected from opening by a tamper; It works with all wired control centers and PPKO. [:pl]Zaprojektowany do alarmów wizualnych i dźwiękowych; Jest on chroniony przed otwarciem przez sabotaż; Działa z wszystkimi przewodowymi centrami sterowania i PPKO.
  1.334 Add to cart
  Compare
 • Беспроводная уличная сирена Ajax StreetSiren черная

  [:ru] Предназначена для визуального и звукового оповещения о тревоге; Полностью беспроводная, легко монтируется; Возможность регулирования времени звучания и громкости оповещения (85-113 дБ); Монтаж датчика с помощью крепление SmartBracket без разбора корпуса; Питание от источника постоянного тока 12В или встроенных батарей ; Питание без смены батареи — до 5 лет; Защищена от вскрытия корпуса и демонтажа при помощи тампера; Проверка работоспособности пингами частотой от 12 секунд; Работа с мобильными устройствами iOS, Android; . [:ua]Призначена для візуального та звукового оповіщення про тривогу; Повністю бездротова, легко монтується; Можливість регулювання часу звучання і гучності оповіщення (85-113 дБ); Монтаж датчика за допомогою кріплення SmartBracket без розбору корпусу; Живлення від джерела постійного струму 12В або вбудованих батарей; Харчування без зміни батареї - до 5 років; Захищена від розкриття корпуса і демонтажу за допомогою тампера; Перевірка працездатності пінг частотою від 12 секунд; Робота з мобільними пристроями iOS, Android; . [:en]Designed for visual and audible alarms; Fully wireless, easy to install; Ability to adjust the sound time and alert volume (85-113 dB); Mounting the sensor using the SmartBracket mount without parsing the housing; Powered by a 12V DC source or built-in batteries; Power without battery change - up to 5 years; Protected from opening the case and dismantling with a tamper; Testing the ping performance at a frequency of 12 seconds; Work with mobile devices iOS, Android; . [:pl]Zaprojektowany do alarmów wizualnych i dźwiękowych; W pełni bezprzewodowy, łatwy w instalacji; Możliwość regulacji czasu dźwięku i głośności alarmu (85-113 dB); Montaż czujnika za pomocą uchwytu SmartBracket bez analizowania obudowy; Zasilany przez źródło prądu stałego 12 V lub wbudowane baterie; Moc bez wymiany baterii - do 5 lat; Zabezpieczone przed otwarciem obudowy i demontażem za pomocą sabotażu; Sprawdzanie wydajności pingów z częstotliwością 12 sekund; Pracuj z urządzeniami mobilnymi iOS, Android; .
  2.040 Add to cart
  Compare
 • Беспроводная уличная сирена Ajax StreetSiren белая

  [:ru] Предназначена для визуального и звукового оповещения о тревоге; Полностью беспроводная, легко монтируется; Возможность регулирования времени звучания и громкости оповещения (85-113 дБ); Монтаж датчика с помощью крепление SmartBracket без разбора корпуса; Питание от источника постоянного тока 12В или встроенных батарей ; Питание без смены батареи — до 5 лет; Защищена от вскрытия корпуса и демонтажа при помощи тампера; Проверка работоспособности пингами частотой от 12 секунд; Работа с мобильными устройствами iOS, Android; [:ua]Призначена для візуального та звукового оповіщення про тривогу; Повністю бездротова, легко монтується; Можливість регулювання часу звучання і гучності оповіщення (85-113 дБ); Монтаж датчика за допомогою кріплення SmartBracket без розбору корпусу; Живлення від джерела постійного струму 12В або вбудованих батарей; Харчування без зміни батареї - до 5 років; Захищена від розкриття корпуса і демонтажу за допомогою тампера; Перевірка працездатності пінг частотою від 12 секунд; Робота з мобільними пристроями iOS, Android; [:en]Designed for visual and audible alarms; Fully wireless, easy to install; Ability to adjust the sound time and alert volume (85-113 dB); Mounting the sensor using the SmartBracket mount without parsing the housing; Powered by a 12V DC source or built-in batteries; Power without battery change - up to 5 years; Protected from opening the case and dismantling with a tamper; Testing the ping performance at a frequency of 12 seconds; Work with mobile devices iOS, Android; [:pl]Zaprojektowany do alarmów wizualnych i dźwiękowych; W pełni bezprzewodowy, łatwy w instalacji; Możliwość regulacji czasu dźwięku i głośności alarmu (85-113 dB); Montaż czujnika za pomocą uchwytu SmartBracket bez analizowania obudowy; Zasilany przez źródło prądu stałego 12 V lub wbudowane baterie; Moc bez wymiany baterii - do 5 lat; Zabezpieczone przed otwarciem obudowy i demontażem za pomocą sabotażu; Sprawdzanie wydajności pingów z częstotliwością 12 sekund; Pracuj z urządzeniami mobilnymi iOS, Android;
  2.040 Add to cart
  Compare


Оповещение при помощи светозвуковых сирен простое и надежное средство отпугивания злоумышленника. Продажа сирен – специфика скорее пожарных компаний, объемы установок сирен при построении пожарной сигнализации намного выше, чем при создании охранной системы, но это не мешает охранным компаниям двигаться дальше и создавать все более совершенные модели сирен. Пожарные организации ограничены нормами и не могут воспользоваться прелестями, к примеру, беспроводных сирен с современным дизайном.
Монтаж устройств оповещения достаточно простой и не трудоемкий процесс, в данном случае большая часть времени уходит не на установку, а на выбор оповещателя, так как существующий ряд предлагаемого рынком оборудования довольно велик. Это говорит о том, что даже если Вы не позаботились о приобретении нескольких устройств, в момент инсталляции охранной сигнализации, можно будет самостоятельно увеличить их количество, предварительно согласовав свои действия с охранной службой.
Сирена для сигнализации может быть как звуковой, так и светозвуковой. В последнее время потребитель отдает предпочтение последним и не из-за расчета на повышенную эффективность при оповещении светом, а скорее из-за возможности использования световой части сирены, в качестве индикатора подтверждения перехода системы сигнализации в режим охраны.
Важно помнить, что сирены являются неотъемлемым компонентом любой охранной системы. Прежде всего, звук сирены оказывает влияние на психику злоумышленника, одновременно оповещая о проникновении.
Большое разнообразие средств оповещения, предназначенных для наружной установки, позволяет подобрать вариант с нужными характеристиками. Наружные сирены, выполненные во влагозащищенном корпусе, предоставляют возможность инсталляции в самых разнообразных местах, то есть именно там где они будут наиболее эффективны.