Сигнализация

Showing all 9 results

Фільтрувати:
 • Проводная светозвуковая сирена Satel SPW-100

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для внутренней установки; Акустическая мощность - 120 дБ; Тамперная защита от вскрытия корпуса и отрывания устройства; Питание от прибора с напряжением DC 12V и силой тока 320 м. [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для внутрішньої установки; Акустична потужність - 120 дБ; Тамперний захист від розкриття корпуса і відривання пристрої; Харчування від приладу з напругою DC 12V і силою струму 320 м. [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for internal installation; Acoustic power - 120 dB; Tamper protection against opening the case and tearing the device off; Powered by a device with a voltage of DC 12V and a current strength of 320 m. [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji wewnętrznej; Moc akustyczna - 120 dB; Zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem obudowy i oderwaniem urządzenia; Zasilany przez urządzenie o napięciu DC 12V i natężeniu prądu 320 m.
  314 Add to cart
  Compare
 • Брелок Satel P-2

  [:ru] 2-х кнопочный носимый брелок-передатчик для организации беспроводного управления проводной охранной сигнализацией; Максимальное расстояние между брелоком и приемником составляет 200 м (при условии прямой видимости); Рабочая частота для передачи сигнала: 433,92 МГц; Передаваемая информация защищена от перехвата при помощи высокозащищённого алгоритма кодирования с динамическим кодом KEELOQ®; Питание: 12 В, батарея типа GP23 A. Эргономичный дизайн, корпус из качественного черного ABS пластика. [:ua]2-х кнопковий ношений брелок-передавач для організації бездротового управління провідний охоронною сигналізацією; Максимальна відстань між брелоком і приймачем становить 200 м (за умови прямої видимості); Робоча частота для передачі сигналу: 433,92 МГц; Передана інформація захищена від перехоплення за допомогою високозащіщённого алгоритму кодування з динамічним кодом KEELOQ®; Харчування: 12 В, батарея типу GP23 A. Ергономічний дизайн, корпус з якісного чорного ABS пластику. [:en]2-button wearable keychain transmitter for wireless control of wired security alarm; The maximum distance between the keyfob and the receiver is 200 m (subject to direct visibility); Operating frequency for signal transmission: 433.92 MHz; The transmitted information is protected from interception by a highly secure coding algorithm with dynamic code KEELOQ®; Power: 12 V, GP23 A battery. Ergonomic design, housing made of high-quality black ABS plastic. [:pl]2-przyciskowy brelok do noszenia z nadajnikiem, do bezprzewodowego sterowania przewodowym alarmem bezpieczeństwa; Maksymalna odległość między pilotem a odbiornikiem wynosi 200 m (w zależności od bezpośredniej widoczności); Częstotliwość robocza dla transmisji sygnału: 433,92 MHz; Przesyłane informacje są chronione przed przechwyceniem przez wysoce bezpieczny algorytm kodowania z dynamicznym kodem KEELOQ®; Zasilanie: akumulator 12 V, GP23 A. Ergonomiczna konstrukcja, obudowa z wysokiej jakości czarnego tworzywa ABS.
  392 Add to cart
  Compare
 • Датчик разбития стекла Satel INDIGO

  [:ru] Предназначен для отслеживания разбития стекла в охраняемом помещении; Детектирует разбитие обыкновенного, закаленного, многослойного стекла; Расширенный микропроцессорный двухканальный анализ сигнала; Функция автодиагностики; Плавная регулировка чувствительности; Напряжение питания: 12 B DC; Потребляемый ток в режиме готовности/максимальный: 13,5 мА/15 мА. [:ua]Призначений для відстеження розбиття скла в приміщенні, що охороняється; Детектує розбиття звичайного, загартованого, багатошарового скла; Розширений мікропроцесорний двоканальний аналіз сигналу; Функція самодіагностики; Плавне регулювання чутливості; Напруга живлення: 12 B DC; Струм в режимі готовності / максимальний: 13,5 мА / 15 мА. [:en]Designed to track the breaking of glass in a secure room; Detects the breaking of ordinary, tempered, laminated glass; Advanced microprocessor two-channel signal analysis; Function of autodiagnostics; Smooth adjustment of sensitivity; Supply voltage: 12 V DC; Current consumption in standby mode / maximum: 13.5 mA / 15 mA. [:pl]Zaprojektowany do śledzenia rozbijania szkła w bezpiecznym pomieszczeniu; Wykrywa zerwanie zwykłego, hartowanego, laminowanego szkła; Zaawansowana dwukanałowa analiza sygnałów mikroprocesorowych; Funkcja autodiagnostyki; Płynna regulacja czułości; Napięcie zasilania: 12 V DC; Pobór prądu w trybie czuwania / maksimum: 13,5 mA / 15 mA.
  445 Add to cart
  Compare
 • Комбинированный датчик движения и разбития Satel NAVY

  [:ru] Предназначен для отслеживания движения и разбития стекла в охраняемом помещении; Оснащен сдвоенным пироэлементом и прецизионной линзой LODIFF; Использует алгоритм цифровой компенсации температур; Независимая регулировка чувствительности ПИК–канала и акустического сенсора; Иммунитет от домашних животных весом до 15 кг; Напряжение питания: 12 B DC; Потребляемый ток в режиме готовности/максимальный: 7.5 мА/10 мА. [:ua]Призначений для відстеження руху і розбиття скла в приміщенні, що охороняється; Оснащений здвоєним піроелементом і прецизійної лінзою LODIFF; Використовує алгоритм цифрової компенсації температур; Незалежне регулювання чутливості ПІК-каналу і акустичного сенсора; Імунітет від домашніх тварин вагою до 15 кг; Напруга живлення: 12 B DC; Струм в режимі готовності / максимальний: 7.5 мА / 10 мА. [:en]It is designed for tracking movement and breaking glass in a secure room; Equipped with a double pyroelement and a precision LODIFF lens; Uses the algorithm of digital temperature compensation; Independent sensitivity adjustment of the PIC channel and acoustic sensor; Immunity from pets weighing up to 15 kg; Supply voltage: 12 V DC; Current consumption in standby mode / maximum: 7.5 mA / 10 mA. [:pl]Przeznaczony jest do śledzenia ruchu i tłuczonego szkła w bezpiecznym pomieszczeniu; Wyposażony w podwójny piroelement i precyzyjny obiektyw LODIFF; Wykorzystuje algorytm cyfrowej kompensacji temperatury; Niezależna regulacja czułości kanału PIC i czujnika akustycznego; Odporność od zwierząt domowych o wadze do 15 kg; Napięcie zasilania: 12 V DC; Pobór prądu w trybie czuwania / maksimum: 7,5 mA / 10 mA.
  549 Add to cart
  Compare
 • Радиоконтроллер Satel RX-1K

  [:ru] Предназначен для организации беспроводного управления проводной охранной сигнализацией; Используется для постановки/снятия объекта с охраны, запуска задержки времени, контроля доступа, а также как тревожная кнопка; Включает в себя: приемник Satel RX-1K и два брелока-передатчика Satel P-2 с двумя кнопками; Расстояние работы между брелком и приемником составляет до 200 м при прямой видимости; Приемник одновременно работает с 40 брелками-передатчиками на частоте 433,05 МГц; Беспроводной сигнал зашифрован технологией «KEELOQ®»; Питание: брелок-передатчика - 12 В DC, 23 А; приемника - DC 9 до 16 В, 50 мА. [:ua]Призначений для організації бездротового управління провідний охоронною сигналізацією; Використовується для постановки / зняття об'єкта з охорони, запуску затримки часу, контролю доступу, а також як тривожна кнопка; Включає в себе: приймач Satel RX-1K і два брелока-передавача Satel P-2 з двома кнопками; Відстань роботи між брелоком і приймачем становить до 200 м при прямої видимості; Приймач одночасно працює з 40 брелками-передавачами на частоті 433,05 МГц; Бездротовий сигнал зашифрований технологією «KEELOQ®»; Харчування: брелок-передавача - 12 В DC, 23 А; приймача - DC 9 до 16 В, 50 мА. [:en]Designed to organize wireless control of wired security alarms; Used for arming / disarming an object, starting a time delay, controlling access, and also as an alarm button; Includes: Satel RX-1K receiver and two transmitter-transmitter Satel P-2 with two buttons; The distance between the keyfob and the receiver is up to 200 m in line of sight; The receiver simultaneously works with 40 transmitters-transmitters at a frequency of 433.05 MHz; The wireless signal is encrypted with KEELOQ® technology; Power: transmitter-transmitter - 12 V DC, 23 A; receiver - DC 9 to 16 V, 50 mA. [:pl]Zaprojektowany do organizowania bezprzewodowego sterowania przewodowymi alarmami bezpieczeństwa; Służy do uzbrajania / rozbrajania obiektu, uruchamiania opóźnienia czasowego, kontrolowania dostępu, a także jako przycisku alarmu; Zawiera: odbiornik Satel RX-1K i dwa nadajniki-nadajniki Satel P-2 z dwoma przyciskami; Odległość między pilotem a odbiornikiem wynosi do 200 m na linii wzroku; Odbiornik pracuje jednocześnie z 40 nadajnikami-nadajnikami o częstotliwości 433,05 MHz; Sygnał bezprzewodowy jest szyfrowany za pomocą technologii KEELOQ®; Moc: nadajnik-nadajnik - 12 V DC, 23 A; odbiornik - DC 9 do 16 V, 50 mA.
  732 Add to cart
  Compare
 • Проводная уличная светозвуковая сирена Satel SP-500 R/BL/O

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для наружной установки; Акустическая мощность - 120 дБ; Тамперная защита от вскрытия корпуса и отрывания устройства; Питание от прибора с напряжением DC 12V и силой тока 400 м; Дополнительно выпускается в исполнении синего (SP–500 BL) и оранжевого цвета (SP–500 O). [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для зовнішньої установки; Акустична потужність - 120 дБ; Тамперний захист від розкриття корпуса і відривання пристрої; Харчування від приладу з напругою DC 12V і силою струму 400 м; Додатково випускається у виконанні синього (SP-500 BL) та помаранчевого кольору (SP-500 O). [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for outdoor installation; Acoustic power - 120 dB; Tamper protection against opening the case and tearing the device off; Powered by a device with a voltage of DC 12V and a current strength of 400 m; Additionally it is available in blue (SP-500 BL) and orange (SP-500 O). [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji na zewnątrz; Moc akustyczna - 120 dB; Zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem obudowy i oderwaniem urządzenia; Zasilany przez urządzenie o napięciu DC 12V i natężeniu prądu 400 m; Dodatkowo dostępny jest w kolorze niebieskim (SP-500 BL) i pomarańczowym (SP-500 O).
  863 Add to cart
  Compare
 • Плата приемно-контрольного прибора Satel VERSA-5 P

  [:ru] Возможность расширения внешними модулями GSM/GPRS и TCP/IP; 5 зон (расширяется до 30); 4 программируемых выхода (расширяется до 12); 2 выхода питания (3 клеммы) 2 группы: Система автодозвона; Управление с помощью клавиатур и брелоков; программирование через порт RS–232 (разъем RJ); Память событий (емкость памяти: 2047 событий); Встроенный модуль автодозвона; До 31 пароля; 4 таймера; редактирование имен; Автоматическая диагностика основных элементов системы; Встроенный импульсный блок питания. [:ua]Можливість розширення зовнішніми модулями GSM / GPRS і TCP / IP; 5 зон (розширюється до 30); 4 програмованих виходу (розширюється до 12); 2 виходи харчування (3 клеми) 2 групи: Система автодозвону; Управління за допомогою клавіатур і брелоків; програмування через порт RS-232 (роз'єм RJ); Пам'ять подій (ємність пам'яті: 2047 подій); Вбудований модуль автодозвону; До 31 пароля; 4 таймера; редагування імен; Автоматична діагностика основних елементів системи; Вбудований імпульсний блок живлення. [:en]The possibility of expansion by external modules GSM / GPRS and TCP / IP; 5 zones (extends to 30); 4 programmable outputs (expandable to 12); 2 power outputs (3 terminals) 2 groups: Automatic redialling system; Control via keyboards and key fobs; programming via RS-232 port (RJ connector); Event memory (memory capacity: 2047 events); Built-in autodialer; Up to 31 passwords; 4 timers; editing names; Automatic diagnostics of the main elements of the system; Built-in switching power supply. [:pl]Możliwość rozbudowy o moduły zewnętrzne GSM / GPRS i TCP / IP; 5 stref (rozciąga się do 30); 4 programowalne wyjścia (możliwość rozszerzenia do 12); 2 wyjścia mocy (3 zaciski) 2 grupy: Automatyczne wybieranie numeru; Sterowanie za pomocą klawiatury i breloków; programowanie przez port RS-232 (złącze RJ); Pamięć zdarzeń (pojemność pamięci: 2047 zdarzeń); Wbudowany autodialer; Do 31 haseł; 4 timery; edycja nazw; Automatyczna diagnostyka głównych elementów systemu; Wbudowany zasilacz impulsowy.
  1.360 Add to cart
  Compare
 • Плата приемно-контрольного прибора Satel CA-6 P

  [:ru] Может быть дополнен внешними модулями GSM/GPRS; Максимальное кол-во зон: 8; Поддержка шлейфов: NO, NC, EOL, 2EOL/NO и 2EOL/NC; 5 программируемых выхода; 2 группы; Управление системой с помощью клавиатуры и телефона (если установлен модуль MST–1); Программирование системы с помощью клавиатуры и компьютера (удаленно - с помощью компьютера через модем); 4 таймера; Память событий (емкость памяти: 255 событий); Мониторинг в формате Contact ID и в других распространенных форматах; 2 номера ПЦН; [:ua]Може бути доповнений зовнішніми модулями GSM / GPRS; Максимальна кількість зон: 8; Підтримка шлейфів: NO, NC, EOL, 2EOL / NO і 2EOL / NC; 5 програмованих виходу; 2 групи; Управління системою за допомогою клавіатури і телефону (якщо встановлено модуль MST-1); Програмування системи за допомогою клавіатури і комп'ютера (віддалено - за допомогою комп'ютера через модем); 4 таймера; Пам'ять подій (ємність пам'яті: 255 подій); Моніторинг в форматі Contact ID і в інших поширених форматах; 2 номери ПЦН; [:en]Can be supplemented with external GSM / GPRS modules; Maximum number of zones: 8; Support for loops: NO, NC, EOL, 2EOL / NO and 2EOL / NC; 5 programmable outputs; 2 groups; Control the system using the keyboard and phone (if the MST-1 module is installed); Programming the system using the keyboard and computer (remotely - using a computer via a modem); 4 timers; Event memory (memory capacity: 255 events); Monitoring in Contact ID format and other common formats; 2 numbers of monitoring station; [:pl]Może być uzupełniony o zewnętrzne moduły GSM / GPRS; Maksymalna liczba stref: 8; Wsparcie dla pętli: NO, NC, EOL, 2EOL / NO i 2EOL / NC; 5 programowalnych wyjść; 2 grupy; Steruj systemem za pomocą klawiatury i telefonu (jeśli zainstalowany jest moduł MST-1); Programowanie systemu za pomocą klawiatury i komputera (zdalnie - przy użyciu komputera za pośrednictwem modemu); 4 timery; Pamięć zdarzeń (pojemność pamięci: 255 zdarzeń); Monitorowanie w formacie Contact ID i innych popularnych formatach; 2 numery stacji monitorującej;
  1.543 Add to cart
  Compare
 • Плата приемно-контрольного прибора Satel CA-10 P

  [:ru] Может быть дополнен внешними модулями GSM/GPRS; Максимальное кол-во зон: 16; Поддержка шлейфов: NO, NC, EOL, 2EOL/NO и 2EOL/NC; 6 программируемых выхода; 4 группы; Управление системой с помощью ЖКИ/светодиодной клавиатуры и телефона (если установлен модуль MST–1); Программирование системы с помощью клавиатуры и компьютера (удаленно - с помощью компьютера через модем); 4 таймера; Память событий (емкость памяти: 255 событий); Мониторинг в формате Contact ID и в других распространенных форматах; 2 номера ПЦН; [:ua]Може бути доповнений зовнішніми модулями GSM / GPRS; Максимальна кількість зон: 16; Підтримка шлейфів: NO, NC, EOL, 2EOL / NO і 2EOL / NC; 6 програмованих виходу; 4 групи; Управління системою за допомогою РКІ / світлодіодним клавіатури і телефону (якщо встановлено модуль MST-1); Програмування системи за допомогою клавіатури і комп'ютера (віддалено - за допомогою комп'ютера через модем); 4 таймера; Пам'ять подій (ємність пам'яті: 255 подій); Моніторинг в форматі Contact ID і в інших поширених форматах; 2 номери ПЦН; [:en]Can be supplemented with external GSM / GPRS modules; Maximum number of zones: 16; Support for loops: NO, NC, EOL, 2EOL / NO and 2EOL / NC; 6 programmable outputs; 4 groups; System management by LCD / LED keypad and telephone (if MST-1 module is installed); Programming the system using the keyboard and computer (remotely - using a computer via a modem); 4 timers; Event memory (memory capacity: 255 events); Monitoring in Contact ID format and other common formats; 2 numbers of monitoring station; [:pl]Może być uzupełniony o zewnętrzne moduły GSM / GPRS; Maksymalna liczba stref: 16; Wsparcie dla pętli: NO, NC, EOL, 2EOL / NO i 2EOL / NC; 6 programowalnych wyjść; 4 grupy; Zarządzanie systemem za pomocą klawiatury LCD / LED i telefonu (jeśli zainstalowany jest moduł MST-1); Programowanie systemu za pomocą klawiatury i komputera (zdalnie - przy użyciu komputera za pośrednictwem modemu); 4 timery; Pamięć zdarzeń (pojemność pamięci: 255 zdarzeń); Monitorowanie w formacie Contact ID i innych popularnych formatach; 2 numery stacji monitorującej;
  2.223 Add to cart
  Compare


Охранная сигнализация – это сложная по настройке и конфигурированию техника. Даже эксплуатация сигнализации требует внимания и четких действий не зависимо от того, установлена эта сигнализация в доме, в офисе или в банке. Чем больше размеры охраняемой территории, тем сложнее и запутаннее система в целом. Может создаться впечатление, что только опытный техник или инженер способен настроить и построить систему охранной сигнализации. В основном – это действительно так. Исключением из правил являются сигнализации для самостоятельной установки. Разработчики подобных систем тщательно продумывают каждый этап установки и настройки сигнализации, специалисты подробно описывают каждое действие в прилагаемой к устройству инструкции. Такие системы теоретически способен установить и настроить даже самый неподготовленный потребитель, но это в теории, на практике, даже с подробным инструктажем, у многих пользователей появляются некоторые трудности. На помощь в таких случаях приходят опытные инженеры и менеджеры осуществляющие техническую поддержку оборудования. Тут Вы можете быть уверенны в том, что Вас не оставят наедине с Вашими проблемами. Если же Вас не интересуют комплекты сигнализаций для самостоятельной установки, Вы всегда можете доверить монтаж и настройку оборудования профессионалам, при этом выбор оборудования в любом случае может оставаться за Вами.

GSM сигнализации, беспроводные охранные сигнализации, охранные централи, все эти термины, слова и словосочетания профессионального лексикона специалистов работающих в данной сфере. Если Вам они мало о чем говорят, Вы всегда можете позвонить нам и абсолютно бесплатно получить вежливую и грамотную консультацию наших специалистов. Мы всегда рады любым вопросам, потому, что только благодаря им, мы можем понять потребности и интересы потребителя.