есть

Showing 1–12 of 109 results

Показать все
Фільтрувати:
 • Проводная светозвуковая сирена Электрон ОСЗ-2

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для внутренней установки; Акустическая мощность - 95 дБ (настраивается); Время готовности к работе: 1 сек.; Напряжение питания: 9 - 14 В; Потребляемый ток: не более 0,15А; [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для внутрішньої установки; Акустична потужність - 95 дБ (налаштовується); Час готовності до роботи: 1 сек .; Напруга живлення: 9 - 14 В; Струм: не більше 0,15А; [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for internal installation; Acoustic power - 95 dB (configurable); Time to readiness: 1 sec .; Supply voltage: 9 - 14 V; Consumed current: not more than 0,15A; [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji wewnętrznej; Moc akustyczna - 95 dB (konfigurowalna); Czas na gotowość: 1 sekundę; Napięcie zasilania: 9 - 14 V; Prąd pobierany: nie więcej niż 0,15A;
  131 Add to cart
  Compare
 • Проводная комнатная светозвуковая сирена ОСЗ – 7

  [:ru] Используется для оповещения о тревоге светозвуковым сигналом; Питание от центрального блока, 12 В DC; Громкость сирены составляет 103 ± 3дБ; Легко монтируется; Органично вписывается в любой дизайн интерьеров благодаря отличному дизайну; Работает с любыми централями, которые оснащены выходом 12 B DC. [:ua]Використовується для оповіщення про тривогу світлозвуковим сигналом; Харчування від центрального блоку, 12 В DC; Гучність сирени становить 103 ± 3дБ; Легко монтується; Органічно вписується в будь-який дизайн інтер'єрів завдяки відмінному дизайну; Працює з будь-якими централями, які оснащені виходом 12 B DC. [:en]Used to alert the alarm with a light-sound signal; Power supply from the central unit, 12 V DC; The loudness of the siren is 103 ± 3dB; Easy to install; Organically fits into any interior design thanks to its excellent design; Works with any control panel, which is equipped with 12 V DC output. [:pl]Używany do ostrzegania o alarmie za pomocą sygnału dźwiękowego; Zasilanie z jednostki centralnej, 12 V DC; Głośność syreny wynosi 103 ± 3dB; Łatwy w instalacji; Organicznie pasuje do każdego wnętrza dzięki doskonałemu wzornictwu; Współpracuje z dowolnym panelem sterowania, który jest wyposażony w wyjście 12 V DC.
  209 Add to cart
  Compare
 • Датчик движения Satel AMBER

  [:ru] Предназначен для отслеживания движения в охраняемом помещении; Оснащен сдвоенным пироэлементом; Использует алгоритм цифровой компенсации температур; Регулировка чувствительности сенсора; Детектирует движение на расстоянии до 12 метров и имеет 98-градусный угол направленности.; Напряжение питания: 12 B DC; Потребляемый ток в режиме готовности/максимальный: 3 мА/3 мА. [:ua]Призначений для відстеження руху в приміщенні, що охороняється; Оснащений здвоєним піроелементом; Використовує алгоритм цифрової компенсації температур; Регулювання чутливості сенсора; Детектує рух на відстані до 12 метрів і має 98-градусний кут спрямованості .; Напруга живлення: 12 B DC; Струм в режимі готовності / максимальний: 3 мА / 3 мА. [:en]Designed to track traffic in a secure room; Equipped with a double pyroelement; Uses the algorithm of digital temperature compensation; Sensitivity adjustment; Detects motion at a distance of up to 12 meters and has a 98-degree directivity angle .; Supply voltage: 12 V DC; Current consumption in standby mode / maximum: 3 mA / 3 mA. [:pl]Zaprojektowany do śledzenia ruchu w bezpiecznym pomieszczeniu; Wyposażony w podwójny piroelement; Wykorzystuje algorytm cyfrowej kompensacji temperatury; Regulacja czułości; Wykrywa ruch w odległości do 12 metrów i ma kąt kierunkowości 98 stopni. Napięcie zasilania: 12 V DC; Pobór prądu w trybie czuwania / maksimum: 3 mA / 3 mA.
  235 Add to cart
  Compare
 • Проводная светозвуковая сирена ОСЗП-5

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для уличной установки; Акустическая мощность - 85 дБ; Время готовности к работе: 1 сек.; Напряжение питания: 9 - 14 В; Потребляемый ток: не более 0,13А; [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для вуличної установки; Акустична потужність - 85 дБ; Час готовності до роботи: 1 сек .; Напруга живлення: 9 - 14 В; Струм: не більше 0,13А; [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for outdoor installation; Acoustic power - 85 dB; Time to readiness: 1 sec .; Supply voltage: 9 - 14 V; Consumed current: not more than 0,13A; [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji na zewnątrz; Moc akustyczna - 85 dB; Czas na gotowość: 1 sekundę; Napięcie zasilania: 9 - 14 V; Prąd pobierany: nie więcej niż 0,13A;
  235 Add to cart
  Compare
 • Проводная светозвуковая сирена ОСЗ – 3

  [:ru] Предназначена для оповещения о тревоге светозвуковым сигналом; Питание от центрального блока, 12 В DC; Громкость сирены составляет 100 дБ; Уличная сирена легко переносит низкие температуры, высокую влажность; Легко монтируется, органично вписывается в любой стиль дизайна; Возможно изменение индикации режимов «Тревога» и «Объект под охраной»; Антивандальный корпус выполнен из метала; Работает с любыми централями, которые оснащены выходом 12 В DC. [:ua]Призначена для оповіщення про тривогу світлозвуковим сигналом; Харчування від центрального блоку, 12 В DC; Гучність сирени становить 100 дБ; Вулична сирена легко переносить низькі температури, високу вологість; Легко монтується, органічно вписується в будь-який стиль дизайну; Можлива зміна індикації режимів «Тривога» і «Об'єкт під охороною»; Антивандальний корпус виконаний з метала; Працює з будь-якими централями, які оснащені виходом 12 В DC. [:en]It is intended for notification of an alarm by a light and sound signal; Power supply from the central unit, 12 V DC; The siren's volume is 100 dB; The street siren easily tolerates low temperatures, high humidity; Easily mounted, organically fits into any design style; It is possible to change the indication of the "Alarm" and "Object under guard" modes; The anti-vandal case is made of metal; Works with any control center, which is equipped with a 12 V DC output. [:pl]Jest przeznaczony do powiadamiania o alarmie za pomocą sygnału świetlnego i dźwiękowego; Zasilanie z jednostki centralnej, 12 V DC; Głośność syreny wynosi 100 dB; Syrena uliczna łatwo toleruje niskie temperatury, wysoką wilgotność; Łatwo zamontowany, organicznie pasuje do każdego stylu; Możliwa jest zmiana wskazania trybów "Alarm" i "Obiekt pod osłoną"; Walizka anty-wandal wykonana jest z metalu; Współpracuje z dowolnym centrum sterowania, które jest wyposażone w wyjście 12 V DC.
  235 Add to cart
  Compare
 • (Українська) Датчик руху Crow Swan-Quad Датчик руху Crow Swan-Quad Кронштейн для датчиків універсальний

  [:ru] Используется для обнаружения движений человека; Определяет движение на расстоянии 18 м горизонтальный угол обзора - 110°; Игнорирует животных весом до 15/25 кг, чувствительность регулируется; Корпус выполнен из прочного, качественного ABS пластика; Оснащен счетверенным пироэлектрическим сенсором; Сенсор оптимизирован на исключение ложных срабатываний от домашних животных; Поддерживается любыми централями, которые работают с NC шлейфами; Защищен от вскрытия тампером; Автоматическая компенсация температурных перепадов; [:ua]Використовується для виявлення рухів людини; Визначає рух на відстані 18 м горизонтальний кут огляду - 110 °; Ігнорує тварин вагою до 15/25 кг, чутливість регулюється; Корпус виконаний з міцного, якісного ABS пластику; Оснащений счетверенний піроелектричні сенсором; Сенсор оптимізований на виключення помилкових спрацьовувань від домашніх тварин; Підтримується будь-якими централями, які працюють з NC шлейфами; Захищений від розтину тампер; Автоматична компенсація температурних перепадів; [:en]Used to detect human movements; Determines the movement at a distance of 18 m horizontal viewing angle - 110 °; Ignores animals weighing up to 15/25 kg, the sensitivity is adjustable; The body is made of durable, high-quality ABS plastic; Equipped with a quadruple pyroelectric sensor; The sensor is optimized to eliminate false positives from pets; It is supported by any control centers that work with NC loops; It is protected from opening by a tamper; Automatic compensation of temperature fluctuations; [:pl]Używane do wykrywania ludzkich ruchów; Określa ruch w odległości 18 m kąt widzenia w poziomie - 110 °; Ignoruje zwierzęta o wadze do 15/25 kg, czułość jest regulowana; Korpus wykonany jest z trwałego, wysokiej jakości tworzywa ABS; Wyposażony w poczwórny czujnik piroelektryczny; Czujnik jest zoptymalizowany, aby wyeliminować fałszywe alarmy od zwierząt domowych; Jest obsługiwany przez dowolne centra kontrolne współpracujące z pętlami NC; Jest on chroniony przed otwarciem przez sabotaż; Automatyczna kompensacja fluktuacji temperatury;
  262 Add to cart
  Compare
 • Датчик движения Satel TOPAZ

  [:ru] Предназначен для отслеживания движений людей в охраняемом помещении; Оснащен сдвоенным пироэлементом; Использует алгоритм цифровой компенсации температур; Детектирует движение на скорости от 0,3 до 3 м/с; Дальность обнаружения движения: до 12 м; Угол обзора: 98°; Два уровня чувствительности (регулирование с помощью перемычек); Потребляемый ток в режиме готовности/максимальный: 8,5 мА/8 мА. [:ua]Призначений для відстеження рухів людей в приміщенні, що охороняється; Оснащений здвоєним піроелементом; Використовує алгоритм цифрової компенсації температур; Детектує рух на швидкості від 0,3 до 3 м / с; Дальність виявлення руху: до 12 м; Кут огляду: 98 °; Два рівня чутливості (регулювання за допомогою перемичок); Струм в режимі готовності / максимальний: 8,5 мА / 8 мА. [:en]Designed to track people's movements in a secure room; Equipped with a double pyroelement; Uses the algorithm of digital temperature compensation; Detects motion at a speed of 0.3 to 3 m / s; Detection range: up to 12 m; Viewing angle: 98 °; Two levels of sensitivity (regulation by means of jumpers); Current consumption in standby mode / maximum: 8.5 mA / 8 mA. [:pl]Zaprojektowany do śledzenia ruchów ludzi w bezpiecznym pomieszczeniu; Wyposażony w podwójny piroelement; Wykorzystuje algorytm cyfrowej kompensacji temperatury; Wykrywa ruch z prędkością od 0,3 do 3 m / s; Zakres wykrywania: do 12 m; Kąt widzenia: 98 °; Dwa poziomy czułości (regulacja za pomocą zworek); Pobór prądu w trybie czuwania / maksimum: 8,5 mA / 8 mA.
  262 Add to cart
  Compare
 • Проводная светозвуковая сирена Шмель-1

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для уличной установки; Акустическая мощность - 80 дБ; Защита от вскрытия, отрыва и задувания пеной корпуса; Оснащена светодиодом для подтверждения статуса сигнализации; Напряжение питания: 9 - 15 В; Потребляемый ток: не более 0,2А; [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для вуличної установки; Акустична потужність - 80 дБ; Захист від розтину, відриву і задування піною корпусу; Оснащена світлодіодом для підтвердження статусу сигналізації; Напруга живлення: 9 - 15 В; Струм: не більше 0,2 А; [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for outdoor installation; Acoustic power - 80 dB; Protection against opening, tearing and blowing foam body; Equipped with a LED to confirm the status of the alarm; Supply voltage: 9 - 15 V; Consumed current: no more than 0,2А; [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji na zewnątrz; Moc akustyczna - 80 dB; Ochrona przed otwieraniem, rozrywaniem i przedmuchiwaniem korpusu z pianki; Wyposażony w diodę LED potwierdzającą status alarmu; Napięcie zasilania: 9 - 15 V; Prąd pobierany: nie więcej niż 0,2 ° C;
  288 Add to cart
  Compare
 • Датчик движения DSC LC-100 PI

  [:ru] Используется для обнаружения движений человека; Дальность детектирования движения - 15 м; Игнорирует животных весом до 25 кг, чувствительность регулируется; Оснащен счетверенным пироэлектрическим сенсором; Защищен от вскрытия тампером; Автоматическая компенсация температурных перепадов; Светодиод загорается во время сработки; [:ua]Використовується для виявлення рухів людини; Дальність детектування руху - 15 м; Ігнорує тварин вагою до 25 кг, чутливість регулюється; Оснащений счетверенний піроелектричні сенсором; Захищений від розтину тампер; Автоматична компенсація температурних перепадів; Світлодіод загоряється під час спрацювання; [:en]Used to detect human movements; The range of motion detection is 15 m; Ignoring animals weighing up to 25 kg, sensitivity is regulated; Equipped with a quadruple pyroelectric sensor; It is protected from opening by a tamper; Automatic compensation of temperature fluctuations; The LED lights up during the tripping; [:pl]Używane do wykrywania ludzkich ruchów; Zakres wykrywania ruchu wynosi 15 m; Ignorując zwierzęta o wadze do 25 kg, czułość jest regulowana; Wyposażony w poczwórny czujnik piroelektryczny; Jest on chroniony przed otwarciem przez sabotaż; Automatyczna kompensacja fluktuacji temperatury; Dioda LED świeci podczas tripowania;
  314 Add to cart
  Compare
 • Проводная светозвуковая сирена Satel SPW-100

  [:ru] Проводная сирена со светозвуковым оповещением; Используется для внутренней установки; Акустическая мощность - 120 дБ; Тамперная защита от вскрытия корпуса и отрывания устройства; Питание от прибора с напряжением DC 12V и силой тока 320 м. [:ua]Провідна сирена зі світлозвуковим оповіщенням; Використовується для внутрішньої установки; Акустична потужність - 120 дБ; Тамперний захист від розкриття корпуса і відривання пристрої; Харчування від приладу з напругою DC 12V і силою струму 320 м. [:en]Wired siren with light and sound warning; Used for internal installation; Acoustic power - 120 dB; Tamper protection against opening the case and tearing the device off; Powered by a device with a voltage of DC 12V and a current strength of 320 m. [:pl]Przewodowa syrena z ostrzeżeniem świetlnym i dźwiękowym; Używane do instalacji wewnętrznej; Moc akustyczna - 120 dB; Zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem obudowy i oderwaniem urządzenia; Zasilany przez urządzenie o napięciu DC 12V i natężeniu prądu 320 m.
  314 Add to cart
  Compare
 • Датчик движения Optex RXC-ST

  [:ru] Предназначен для отслеживания движений людей в охраняемом помещении; Идеально подойдет для внутренней установки; Защита от ложных тревог из-за животных; Площадь детекции 12 х 12 м, 85º; Выбор зоны детекции из 78 доступных зон; Выявление попытки саботажа (тампер); Система температурной компенсации и шумоподавления. [:ua]Призначений для відстеження рухів людей в приміщенні, що охороняється; Ідеально підійде для внутрішньої установки; Захист від помилкових тривог через тварин; Площа детекції 12 х 12 м, 85º; Вибір зони детекції з 78 доступних зон; Виявлення спроби саботажу (тампер); Система температурної компенсації і шумозаглушення. [:en]Designed to track people's movements in a secure room; Ideal for indoor installation; Protection against false alarms due to animals; The detection area is 12 x 12 m, 85 °; Selecting a detection zone from 78 available zones; Identify the attempted sabotage (tamper); Temperature compensation and noise reduction system. [:pl]Zaprojektowany do śledzenia ruchów ludzi w bezpiecznym pomieszczeniu; Idealny do instalacji w pomieszczeniach; Ochrona przed fałszywymi alarmami ze strony zwierząt; Obszar wykrywania wynosi 12 x 12 m, 85 °; Wybór strefy wykrywania z 78 dostępnych stref; Zidentyfikować próbę sabotażu (sabotażu); Kompensacja temperatury i system redukcji szumów.
  366 Add to cart
  Compare
 • Датчик движения Satel AQUA PLUS

  [:ru] Предназначен для отслеживания движений людей в охраняемом помещении; Оснащен сдвоенным пироэлементом и сверхширокоугольная линзой; Использует алгоритм цифровой компенсации температур; Трехступенчатая регулировка чувствительности; Функция предварительной тревоги; Напряжение питания: 12 B DC; Потребляемый ток в режиме готовности/максимальный: 10 мА/12 мА. [:ua]Призначений для відстеження рухів людей в приміщенні, що охороняється; Оснащений здвоєним піроелементом і надширококутний лінзою; Використовує алгоритм цифрової компенсації температур; Триступенева регулювання чутливості; Функція попередньої тривоги; Напруга живлення: 12 B DC; Струм в режимі готовності / максимальний: 10 мА / 12 мА. [:en]Designed to track people's movements in a secure room; Equipped with a double pyroelement and ultra-wide-angle lens; Uses the algorithm of digital temperature compensation; Three-step sensitivity adjustment; Function of preliminary alarm; Supply voltage: 12 V DC; Current consumption in standby mode / maximum: 10 mA / 12 mA. [:pl]Zaprojektowany do śledzenia ruchów ludzi w bezpiecznym pomieszczeniu; Wyposażony w podwójny piroelement i ultra-szerokokątny obiektyw; Wykorzystuje algorytm cyfrowej kompensacji temperatury; Trójstopniowa regulacja czułości; Funkcja wstępnego alarmu; Napięcie zasilania: 12 V DC; Pobór prądu w trybie czuwania / maksimum: 10 mA / 12 mA.
  366 Add to cart
  Compare