Showing the single result

Фільтрувати:
  • Беспроводной датчик освещенности LifeSOS MX-3L

    [:ru] Используется для определения освещенности помещения (интенсивности света); Полностью беспроводной, легко монтируется, работает с централью LifeSOS; Позволяет организовать автоматическое вкл./выкл. освещения; Регулярно передает сигналы тестирования на центральный блок; Передает сигнал о разряде батареи на центральный блок; Передает сигнал по защищенному беспроводному протоколу, 4 млрд. комбинаций; Максимальное расстояние между датчиком и централью – 300 м; Работает от батареи до 1 года. [:ua]Використовується для визначення освітленості приміщення (інтенсивності світла); Повністю бездротової, легко монтується, працює з централлю LifeSOS; Дозволяє організувати автоматичне вкл. / Викл. освітлення; Регулярно передає сигнали тестування на центральний блок; Передає сигнал про розряд батареї на центральний блок; Передає сигнал по захищеному бездротовому протоколу, 4 млрд. Комбінацій; Максимальна відстань між датчиком і централлю - 300 м; Працює від батареї до 1 року. [:en]Used to determine the illumination of a room (light intensity); Completely wireless, easy to install, works with the LifeSOS; Allows you to organize automatic on / off. lighting; Regularly transmits the test signals to the central unit; Transmits a signal about the discharge of the battery to the central unit; Transmits the signal over a secure wireless protocol, 4 billion combinations; The maximum distance between the sensor and the center is 300 m; Operates on battery for up to 1 year. [:pl]Służy do określania natężenia oświetlenia pomieszczenia (natężenie światła); Całkowicie bezprzewodowy, łatwy w instalacji, współpracuje z LifeSOS; Umożliwia organizowanie automatycznego włączania / wyłączania. oświetlenie; Regularnie przesyła sygnały testowe do jednostki centralnej; Przesyła sygnał o rozładowaniu akumulatora do jednostki centralnej; Przesyła sygnał przez bezpieczny protokół bezprzewodowy, 4 miliardy kombinacji; Maksymalna odległość między czujnikiem a centrum wynosi 300 m; Działa na baterii przez okres do 1 roku.
    209 Add to cart
    Compare