Датчики температури і вологості

Showing all 2 results

Фільтрувати:
 • Бездротовий датчик температури LifeSOS TP-3

  [:ru]Датчик определяет температуру окружающей среды; Полностью беспроводной, легко монтируется, работает с централью LifeSOS; Позволяет организовать автоматическое вкл./выкл. отопления, кондиционера; Регулярно передает сигналы тестирования на центральный блок; Передает сигнал о разряде батареи на центральный блок; Передает сигнал по защищенному беспроводному протоколу, 4 млрд. комбинаций; Максимальное расстояние между датчиком и централью – 300 м; Работает от батареи до 1,5 лет.[:ua]Датчик визначає температуру навколишнього середовища; Повністю бездротової, легко монтується, працює з централлю LifeSOS; Дозволяє організувати автоматичне вкл. / Викл. опалення, кондиціонера; Регулярно передає сигнали тестування на центральний блок; Передає сигнал про розряд батареї на центральний блок; Передає сигнал по захищеному бездротовому протоколу, 4 млрд. Комбінацій; Максимальна відстань між датчиком і централлю - 300 м; Працює від батареї до 1,5 років. [:en]The sensor detects the ambient temperature; Completely wireless, easy to install, works with the LifeSOS; Allows you to organize automatic on / off. heating, air conditioning; Regularly transmits the test signals to the central unit; Transmits a signal about the discharge of the battery to the central unit; Transmits the signal over a secure wireless protocol, 4 billion combinations; The maximum distance between the sensor and the center is 300 m; Operates on battery life up to 1.5 years. [:pl]Czujnik wykrywa temperaturę otoczenia; Całkowicie bezprzewodowy, łatwy w instalacji, współpracuje z LifeSOS; Umożliwia organizowanie automatycznego włączania / wyłączania. ogrzewanie, klimatyzacja; Regularnie przesyła sygnały testowe do jednostki centralnej; Przesyła sygnał o rozładowaniu akumulatora do jednostki centralnej; Przesyła sygnał przez bezpieczny protokół bezprzewodowy, 4 miliardy kombinacji; Maksymalna odległość między czujnikiem a centrum wynosi 300 m; Działa z czasem pracy na baterii do 1,5 roku.[:]
  262 Add to cart
  Compare
 • Бездротовий датчик температури і вологості Tecsar Alert SENS-TH

  [:ru]Определяет уровень температуры и влажности окружающей среды; Высокая точность измерения температуры и влажности; Подключение внешнего выносного датчика температуры; Экран для визуальной индикации измеренных температуры и влажности; Передает сигнал по беспроводному соединению на частоте 433 МГц; Работает с любой централью сигнализации Tecsar Alert; Расстояние между датчиком и централью сигнализации - до 100 м; Питание от 3-х стандартных батарей AAA.[:ua]Визначає рівень температури і вологості навколишнього середовища; Висока точність вимірювання температури і вологості; Підключення зовнішнього виносного датчика температури; Екран для візуальної індикації виміряних температури і вологості; Передає сигнал по бездротовому з'єднанню на частоті 433 МГц; Працює з будь-централлю сигналізації Tecsar Alert; Відстань між датчиком і централлю сигналізації - до 100 м; Харчування від 3-х стандартних батарей AAA. [:en]Determines the level of temperature and humidity of the environment; High accuracy of temperature and humidity measurement; Connection of external remote temperature sensor; Screen for visual indication of measured temperature and humidity; Transmits the signal over a wireless connection at a frequency of 433 MHz; Works with any alarm center Tecsar Alert; The distance between the sensor and the alarm center is up to 100 m; Powered by 3 standard AAA batteries. [:pl]Określa poziom temperatury i wilgotności środowiska; Wysoka dokładność pomiaru temperatury i wilgotności; Podłączenie zewnętrznego zdalnego czujnika temperatury; Ekran do wizualnego wskazania zmierzonej temperatury i wilgotności; Przesyła sygnał przez połączenie bezprzewodowe z częstotliwością 433 MHz; Działa z dowolnym centrum alarmowym Tecsar Alert; Odległość między czujnikiem a centrum alarmowym wynosi do 100 m; Zasilany przez 3 standardowe baterie AAA.[:]
  1.151 Add to cart
  Compare


Аналізатор вологості і температури поєднує в собі можливості електронного термометра і електронного вимірювача вологості. Датчик стійкий до підвищеної вологості і без проблем може використовуватися в лазнях і саунах. Найбільш часто такі датчики встановлюються в приміщеннях перенасичених технікою. Вологість і низька температура можуть бути вкрай згубними для більшості видів техніки. Датчик вологості повітря постійно перевіряє рівень вологості і температуру всередині приміщення. Дані про зміни миттєво передаються на центральний блок сигналізації по відкритому простору. Сам датчик не здатний прийняти рішення про те, перевищено встановлений комфортний поріг вологості чи ні. Граничні значення конфігуруються на базовому блоці системи сигналізації. Після того як система запускається в експлуатацію, дані отримуються від всіх датчиків безперервно порівнюються з встановленими граничними значеннями і при перетині одного з них видається сигнал тривоги, або охоронна система запускає пристрій управління автоматикою будинку. Цей пристрій виявляється сполучною ланкою між датчиком, централлю і системою домашньої автоматики. Як приклад можна привести пуск котла при детектуванні центральним блоком рівня вологості виходить за межі порогових значень.